Uvoz in izvoz pošiljk
S 1. julijem 2021 stopi v veljavo direktiva o DDV, ki v poštnem prometu ukinja oprostitev plačila uvoznih dajatev do vrednosti blaga v višini 22 EUR.

Izvoz pošiljk

Blagovne pošiljke v poštnem prometu, ki so namenjene v tujino, morajo spremljati ustrezni dokumenti. Zahtevani mednarodni poštni obrazec je Carinska izjava CN 23, ki je na voljo v elektronski obliki. Z elektronsko izdelavo carinske izjave lahko pospešite postopke sprejema pošiljk na poštnih okencih.
Pošta Slovenije pri tem v celoti spoštuje Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov – GDPR.

Brez carinskih formalnosti je dovoljeno pošiljati le dokumente in korespondenco.

V spletni obrazec na portalu Izvoz vnesite podatke o pošiljatelju in naslovniku ter pravilne in verodostojne podatke o vrsti in vrednosti blaga.

Prikrivanje dejanske vsebine pošiljke in vrednosti blaga v njej lahko pomeni, da bo vaša pošiljka:

  • ob dodatnem preverjanju pred izvozom iz varnostnih razlogov zavrnjena,
  • ob uvozu v naslovno državo zadržana zaradi preverjanja pravilnosti navedenih podatkov,
  • zaradi vsebine, ki je v poštnih pošiljkah ne smete pošiljati, ob uvozu v naslovno državo zasežena in uničena.

Podrobnejše informacije so na voljo na spodnjih povezavah:

Uvoz pošiljk

Blagovne pošiljke v poštnem prometu, ki prispejo v Slovenijo, zahtevajo izvedbo določenih formalnosti, ki so odvisne od kvalitete razpoložljivih podatkov. Ob prejemu obvestila (sms, e-pošta, pismo) o prispeli pošiljki čim hitreje posredujte vse zahtevane podatke ter pojasnite tudi ostale okoliščine nakupa ali sprejema pošiljke, ki bi lahko vplivale na uvozni postopek.
Elektronska oddaja podatkov o pošiljki precej pospeši uvozne postopke.
Pošta Slovenije pri tem v celoti spoštuje Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov – GDPR.

Carinske formalnosti se izvajajo za vse vrste pošiljk razen za razglednice in pisma, ki vsebujejo osebna sporočila, ter pošiljke za slepe in tiskovine. Izvedene carinske formalnosti se lahko zaključijo z obračunom uvoznih dajatev in/ali izvedenih storitev carinskega posredovanja.

Podrobnejše informacije so na voljo v rubriki »Pripomočki«.

Dan pred dostavo pošiljke, lahko sedaj izbirate med različnimi možnostmi dostave.

Primeri iz prakse

Neustrezna dokumentacija
Neustrezna dokumentacija

Poštni delavec deli pošiljke na tiste, ki jih lahko sprosti za dostavo, in tiste, ki jih mora pregledati carinska pošta. Pri tem naleti na pošiljke, kjer na deklaraciji piše:

  • WYJ *1 / kos 1 / teža 0,1 kg / vrednost 1 USD
  • »Hong MKPF« 2 / kos 2/ teža 0,5 kg / gift / pošiljatelj je iz Kitajske
  • Hardware 10 x 3 -3-30 / kos 1 / teža 0,300 kg / vrednost 1 USD
  • Pieces big black * 1 / kos 1 / teža 0,550 kg / vrednost 8 EUR
  • kitajske pismenke in številka 2 / št. kosov 2 / teža 0,300 kg/ vrednost 13 USD

Postopek

Na podlagi razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti niti predmeta uvoza niti njegove prave vrednosti.

Naslovnik je pozvan, da predloži račun za kupljene izdelke.

Stranka bo morala plačati najmanj postopek preverjanja ali drugo storitev in seveda uvozne dajatve, če se izkaže, da je pošiljka vredna več kot 22 EUR.

Namig

Kupujte od preverjenih ponudnikov, ki pravilno izpolnijo poštno carinsko deklaracijo, in zahtevajte, da blagu priložijo račun. V takšnem primeru preverjanje ne bo potrebno. Prodajalcu lahko sporočite, da mora pravilno in popolno izpolniti deklaracijo, ki spremlja pošiljko.

Nepopolna dokumentacija
Nepopolna dokumentacija

Marija je prek spleta naročila čevlje na Kitajskem. Prispeli so v Slovenijo. Vrednost, navedena na deklaraciji, je bila 1 EUR. Predmet: čevlji, ni podatka o materialu ali znamki.

Postopek

Pošta Slovenije od stranke zahteva račun ali drug dokument, ki pojasni nakup.

Kako pospešim carinjenje?

  • Ker na deklaraciji ni bilo podatka o elektronski pošti naslovnika ali njegovi telefonski številki, mu je bilo obvestilo poslano z redno pošto.
  • Po prejetem obvestilu, preko spletne aplikacije Portal Uvoz, čim hitreje posredujte podatke za izvedbo uvoznih carinskih podatkov.

Namig

Kupujte od preverjenih ponudnikov, ki pravilno izpolnijo poštno carinsko deklaracijo, in zahtevajte, da blagu priložijo račun. Potem preverjanje ne bo potrebno.

Nenavadno nizka cena
Nenavadno nizka cena

Cene si je na Kitajskem naročil fotoaparat. Na deklaraciji nista bila navedena znamka in model fotoaparata in tudi cena je bila nenavadno nizka.

Postopek

Z obvestilom je bil pozvan, naj na enega od predlaganih načinov dostavi račun.

Cene je posredoval račun, v katerem sta navedeni znamka fotoaparata in cena. Cena je višja od 150 EUR, kar pomeni, da je treba vložiti standardno carinsko deklaracijo.

Cene je bil vnaprej seznanjen s postopkom in stroški, s katerimi je soglašal.

Cene je pooblastil Pošto Slovenije za izvedbo uvoznega postopka, ker sam nima dovolj znanja in podatkov.

Namig

Za blago, katerega vrednost presega 150 EUR, je potreben standardni uvozni carinski postopek in izpolnitev elektronske deklaracije (EUL). Uvozni postopek lahko za vas uredi izbrani pooblaščeni carinski zastopnik, lahko pa ga izpeljete tudi sami, tako da vložite elektronsko carinsko deklaracijo v carinski informacijski sistem. Vse podatke za elektronsko carinsko deklaracijo morate zagotoviti sami.

Ponaredki
Ponaredki

Jože je prek spleta iz Kitajske naročil superge znamke Nike po izjemno nizki ceni. Na deklaraciji piše le športni čevlji, račun ni priložen.

Postopek

Jože posreduje račun za superge Nike. Cena glede na blagovno znamko ni ustrezna, zato je potreben dodaten pregled.

Pošiljka se odpre in ugotovi se, da gre za ponaredek.

Z uvozom ponaredkov in piratskih predmetov so kršene pravice intelektualne lastnine, kar spada med ekonomski kriminal.

Tako blago se zadrži, pozneje pa najverjetneje odvzame in uniči. Če gre pošiljka v uničenje, kupec ostane brez blaga.

Namig

Bistveno nižja cena izdelka na spletu kot v običajnih trgovinah je lahko tudi znak, da z blagom ni vse v redu.

Kupujte od preverjenih ponudnikov, ki pravilno izpolnijo poštno carinsko deklaracijo, in zahtevajte, da blagu priložijo račun. V takšnem primeru preverjanje ne bo potrebno.

Posebno blago (trošarinsko blago)
Trošarinsko blago

Tine je prek spleta naročil nekaj cigar v vrednosti 18 EUR.

Postopek

Ker gre za trošarinsko blago, je treba vložiti standardno carinsko deklaracijo.

Tine mora pooblastiti Pošto Slovenije za zastopanje v postopku carinjenja.

Plačati bo moral DDV, carino, trošarino in strošek storitve.
 

Kontakti ​​​Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa