Poslovni odgovor

Želite izvesti raziskavo trga s pomočjo ankete, organizirate nagradno igro, pa ne veste, kako bi pritegnili čim večje število ljudi, potem vam lahko pomagamo – uporabite storitev poslovni odgovor.

Na voljo sta vam

  • Poslovni odgovor – pismo
  • Poslovni odgovor – blago

Značilnosti

  • Je vrsta pošiljke, za katero plača poštnino naslovnik.
  • Masa in velikosti poslovnega odgovora - pismo morajo ustrezati pogojem za navadno pismo.
  • Masa in velikost poslovnega odgovora – blago morajo ustrezati pogojem za blagovno pismo.
  • Poštnina se označi z oznako Poštnina plačana. Pog. št…

Vzorca:

Pismo Pismo Dopisnica Pismo

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.