​​​​​
ImePošta Slovenije d.o.o.
SedežSlomškov trg 10, 2500 Maribor
UstanoviteljRepublika Slovenija
Glavna dejavnostIzvajanje univerzalne poštne storitve
Šifra dejavnosti53.100
Leto ustanovitve1994

 

Osnovni kapital121.472.482 EUR
RegistracijaOkrožno sodišče v Mariboru
Št. reg. vpisa10940000
ID številkaSI25028022
Matična številka5881447000
PoslovodstvoMarko Cegnar, generalni direktor
Marko Rems, član poslovodstva
Ivana Vrviščar, članica poslovodstva
Vlasta Vidrih, članica poslovostva - delavska direktorica
Predsednica NS dr. Urška Kežmah
Zaposleni (31. 9. ​​2022)5.897
Številke TRR04515-0001110867, 02280-0016990351, 03121-1000930916

 

Skupino Pošta Slovenije poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije d.o.o. sestavljajo odvisne družbe
EPPS, d. o.o., PS Moj paket d.o.o., PS Logistika d.o.o, Posita d.o.o., IPPS d.o.o., Intereuropa d.d. in pridruženo podjetje: Športna loterija in igre na srečo d.d.​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa