​​​​​
ImePošta Slovenije d.o.o.
SedežSlomškov trg 10, 2500 Maribor
UstanoviteljRepublika Slovenija
Glavna dejavnostIzvajanje univerzalne poštne storitve
Šifra dejavnosti53.100
Leto ustanovitve1994

 

Osnovni kapital121.472.482 EUR
RegistracijaOkrožno sodišče v Mariboru
Št. reg. vpisa10940000
ID številkaSI25028022
Matična številka588144700
Poslovodstvomag. Boris Novak, generalni direktor
mag. Andrej Rihter, član poslovodstva​
Vinko Filipič, član poslovodstva
Predsednik NSMatjaž Šifkovič, mag.
Zaposleni (31. 12. ​​2019)6.639
Številke TRR04515-0001110867, 02280-0016990351, 03121-1000930916

 

Skupino Pošta Slovenije poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije d.o.o. sestavljajo odvisne družbe
EPPS d. o.o., PS Moj paket, d.o.o., PS Logistika, d.o.o, APS plus, d.o.o., IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, d.o.o., Intereuropa d.d. in pridruženo podjetje: Športna loterija in igre na srečo, d.d.

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.