​​​​​
ImePošta Slovenije d.o.o.
SedežSlomškov trg 10, 2500 Maribor
UstanoviteljRepublika Slovenija
Glavna dejavnostIzvajanje univerzalne poštne storitve
Šifra dejavnosti53.100
Leto ustanovitve1994

 

Osnovni kapital121.472.482 EUR
RegistracijaOkrožno sodišče v Mariboru
Št. reg. vpisa10940000
ID številkaSI25028022
Matična številka5881447000
PoslovodstvoMarko Cegnar, generalni direktor
Marko Rems, član poslovodstva
Ivana Vrviščar, članica poslovodstva
Vlasta Vidrih, članica poslovostva - delavska direktorica
Predsednica NS dr. Urška Kežmah
Zaposleni (31. 12. ​​2023)5.612
Številke TRR04515-0001110867, 02280-0016990351, 03121-1000930916

 

Skupino Pošta Slovenije poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije d.o.o. sestavljajo odvisne družbe
EPPS, d. o.o., PS Moj paket d.o.o., PS Logistika d.o.o, IPPS d.o.o., Intereuropa d.d. in pridruženo podjetje: Športna loterija in igre na srečo d.d.​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.