​​Priporočeno pismo

Na priporočenem pismu morate čitljivo napisati pošiljateljev naslov.

Če za zapiranje priporočenih pisem uporabite lepilni trak, ga morate označiti s podpisom ali drugo oznako tako, da so deli oznake vidni na traku in ovitku. Priporočenega pisma ni dovoljeno zapirati s spenjalnikom.

Vrednostno pismo

Na vrednostnem pismu morate označiti vrednost in napisati pošiljateljev naslov.

Vrednostno pismo zaprete tako, da do njegove vsebine ni mogoče priti, ne da bi se poškodovala ovojnina. Za ovojnino vrednostnega pisma uporabite tipiziran poštni ovitek ali drugo podobno enobarvno ovojnico, ki ni izdelana iz papirja s črtami in nima barvastih robov niti prosojnega okenca. Za ovojnino lahko uporabite tudi ustrezno platneno vrečko s šivi na notranji strani, močan večslojni papir ali škatlo iz lepenke, lesa ali drugega primernega materiala.

Za zapiranje vrednostnega pisma smete uporabiti varnostno nalepko, lepilni trak ali drugo učinkovito zapiralno sredstvo. Če za zapiranje vrednostnega pisma uporabite varnostno nalepko ali lepilni trak, se morate podpisati. Deli podpisa morajo biti vidni na varnostni nalepki ali lepilnem traku in ovitku. Vrednostnega pisma ni dovoljeno zapirati s spenjalnikom.

Mednarodni paket

Za zapiranje paketa z označeno vrednostjo​ ​smete uporabiti varnostno nalepko, lepilni trak ali drugo učinkovito zapiralno sredstvo. Če ste za zapiranje paketov brez označene vrednosti v mednarodnem prometu uporabili lepilni trak, ga morate označiti s podpisom ali drugo oznako tako, da so deli oznake vidni na traku in ovitku.

Mednarodni poslovni paket

Priporočljivo je, da je na naslovnici paketa navedena tudi telefonska številka naslovnika, ker se lahko pošiljatelj na ta način izogne stroškom za vrnitev paketa iz tujine v Slovenijo, ki so lahko vsaj takšni kot so bili stroški pošiljanja paketa v tujino, nemalokrat pa tudi bistveno višji (odvisno od stroškov, ki jih obračuna posamezni tuj poštni operater). Več o pravilih naslavljanja si lahko preberete na strani Naslavljanje.

Mednarodna paleta

Blago, naloženo na paleto

  • Ne sme presegati zunanjih dimenzij osnovne ploskve palete.
  • Mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami in razsutjem.

Prenosna ploščad je lahko iz

  • lesa,
  • plastike,
  • kovine,
  • iverke ali
  • kombinacije teh materialov,

ki omogočajo dvig blaga z viličarjem ali s paletnikom.

Pošiljke z lomljivo vsebino

Priporočamo, da vsebino pošiljke še dodatno zaščitite z ustrezno ovojnino, tako da je zavarovana pred poškodbami od sprejema do vročitve. Občutljivi predmeti morajo biti posamično dobro oviti in postavljeni v zaboj ali škatlo iz lesa, pločevine, trde plastike ipd. Prostor med predmeti in ovojnino mora biti izpolnjen z zaščitno snovjo, tako da med prenosom ne pride do premikanja ali poškodbe predmetov.