Pravilna priprava pošiljk

Da bo vaša pošiljka varno prispela na cilj, je ključna izbira primerne in kakovostne embalaže. To velja tako za običajno blago kot tudi za specifične predmete, ki pri transportu zahtevajo pazljivejše ravnanje. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem vam bomo pomagali, da boste vaše pošiljke primerno pripravili za transport.

Primerno pakiranje pošiljk

Pomembno je uporabiti primerno embalažo. Ta mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke pred morebitnimi poškodbami.

Ovojnina

Ovojnina

Za ovojnino pošiljke se lahko uporabi oblazinjena kuverta, vendar le takrat, kadar vsebina pošiljke ni lomljiva oziroma občutljiva. Mehke kuverte, ki so predvidene za pisemske pošiljke, niso dovoljene za pošiljanje paketnih pošiljk.

Neprimerni materiali

Neprimerni materiali

Ovojni papir, celofan, darilni papir, vrvice ter vrečke iz blaga niso primerni za pakiranje, saj se lahko med avtomatskim usmerjanjem pošiljk strgajo.

Zunanja embalaža

Zunanja embalaža

Zunanja embalaža (škatla) mora biti izdelana iz trdnega ter odpornega materiala, ki prepreči morebitne poškodbe vsebine. Priporočamo uporabo embalaže iz valovitega kartona s kakovostnimi zunanjimi podlogami.

Specifikacije embalaže

Specifikacije embalaže

Pred uporabo embalaže je treba preveriti specifikacije embalaže. Prav tako se je treba prepričati, da embalaža ni kakorkoli poškodovana. Embalaža naj bo izbrana na podlagi velikosti vsebine pošiljke.

Minimalna velikost

Minimalna velikost

Embalaža mora imeti dovolj veliko in ravno površino, da se nanjo nalepi obrazec Spremnica. Če to ni mogoče, naj se uporabi večja embalaža. Z embalaže je treba odstraniti vse stare naslove, nalepke in druge moteče napise.

Lomljivi predmeti

Lomljivi predmeti

Lomljivi predmeti naj bodo postavljeni v sredino paketa, tako da se ne dotikajo stranic paketa. Založeni naj bodo z vseh strani, medsebojno ločeni s kartonom ali drugim ustreznim materialom (zračnimi blazinicami).

Delno tekoče in mastne snov

Praški in drobna zrna

Praški in drobna zrna naj bodo v dobro zaščitenih plastičnih vrečkah, te pa nepremično zapakirane v neprepustno škatlo.

Ostri predmeti

Ostri predmeti

Pri pošiljanju ostrih predmetov (npr. škarje, noži) je treba rezilo in konice dobro zaščititi. Primerna je škatla iz trdega kartona. Zaščitni material naj bo fiksiran, tako da ga med prenosom ni mogoče odstraniti.

Manjši predmeti

Manjši predmeti

Manjši predmeti naj bodo v paketih primerno zapakirani, npr. v škatlicah ali manjših vrečkah.

Delno tekoče in mastne snov

Delno tekoče in mastne snov

Delno tekoče in mastne snovi ter substance z močnim vonjem naj bodo najprej zapečatene z lepilnim trakom in potem ovite v papir, odporen na mast, oz. ovite v embalažo, ki v primeru poškodbe zadrži vsebino, da se ne razlije*.

Tekočine

Tekočine

Tekočine naj bodo shranjene v neprepustnih posodah in vložene (vertikalno) v večjo zunanjo embalažo ter obložene z ustreznim vpojnim materialom, pošiljke pa dovolj zaščitene in ustrezno označene.

Zvitki

Zvitki

Za pošiljanje zemljevidov, načrtov in drugih zvitkov naj se uporabljajo trapezni tulci ali okrogla embalaža.

* Upoštevati je treba, da so zaradi slabe embalaže ogrožene tudi ostale pošiljke.
Uporaba polnil in zaščitnih materialov
Dno embalaže

Dno embalaže

Na dnu škatle naj bo položena vsaj 5 cm debela plast polnila. Občutljivi in težji deli potrebujejo več zaščite na dnu, ob strani ter na vrhu škatle.

Kako uporabiti zaščito

Kako uporabiti zaščito

Vsak del predmeta, ki ga pošiljate, je treba zaviti v zaščitno embalažo in ga postaviti čim bolj na sredino škatle. Kosi naj se ne dotikajo in naj bodo z vseh strani dobro obloženi s polnilom.

Manjši predmeti

Manjši predmeti

Ves prazen prostor je treba zapolniti z dodatnim polnilom, plast polnila pa naj bo nasuta tudi na vrhu uporabljene embalaže.

Težji predmeti

Težji predmeti

Polnilo nudi težjim predmetom samo delno zaščito, zato morajo biti poslani v posebej ojačani embalaži. Težja vsebina se položi na dno, lažja na vrh, občutljiva vsebina pa na sredino.

Pravilno zapiranje in oprema paketov
Lepljenje z lepilnim trakom

Lepljenje z lepilnim trakom

Najprej se zalepi špranja, zatem se dva kosa lepilnega traku nalepita na vsak rob, pravokotno na špranjo. Težja ko je vsebina paketa, več traku bo treba uporabiti, da bo paket varno zaprt

Oznaka za “posebno lego

Oznaka za “posebno lego”

Za materiale, ki zahtevajo posebno lego, naj se uporabi oznaka “navzgor usmerjene puščice”.

Oznaka “Občutljivo”

Oznaka “Občutljivo”

Oznaka “Občutljivo” je opozorilo za pazljivejše ravnanje s pošiljko v času prenosa. Predpogoj, da se vsebina pošiljke ne poškoduje, pa je primerna notranja zaščita*.

Spremnica

Spremnica

Spremnica se nalepi na največjo ploskev embalaže, čeznjo naj se ne lepijo lepilni trakovi za zapiranje embalaže. Če je mogoče, naj se uporabi samolepilna spremnica.

Koristni nasveti

Priporočeno pismo

Na priporočenem pismu morate čitljivo napisati pošiljateljev naslov.

Če za zapiranje priporočenih pisem uporabite lepilni trak, ga morate označiti s podpisom ali drugo oznako tako, da so deli oznake vidni na traku in ovitku. Priporočenega pisma ni dovoljeno zapirati s spenjalnikom.

Vrednostno pismo

Na vrednostnem pismu morate označiti vrednost in napisati pošiljateljev naslov.

Vrednostno pismo zaprete tako, da do njegove vsebine ni mogoče priti, ne da bi se poškodovala ovojnina. Za ovojnino vrednostnega pisma uporabite tipiziran poštni ovitek ali drugo podobno enobarvno ovojnico, ki ni izdelana iz papirja s črtami in nima barvastih robov niti prosojnega okenca. Za ovojnino lahko uporabite tudi ustrezno platneno vrečko s šivi na notranji strani, močan večslojni papir ali škatlo iz lepenke, lesa ali drugega primernega materiala.

Za zapiranje vrednostnega pisma smete uporabiti varnostno nalepko, lepilni trak ali drugo učinkovito zapiralno sredstvo. Če za zapiranje vrednostnega pisma uporabite varnostno nalepko ali lepilni trak, se morate podpisati. Deli podpisa morajo biti vidni na varnostni nalepki ali lepilnem traku in ovitku. Vrednostnega pisma ni dovoljeno zapirati s spenjalnikom.

Mednarodni paket

Za zapiranje paketa z označeno vrednostjo smete uporabiti varnostno nalepko, lepilni trak ali drugo učinkovito zapiralno sredstvo. Če ste za zapiranje paketov brez označene vrednosti v mednarodnem prometu uporabili lepilni trak, ga morate označiti s podpisom ali drugo oznako tako, da so deli oznake vidni na traku in ovitku.

Mednarodni poslovni paket

Priporočljivo je, da je na naslovnici paketa navedena tudi telefonska številka naslovnika, ker se lahko pošiljatelj na ta način izogne stroškom za vrnitev paketa iz tujine v Slovenijo, ki so lahko vsaj takšni kot so bili stroški pošiljanja paketa v tujino, nemalokrat pa tudi bistveno višji (odvisno od stroškov, ki jih obračuna posamezni tuj poštni operater). Več o pravilih naslavljanja si lahko preberete na strani Naslavljanje.

Mednarodna paleta

Blago, naloženo na paleto

  • Ne sme presegati zunanjih dimenzij osnovne ploskve palete.
  • Mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami in razsutjem.

Prenosna ploščad je lahko iz

  • lesa,
  • plastike,
  • kovine,
  • iverke ali
  • kombinacije teh materialov,

ki omogočajo dvig blaga z viličarjem ali s paletnikom.

Pošiljke z lomljivo vsebino

Priporočamo, da vsebino pošiljke še dodatno zaščitite z ustrezno ovojnino, tako da je zavarovana pred poškodbami od sprejema do vročitve. Občutljivi predmeti morajo biti posamično dobro oviti in postavljeni v zaboj ali škatlo iz lesa, pločevine, trde plastike ipd. Prostor med predmeti in ovojnino mora biti izpolnjen z zaščitno snovjo, tako da med prenosom ne pride do premikanja ali poškodbe predmetov.


Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.