​​​S projektom optimizacije poštnega omrežja se predvsem v manjših krajih zmanjšuje število rednih pošt ter uvaja vse več pogodbenih pošt. Na ta način prihaja tudi do viškov poslovnih prostorov, ki jih prodajamo ali oddajamo v najem.

Nepremičnine za direktno prodajo

So nepremičnine, ki so bile že vsaj enkrat na javni dražbi in se jih lahko proda s sklenitvijo direktne pogodbe z interesenti za nakup. Ponudbena vrednost nepremičnin je določena s cenitvijo nepremičnin s strani izbranega cenilca ali pa z oceno vrednosti, ki jo je izdelal GURS v času vrednotenja nepremičnin in predstavlja osnovo za dogovor o prodajni ceni nepremičnine.

Več informacij lahko najdete na spletni stranidražbe.unija.com

Nepremičnine za prodajo v prihodnosti

So nepremičnine, ki bodo sproščene za prodajo v prihodnosti. Gre za najavo načrtovanih prodaj nepremičnin, ki bodo uvrščene na eno od prihodnjih javnih licitacij in jih v tem trenutku ni možno prodati s sklenitvijo direktne pogodbe. Interesenti lahko svoj namen za nakup sporočijo skrbnikom nepremičnin, ki so navedeni za posamezno poslovno enoto. Skrbniki jih bodo o času in kraju licitacije obveščali ob njeni objavi. Na javni licitaciji bo izklicna vrednost nepremičnine oblikovana v višini njene ocenjene vrednosti navedene v tabeli.

Nepremičnine za oddajo v najem

So nepremičnine, ki jih oddajamo v najem. Višina najemnine se določa na osnovi dogovora z najemnikom, osnova za določitev pa je tržna najemnina za poslovne prostore na konkretni lokaciji in višina najemnine, ki jih določajo občinski odloki za posamezne kraje.

V primeru interesa za najem nepremičnine se lahko za dodatne informacije ali ogled dogovorite s skrbnikom v posamezni poslovni enoti.

 

Skrbniki nepremičnin

PE Celje

Vladimir Guzej
Telefon:03 424 36 03
Mobitel:041 766 536

PE Koper

Lilijana Jurančič Smolnik
Telefon:05 666 66 20

PE Ljubljana

Mitja Kobal
Telefon:01 243 16 20

PE Maribor

Franci Kerenc
Telefon:02 449 27 15​​​​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje