Na RFID nalepki je odtisnjena običajna črtna koda, pod katero je zapisana 13 mestna identifikacijska oznaka. RFID identifikacijsko oznako v mednarodnem prometu prepoznamo tako, da ima na prvih dveh mestih odtisnjeni črki AP do AZ ali od UA do UZ, nato sledi 9 številk, ki se zaključijo s črkami države (npr. SI, BE, D, itd). Primer RFID identifikacijske oznake pošiljke poslane iz Slovenije v mednarodnem prometu: AV000016221SI.