Pri poslovanju s poslovnimi paketi in pošiljkami MojPaket vam omogočamo velik izbor dodatnih storitev:

Odkupnina

Oznaka: ODK

Pošiljka bo vročena naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska odkupnine. Na spremnico mora pošiljatelj napisati znesek odkupnine. Pošiljatelj mora s pošiljko oddati tudi ustrezno izpolnjen vplačilni dokument (obrazec UPN QR – vzorec izpolnjenega obrazca najdete v nadaljevanju).

Vplačnina po pogodbi

Oznaka: VPL PG

Strošek vplačnine za vplačilni dokument, ki je priložen pošiljki s storitvijo Odkupnina, prevzame pošiljatelj. To pomeni, da se od naslovnika izterja samo znesek odkupnine.

Odkupnina brez naloga

Oznaka: ODKBN

Pošiljka bo vročena naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska odkupnine, pošiljki ni priložen vplačilni dokument. Na spremnico mora pošiljatelj napisati znesek odkupnine. Zneski odkupnin se pošiljatelju nakazujejo zbirno, po v pogodbi navedeni dinamiki (npr. dnevno, tedensko, mesečno).

Ročna manipulacija

Oznaka: RMA

Storitev se označi na pošiljki, ki je nepravilne (ostri, štrleči deli) ali valjaste oblike (tulci), ali če pošiljka vsebuje različne tekočine ali sipke snovi, ki niso pakirane v ustrezno transportno embalažo.
Dobavnica

Oznaka: DOB

Naslovnik/prevzemnik potrdi prevzem pošiljke tudi s podpisom dobavnice, ki je priložena pošiljki; podpisana dobavnica bo vrnjena pošiljatelju. Pošiljatelj mora dobavnico pritrditi na pošiljko (predlagamo, da jo vložite v vrečko (žepek) za prenos dokumentov).

Podpis dokumentov

Oznaka: POD, PODL

Naslovnik potrdi prevzem pošiljke tudi s podpisom dokumenta, ki je priložen pošiljki; naslovnik mora ob vročitvi predložiti osebni dokument, opravi se preveritev/vpis podatkov; podpisan/izpolnjen dokument bo vrnjen pošiljatelju. Pošiljatelj mora dokument pritrditi na pošiljko (predlagamo, da ga vložite v vrečko (žepek) za prenos dokumentov). Izvaja se tudi v brezpapirni obliki, v tem primeru se izbere storitev Podpis dokumentov – Leanpay ali oznaka “PODL”

Podpis dokumentov - LeanpayPovratnica

Oznaka: AR

Pošiljka bo vročena naslovniku proti podpisu na posebnem obrazcu Povratnica – Advice of receipt, ki bo po vročitvi pošiljke vrnjen pošiljatelju kot navadno pismo. Povratnico izpolni pošiljatelj in jo odda skupaj s pošiljko (pritrdi jo na pošiljko).

Čas dostave

Oznaka: DO10URE, PO16URI, D.18-20.U

Za določena dostavna območja (priloga 1) lahko pošiljatelj izbere okvirni čas dostave:

  • dostava do 10. ure,
  • dostava po 16. uri,
  • dostavo med 18. in 20. uro - mesto Ljubljana.
Garancija dostave naslednji dan

Oznaka: D+1

Pošiljka se dostavi naslovniku naslednji delovni dan po opravljenem sprejemu (sobote so izvzete).

Dostava v istem dnevu znotraj mest

Oznaka: D+0

Storitev se izvaja le v mestih Ljubljana in Maribor. Pošiljka se dostavi naslovniku na dan sprejema ob pogoju, da je naročen prevzem oziroma je ta oddana v prenos na pošti do 16. ure.

Pazljivejše ravnanje

Oznaka: PR

Če pošiljka vsebuje občutljivo oziroma lomljivo vsebino, na embalažo namestite oznako »čaša« in jo oddajte s to storitvijo. Če vsebina pošiljke zahteva poseben način rokovanja s pošiljko in transporta, na embalažo dodajte tudi te oznake (npr. »smerne puščice«: puščice navzgor prikazujejo smer postavitve pošiljke pri prevozu, rokovanju in shranjevanju; »dežnik«: hraniti na suhem, pošiljka mora biti zaščitena pred prekomerno vlago in paro; »prečrtan stroj na levi/desni strani«: prepovedana bočna lega oz. bočna lega v desno/levo).

Poštnino plača naslovnik

Oznaka: PPN

Poštnino za prenos pošiljke plača naslovnik.

Lastnosti storitve Poštnino plača naslovnik

  • na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »PPN«,
  • ob vrnitvi pošiljke pošiljatelju znesek poštnine in povratne poštnine plača pošiljatelj,
  • storitev lahko izberete pri oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa večjih dimenzij, palete in Hitre pošte.
Dostava z vnosom

Oznaka: DVS

Pošiljka se dostavi v prostor, ki ga določi naslovnik (npr. v določen prostor v stanovanju ali v poslovnem prostoru naslovnika). Za lažjo organiziranje dostave in uspešno izvedeno dostavo pošiljke, na spremnico navedite tudi telefonsko številko naslovnika.

Pred naročilom naslovniku pojasnite, da se dostava izvede v primeru, da je dostavna pot varna in je možen neoviran dostop. Storitev se ne izvede, če je otežen dostop in posledično obstaja tveganje za poškodbe zaposlenih, blaga in/ali objekta oz. prostorov v objektu (npr. hoja po ozkih, strmih, zavitih stopnicah, ozki hodniki,…).

Odvoz starega blaga

Oznaka: OSB

Ob dostavi novega blaga se od naslovnika prevzame istovrstno staro blago, ki bo dostavljeno na najbližjo deponijo oz. zbirni center.

Pozor: Pred naročilom naslovniku pojasnite, da se storitev izvede le v primeru, če je blago pripravljeno in ustrezno zaščiteno za odvoz.

Odvoz reklamiranega blaga

Oznaka: OSB

Ob dostavi novega blaga se od naslovnika prevzame istovrstno reklamirano blago.

Pozor: Pred naročilom naslovniku pojasnite, da se storitev izvede le v primeru, če je blago pripravljeno in ustrezno zaščiteno za odvoz.

Storitev Klic 2

Oznaka: Klic2

Pošiljka se najprej poskuša vročiti na dostavi. Če to zaradi odsotnosti naslovnika ni mogoče, naslovnik pa pošiljke ne prevzame v dveh dneh po prejetem obvestilu o prispeli pošiljki, ga pokličemo in se z njim dogovorimo o brezplačni ponovni dostavi ali o drugem načinu prevzema pošiljke. Za izvedbo storitve na spremnico navedite telefonsko številko naslovnika.

Nevarno blago v omejitvah

Oznaka: NBO

Pred pošiljanjem blaga je treba pridobiti pisno potrditev izvajalca ter podpisati Sporazum o pošiljanju nevarnega blaga v izjemah ADR. Pošiljatelj se mora seznaniti tudi z Navodilom za prevoz nevarnega blaga v izjemah ADR ter izvajalcu posredovati varnostne liste in popis vsebine. Storitev izbere pošiljatelj, če odda pošiljko, ki vsebuje nevarno blago v omejenih količinah ali nove akumulatorje.

Dodatek na višino

Oznaka: DNV

Storitev se izbere, če je pošiljka višja od 180 cm (blago mora biti pripravljeno na paleti, skupna višina ne sme presegati 230 cm). Pošiljko naslovniku dostavimo do vhoda v objekt.

Vračanje pošiljke ob nepravilnosti

Vračanje pošiljke ob nepravilnosti v primeru, če v prenos oddate pošiljko, ki ni primerna za prenos (npr. je brez ustrezne embalaže, vsebuje prepovedano vsebino, …) in je vrnjena pošiljatelju.

Pozor: Pošiljatelj, ki pošilja navedene vsebine, je odgovoren in jamči, da je blago, ki ga je oddal v prenos, opremljeno, pakirano in označeno v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi.​​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.