Pri poslovanju s poslovnimi paketi vam omogočamo velik izbor dodatnih storitev:

Odkupnina

Odkupnina je poštna storitev, pri kateri se paket vroči naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska odkupnine.

Lastnosti storitve Odkupnina:

 • na naslovni strani pošiljke označimo storitev »Odkupnina« in znesek odkupnine,
 • pošiljatelj odda skupaj s pošiljko tudi izpolnjen vplačilni dokument,
 • storitev lahko izberete ob oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij, palete in tovora.
Odkupnina brez naloga

Odkupnina brez naloga je poštna storitev, pri kateri se paket vroči naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska odkupnine, ob vročitvi pošiljke pa se stranki ne zaračuna vplačilo odkupnega dokumenta.

Lastnosti storitve Odkupnina brez naloga:

 • na naslovni strani pošiljke označimo storitev »Odkupnina« in znesek odkupnine,
 • storitev lahko izberete ob oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij, palete in tovora.
Storitve pri plačilu odkupnin

Pošiljatelj lahko vplačnino, ki se vplača ob vplačilu odkupnine, plača po pogodbi.

Vrste storitev

 • vplačnina po pogodbi: pri navedeni storitvi poravna vplačnino za pošiljke s storitvijo Odkupnina pošiljatelj.
Pazljivejše ravnanje

Pazljivejše ravnanje je poštna storitev, pri kateri se s paketom ravna posebej pazljivo.

Lastnosti storitve Pazljivejše ravnanje:

 • na naslovni strani pošiljke označimo storitev »Občutljivo«, v mednarodnem prometu pa »Fragile«,
 • če vsebina pošiljke zahteva poseben način ravnanja, mora pošiljatelj to dodatno ustrezno označiti na pošiljki (na primer: Varuj pred toploto, Ne obračaj, Steklo …),
 • storitev lahko izberete ob oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij in tovora.
Povratnica

Povratnica je poštna storitev, pri kateri se vročitev pošiljke potrdi na posebnem obrazcu Povratnica – Advice of receipt.

Lastnostni storitve Povratnica:

 • na naslovni strani pošiljke označimo storitev »AR«,
 • povratnico pošiljatelj odda skupaj s pošiljko,
 • povratnica se vrne pošiljatelju kot navadno pismo,
 • storitev lahko izberete le ob oddaji poslovnega paketa.
Poštnino plača naslovnik

Poštnino plača naslovnik je poštna storitev v notranjem prometu, pri kateri poštnino plača naslovnik.

Lastnosti storitve Poštnino plača naslovnik

 • na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »PPN«,
 • ob vrnitvi pošiljke pošiljatelju znesek poštnine in povratne poštnine plača pošiljatelj,
 • storitev lahko izberete pri oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa večjih dimenzij, palete in Hitre pošte.
Čas dostave

Čas dostave je poštna storitev, pri kateri lahko pošiljatelj izbere okvirni čas dostave v okviruponudbe izvajalca.

Lastnosti storitve Čas dostave

 • na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka o času dostave,
 • storitev lahko izberete pri oddaji poslovnega paketa in poslovnega paketa - isti naslovnik.

Pri storitvi Čas dostave lahko izberete

 • dostavo do 10. ure,
 • dostavo po 16. uri,
 • prevzem na pošti,
 • dostavo med 18. in 20. uro (samo na območju mesta Ljubljana).
Dobavnica

Dobavnica je poštna storitev v notranjem prometu, pri kateri pošiljatelju vrnemo od naslovnika potrjeno dobavnico.

Lastnosti storitve Dobavnica

 • na naslovni strani pošiljke označimo storitev »Dobavnica«,
 • dobavnico pošiljatelj odda skupaj s pošiljko,
 • dobavnica se vrne pošiljatelju kot navadno pismo,
 • storitev lahko izberete ob oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa - isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij, palete in tovora.
Storitev Klic 2

Pri storitvi Klic 2 pošiljko najprej poskušamo vročiti z redno dostavo. Če pošiljke nismo vročili ob poskusu redne dostave in je naslovnik ni dvignil v dveh dneh, pokličemo naslovnika in se dogovorimo o brezplačni drugi dostavi ali o prevzemu pošiljke na pošti.

Lastnosti storitve Klic 2
pošiljatelj v spremnico vnese telefonsko številko naslovnika in ostale zaznamke o storitvi. Klic 2 lahko zahtevate ob oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa - isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij in palete.
Vračanje paketa po 8 dneh

Vračanje paketa po 8 dneh je poštna storitev, pri kateri lahko pošiljatelj določi samo 8 dnevni rok za prevzem paketov na pošti.

Lastnosti storitve Vračanje po 8 dneh:

 • pošiljatelj lahko določi, da se mu paket vrne po 8 dneh,
 • storitev lahko izberete ob oddaji poslovnega paketa in poslovnega paketa – isti naslovnik.
Podpis dokumentov

Podpis dokumentov je poštna storitev v notranjem prometu, pri kateri pošiljatelju vrnemo od naslovnika potrjen dokument, kot je npr. pogodba, aneks, naročilnica ipd.

Lastnosti storitve Podpis dokumentov

 • na naslovni strani pošiljke označimo storitev »Podpis dokumentov«,
 • pošiljatelj odda skupaj s pošiljko tudi dokument (npr. pogodbo, naročilnico, aneks ipd.),
 • paketi s storitvijo podpis dokumentov se vročajo izključno naslovniku,
 • na priložen dokument vpišemo tudi podatke iz osebnega dokumenta naslovnika,
 • dokument se vrne pošiljatelju kot priporočeno pismo,
 • storitev lahko izberete ob oddaji poslovnega paketa, poslovnega paketa – isti naslovnik, poslovnega paketa večjih dimenzij, palete in tovora.
Nevarno blago v omejitvah

Nevarno blago v omejitvah je poštna storitev, pri kateri pošiljatelj na podlagi predhodnega pisnega sporazuma o pošiljanju nevarnega blaga v izjemah ADR in potrditve s strani izvajalca, odda v prenos pošiljko, ki vsebuje nevarno blago v omejenih količinah (majhne embalažne enote) ali nove akumulatorje (ti do dovoljeni samo v notranjem prometu).

Lastnosti storitve Nevarno blago v omejitvah:

 • na naslovni strani pošiljke označimo storitev »NBO« (samo za notranji promet),
 • seznam blaga, ki ga je dovoljeno pošiljati ter pogoji za sprejem so podrobneje opredeljeni v Seznamu nevarnega blaga v omejenih količinah in Navodilu za prevoz nevarnega blaga v izjemah ADR sporazuma,
 • storitev lahko izberete zgolj pogodbeni partnerji, ki ste predhodno s PS sklenili pisni dogovor, sporazum o pošiljanju nevarnega blaga v izjemah ADR,
 • storitev lahko izberete le ob oddaji poslovnega paketa, palete in PG pošiljke v notranjem prometu, v mednarodnem cestnem prometu pa lahko storitev izberete ob pogoju, da je država, v katero pošiljate nevarno blago navedena v Seznamu držav s storitvami in pogoji za sprejem Connect paketov,
 • dostava pošiljk z izbrano storitvijo nevarno blago v omejitvah na alternativno izročilno mesto (paketomat, bencinski servis, paketnik) ali vročitev pošiljke pri naslovniku brez potrditve prevzema ni možna.

Podrobnejše napotke o storitvi in prevozu nevarnega blaga najdete v Priročniku za uporabnike.

​​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa