Pooblastilo za prevzem pošiljk

S pisnim pooblastilom določite drugo osebo (ali več oseb), da lahko prevzemajo na vas naslovljene pošiljke. Pooblastilo je lahko overjeno ali neoverjeno.

Če nameravate nekoga trajno pooblastiti oz. za večkratne prevzeme pošiljk priporočamo sklenitev overjenega pooblastila. Overitev pooblastila lahko uredite na vsaki Pošti ali prek svojega pismonoša na vašem domu, prav tako pa overitve pooblastil za prevzem pošiljk opravljajo tudi na upravnih enotah.

Overitev se uredi z obrazcem. Obrazec izpolnite v dvojniku, in sicer izpolnite samo podatke o pooblaščencih, ter pridobite njihove podpise, ostalo se izpolni ob overitvi na pošti oz. ob prisotnosti poštnega delavca. S takšnim pooblastilom lahko pooblastite do pet oseb. Če imate sklenjeno overjeno pooblastilo, vaš pooblaščenec prevzem pošiljke potrdi le s podpisom (razen ZUP- pisem, kjer mora pooblaščenec izpolniti tudi izjavo na vročilnici), saj en izvod pooblastila hrani pošta oz. je z njim seznanjen tudi vaš pismonoša. Ceno overitve pooblastila najdete v ceniku ostalih storitev.

Neoverjeno pooblastilo

Neoverjeno pooblastilo pa lahko sestavite sami.

 

Vsebovati mora naslednje podatke

  • Ime, priimek oziroma naziv in naslov pooblastitelja
  • Ime, priimek in naslov pooblaščenca
  • Vrsto in številko osebnega dokumenta pooblastitelja, pri pravnih osebah tudi registrsko številko vložka pravne osebe oziroma matično številko pravne osebe
  • Vrsto in številko osebnega dokumenta pooblaščenca
  • Namen izstavljenega pooblastila
  • Veljavnost pooblastila
  • Podpis pooblastitelja
  • Kraj in datum izdaje pooblastila

 

Oseba, ki ste jo pooblastili, mora pisno pooblastilo vsakič predložiti na vpogled skupaj z osebnim dokumentom.

Ali pa izpolnite predtiskano besedilo na hrbtni strani obvestila o prispeli pošiljki. Takšno pooblastilo velja samo za prevzem pošiljke, na katero se pooblastilo nanaša.

Pooblaščenec, ki prevzema pošiljke na podlagi neoverjenega pooblastila mora na vpogled predložiti pooblastilo in svoj osebni dokument Pri potrditvi prevzema vsake pošiljke pa mora poleg svojega podpisa čitljivo napisati ime in priimek ter vrsto in številko osebnega dokumenta, s katerim se je identificiral.

Neoverjeno pooblastilo ne velja za prevzem ZPP, ZKP in ZSReg/ZFPPIPP pisem.

Imate vprašanje za Pošto? Vprašajte nas!

Hvala za vaše vprašanje.