Uvod

V aplikaciji Sledenje pošiljk lahko sledite vsem knjiženim pošiljkam, ki so bile sprejete za prenos v notranjem in mednarodnem prometu v zadnjih dveh mesecih. Knjižene pošiljke so pošiljke, ki so opremljene s sprejemno številko in za katere je pošiljatelj ob oddaji pošiljke prejel Potrdilo o oddaji pošiljke ali Popis oddanih pošiljk.

Postopek iskanja

Za iskanje podatkov o pošiljki vnesite sprejemno številko pošiljke, nato potrdite svojo pristnost z vpisom varnostne kode (varnostno preverjanje reCaptcha ). Na mobilnem telefonu lahko s klikom na skenirate črtno kodo na potrdilu o poslani pošiljki:

  • sprejemna številka je 13-mestna številka pošiljke (npr. RA123456789SI), ki je zapisana na Potrdilu o oddaji pošiljke ali na Popisu oddanih pošiljk. Pri pošiljkah, ki prispejo iz mednarodnega prometa, je sprejemna številka lahko sestavljena tudi iz več ali manj znakov.
  • • S preverjanjem reCaptcha onemogočamo delovanje avtomatiziranih botov in posledično zaščitimo vaše podatke. Odkljukajte oz. sledite navodilom.

Po vpisu sprejemne številke pošiljke in varnostne kode se iskanje sproži s potrditvijo gumba Išči. Aplikacija izpiše podatke/status iskane pošiljke. Podrobnejši opisi posameznih statusov so navedeni v nadaljevanju.

Če se za iskano pošiljko ne prikažejo podatki, nam to sporočite na elektronski naslov sledenje.posiljk@posta.si (navedite sprejemno številko pošiljke, vaš naslov, kontaktne podatke in naslov pošiljatelja/prejemnika) ali pokličite Kontaktni center na telefonsko številko 080 14 00.

Pošiljkam, poslanim v tujino, za katere na spletni strani Pošte Slovenije niste dobili ustreznih podatkov o statusu, lahko sledite tudi na spletnih straneh naslovnega poštnega operaterja.

Pošiljke hitre pošte v tujino – UPS-pošiljkam lahko sledite na njihovi spletni strani.

Opisi statusov

Pri vsakem statusu je prikazan datum in podatek o pošti oziroma mestu, kjer se pošiljka nahaja.

Pošiljka oddana v prenos na pošti
Pošiljatelj je pošiljko oddal v prenos.

Pošiljka je v dostavi in bo predvidoma dostavljena danes
Pošiljka prejme ta status na dan prispetja na pošto, ki bo poskrbela za dostavo pošiljke na naslov naslovnika.

Neuspešen poskus vročitve pošiljke / Ni bilo osebe za prevzem, naslovnik obveščen, pošiljka pripravljena na izročitev na pošti oz. pošiljka posredovana izročilni pošti
Pošiljka ni bila vročena naslovniku na naslovu (npr. zaradi odsotnosti naslovnika), zato je pismonoša v naslovnikov hišni predalčnik vložil Obvestilo o prispeli pošiljki. Pošiljka bo posredovana v izročanje na pošto.

Neuspešen poskus vročitve pošiljke / Pošiljka predana v ponovno dostavo
Pošiljka ni bila vročena na naslovu, naslovnik je zahteval ponovno dostavo pošiljke.

Pošiljka prevzeta v izročanje na pošti
Pošiljka prejme ta status po neuspešnem poskusu vročitve na naslovu. Naslovnik lahko pošiljko prevzame na pošti v roku za prevzem.

Pošiljka pripravljena na izročitev na pošti
Pošiljka prejme ta status na dan prispetja na pošto, kjer jo lahko naslovnik prevzame v roku za prevzem (brez predhodnega poskusa vročitve pošiljke na naslovu).

Moja dostava – Moja izbira
Pošiljka prejme ta status, ko je naslovnik v okviru aplikacije Moja dostava – Moja izbira spremenil naslov/način dostave (npr. izbral dostavo v PS Paketomat, dostavo na drugi naslov, prevzem na pošti, dostavo na drugo prevzemno/dogovorjeno mesto, dostavo na izbrani datum).

Pošiljka posredovana v izročanje na bencinski servis
Pošiljka prejme ta status, ko je naslovnik za mesto prevzema pošiljke izbral bencinski servis.

Pošiljka posredovana v izročanje v PS Paketomat
Pošiljka prejme ta status, ko je naslovnik za mesto prevzema pošiljke izbral PS Paketomat.

Pošiljka vložena v PS Paketomat
Naslovnik lahko pošiljko prevzame iz PS Paketomata.

Neuspešen poskus vročitve pošiljke / Pošiljka vrnjena pošiljatelju
Naslovnik pošiljke ni prevzel, zato bo vrnjena pošiljatelju.

Neuspešen poskus vročitve pošiljke / Pošiljka preposlana pošti
Pošiljka prejme ta status, ko je naslovnik za prevzem pošiljke izbral drugi naslov.

Pošiljka v PLC LJ usmerjena pošti
Pošiljka prejme ta status med prenosom, ko se v poštnem logističnem centru v Ljubljani pripravi za prevoz na pošto, ki bo poskrbela za dostavo pošiljke.

Pošiljka v fazi prenosa
Pošiljka prejme ta status med prenosom.

Pošiljka vročena
Pošiljka prejme ta status ob vročitvi pošiljke naslovniku.

Pošiljka posredovana v izročanje na Trafiko 3DVA
Pošiljka prejme ta status, ko je naslovnik za mesto prevzema pošiljke izbral trafiko.

Pošiljka vročena pošiljatelju
Pošiljka prejme ta status ob vročitvi pošiljke pošiljatelju.
Razlaga obvestil
Za vneseno sprejemno številko ni podatkov. Preverite pravilnost vpisane sprejemne številke.
Obvestilo se izpiše, če pošiljka z vpisano sprejemno številko ni bila oddana v prenos v zadnjih dveh mesecih, če pošiljka iz tujine še ni prispela v Slovenijo oziroma ni bila predana v prenos Pošti Slovenije. Pokličite Kontaktni center na telefonsko številko 080 14 00.