​S pravilnim naslavljanjem vaših pošiljk lahko pospešite njihov prenos.

Naslovi, ki so pravilno umeščeni na pošiljkah, omogočajo strojno usmerjanje ter posledično hitrejši prenos pošiljke.

Posebej v času povečanega prometa med poletnim meseci ter božičnimi prazniki je lahko pravilno naslavljanje razlika med strojnim in ročnim usmerjanjem.

Kako pravilno nasloviti posamezne oblike pisem? Oglejte si primere.

Navadna kuverta

Naslovnikov naslov mora biti napisan v desnem delu naslovne strani pošiljke, vzporedno z njeno daljšo stranico, znotraj pravokotnega prostora. Pošiljateljev naslov naj bo napisan ali označen v zgornjem levem delu naslovne strani ali na hrbtni strani pošiljke.

Naslavljanje navadnega pisma Kuverta s prosojnim okencem

Pisemski ovitek s prosojnim okencem ima na naslovni strani izdelano prosojno okence pravokotne oblike, skozi katerega se lahko vidi le naslovnikov naslov.

Naslavljanje standardnega pisma - amerikanka Pismo večjih dimenzij - ležeče Naslavljanje pisma večjih dimenzij - ležeče Pismo večjih dimenzij - pokončno Naslavljanje pisma večjih dimenzij - pokončno

Naslavljanje in pošiljanje pošiljk s ponudbami za javna naročila

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) naročnik povabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudbe se lahko pošljejo tudi po pošti.

Priporočila Pošte Slovenije, da bo ponudba pravočasno pri naročniku

Izbira vrste pošiljke

ponudbe oddajte kot knjiženo pošiljko - priporočeno pismo, vrednostno pismo, paket, pošiljko Hitre pošte po Sloveniji, pošiljko Hitre pošte znotraj mest. Tem pošiljkam je zagotovljeno sledenje pošiljk.

Pravočasna oddaja ponudnika

je izjemnega pomena, da bo pošiljka prispela do roka, ki ga je predpisal naročnik. Upoštevajte, da pri oddaji pošiljke ni možno določiti ure, do katere želite, da se v roku prenosa vročitev opravi. Skrajni rok prenosa pošiljk v notranjem prometu je tri dni.

Hitra pošta

je storitev, ki omogoča prenos pošiljk v istem dnevu​, če je pošiljka oddana do določene ure. Izbirate lahko med storitvijo​: pošiljka Hitre pošte po Sloveniji ali Hitra pošta znotraj mest.

Naslavljanje pošiljke je zelo pomembno, da bo pošiljka pravočasno pri naslovniku.

Priporočamo, da ostale podatke, ki morajo biti zapisani na kuverti ob prijavi na javni razpis, kot npr. NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – »Naziv naročila« izpišite v levi spodnji kot naslovne strani pošiljke. Tako to ne bo moteče pri usmerjanju pošiljk k naslovniku.

Primer pripisa za javno naročilo Naslavljanje javnega naročila