Pisma po posebnih postopkih  

Pisma v pravdnem postopku, upravnem postopku, kazenskem postopku in pisma v postopku vpisa v sodni register in izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije so pošiljke, katerih prenos določajo posebni zakoni in ki morajo ustrezati pogojem za priporočeno pismo.

 

Pri prenosu navedenih pošiljk se uporabljajo določbe

​​
 

Kontakti ​​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.