Smo uspešna gos
podarska družba, ki je usmerjena v razvoj in inovativnost. Naša dejavnost obsega dva ključna segmenta storitev: univerzalno poštno storitev, ki jo zagotavlja država v javnem interesu, in tržne storitve.

V sodelovanju s povezanimi družbami tvorimo Skupino Pošta Slovenije, ki je mednarodni koncern. Z našimi logističnimi storitvami se vse bolj uveljavljamo na trgih jugovzhodne Evrope. Skupina Pošta Slovenije obsega 19 podjetij, ki delujejo na devetih trgih. Konec leta 2023 smo imeli 5.612 zaposlenih v Pošti Slovenije in 7.802 v Skupini Pošta Slovenije.

Zaradi rasti spletne trgovine, razvoja tehnologij in spreminjajočih se navad uporabnikov se vse bolj usmerjamo v razvoj kakovostne moderne logistike in paketnega poslovanja. Hkrati še naprej zagotavljamo klasične poštne storitve – ob uvedbi sodobnih digitalnih rešitev. Kot družbeno odgovorno podjetje upoštevamo digitalne in zelene trende tako v Sloveniji kot v regiji.

Nenehno sledimo spremenjenim potrebam uporabnikov ter digitaliziramo in avtomatiziramo poslovne procese. Naš cilj je izboljšati uporabniško izkušnjo, dvigniti kakovost storitev in uvajati nove rešitve za poslovne uporabnike in naslovnike.

Naši uporabniki imajo na voljo razvejano, dostopno in fleksibilno paketno mrežo v Sloveniji, ki je s 1.300 prevzemno-oddajnimi točkami po vsej Sloveniji – poštnimi poslovalnicami, paketomati, paketniki, bencinskimi servisi in avtomatiziranimi enotami za oddajo in sprejem pošiljk – največja v državi.

Ključno vlogo imamo tudi pri uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in ostalih storitev. Po kakovosti prenosa pošiljk se uvrščamo v sam vrh evropskih držav.

Kontakt

Sedež družbe

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
​2500 Maribor

Telefon
02 449 20 0​0

Faks
02 449 21 11

E-mail naslov
info@posta.si

​​


​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.