Pošta Slovenije smo nacionalni poštni operater oziroma izvajalec univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji. Skupaj s svojimi odvisnimi družbami, ki tvorijo Skupino Pošta Slovenije, smo pomemben del slovenske družbe in nepogrešljiv partner gospodarstvu. 

V skladu s strateškim razvojnim programom do leta 2025 Skupina Pošta Slovenije, ki ima poleg matične družbe še šest odvisnih družb, zasleduje predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IKT-rešitev. Poslovanje razvijamo v okviru petih strateških stebrov: logistične storitve, paketi, pisma (z direktno pošto), IT-rešitve in prodaja na mreži.

Skupina Pošta Slovenije je danes velika, mednarodna korporacija, s ciljem postati vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev na trgu jugovzhodne Evrope.

Konec leta 2022 je bilo na Pošti Slovenije 5.891 zaposlenih, v celotni Skupini Pošta Slovenije pa 8.012.

Ključno vlogo imamo tudi pri uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in ostalih storitev. Po kakovosti prenosa pošiljk v sklopu univerzalne poštne storitve se uvrščamo v sam vrh evropskih držav.

Kontakt

Sedež družbe

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
​2500 Maribor

Telefon
02 449 20 0​0

Faks
02 449 21 11

E-mail naslov
info@posta.si

​​

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa