​​Vaša reklamna sporočila lahko dostavimo kot

Naslovljeno direktno poštoJe reklamno sporočilo, ki vsebuje naslovnikovo ime, priimek, ulico in hišno številko oz. naselje in hišno številko, poštno številko ter ime naslovne pošte.
Delno naslovljeno direktno poštoJe pošiljka z oglaševalsko, marketinško in drugo reklamno vsebino, na kateri je naveden naslovnikov naslov brez imena in priimka ali naziva.
Nenaslovljeno direktno poštoJe pošiljka z oglaševalsko, marketinško in drugo reklamno vsebino, na kateri naslovnikov naslov ni naveden.
PublikacijoKot publikacija so definirane knjige, časopisi, revije ter druge tiskane oblike periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih vsebin. Publikacija je lahko naslovljena, delno naslovljena (naslovnikov naslov je naveden brez imena in priimka ali naziva) ali nenaslovljena (naslovnikov naslov ni naveden).