Dovoljena dimenzija in masa mednarodnega poslovnega paketa za Hrvaško  


Prednosti
Sledljivost

Sledljivost

Podpis naslovnika

Podpis naslovnika

Vrednost

Vrednost

Možne dodatne storitve

Možno je tudi obveščanje po e-pošti in dodatno storitev vplačnina po pogodbi.

Pogoji poslovanja

Mednarodne poslovne pakete lahko pošiljajo pravne osebe ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, naslovnikom, ki so pravne ali fizične osebe, in sicer ob predhodni sklenitvi pogodbe s Pošto Slovenije.

Več o tem si lahko preberete na strani Mednarodni poslovni paket.

Oddaja pošiljk

Uporabite paketno spremnico CP 72 EU (v enem izvodu, možnost izpisa samolepilne nalepke). Za lažje izpolnjevanje obrazcev lahko uporabljate ustrezno aplikacijo Pošte Slovenije.

Odkupne pošiljke lahko opremite s hrvaškim vplačilnim dokumentom.

Dobro je vedeti

Stroške lahko znižate z možnostjo seštevanja mas paketov za istega naslovnika.

Vaše pošiljke so zavarovane za primer izgube ali poškodovanja vsebine pošiljke do vrednosti, označene na spremnici oz. na priloženem računu, in sicer do višine dejanske škode, vendar največ do 4.200,00 EUR. Natančne pogoje preverite na strani Zavarovanje.

Mednarodne poslovne pakete lahko pošiljajo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, naslovnikom, ki so pravne ali fizične osebe, in sicer ob predhodni sklenitvi pogodbe s Pošto Slovenije. Več o tem si lahko preberete na strani Mednarodni poslovni paket. V prenos se oddajajo s paketno spremnico CP 72 EU (v samo enem izvodu, možnost izpisa samolepilne nalepke). Za lažje izpolnjevanje obrazcev lahko uporabljate ustrezno aplikacijo Pošte Slovenije.


​​
 

Kontakti​​​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.