​​

Pošta Slovenije obja​vlja na tej strani Javna povabila za zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb za nakupe poslovnih prostorov, prodajo poslovnih prostorov, najeme poslovnih prostorov.​


Rok za oddajo ponudbe: 27.02.2020 do 12:00:00

​Vabimo zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje nezavezujoče ponudbe.

Kontaktna oseba naročnika: Nataša Štraus, natasa.straus@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 10.03.2020 do 12:00:00

​Razpis za predmet "Promocijska darila za leto 2020_2021" se izvaja po evidenčnem postopku. Kontaktna oseba za razpis je: andreja.breznik@posta.si

S klikom na spodnjo prilogo = razpisna dokumentacija, so vsi potrebnimi podatki za pripravo ponudbe in obrazci za izpolnitev.

 Vsa morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko ponudniki zastavite na naslov andreja.breznik@posta.si

Naročnik bo vse odgovore objavil na tej spletni strani.

Rok za postavljanje vprašanj je najkasneje do 5.3.2019 do 10 ure. Po tem roku naročnik na prepozno zastavljena vprašanja ne bo več odgovarjal.

Rok za oddajo ponudb in vzorecev  10. 3. 2020 do 12. ure.

​​​​​​​​​​​​​

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.