​​​​​​​​​​​​​​Bilten je filatelistična publikacija, ki izhaja 5x v letu in je tiskana v treh jezikih. V njej so predstavljeni vsi aktualni izidi novih poštnih vrednotnic in filatelističnih izdelkov, prav tako vsebuje naročilnice, tako da je tudi eden izmed pomembnih prodajnih kanalov.​

​​
​ ​