Bencinski servisi

Na Na 210 Petrolovih prodajnih mestih omogočamo prevzem in oddajo paketov ter oddajo priporočenih in navadnih pisem.

Prevzem paketov na Petrolu

Alternativne možnosti dostave

Bencinski servis izberete že med nakupom
V spletnem nakupu izberete dostavo s Pošto Slovenije in naslovite na naslov izbranega bencinskega servisa.

Pravilno naslavljanje:
Janez Vzorec
Benciski servis Petrol
Tržaška cesta 36 (lokacija BS)
2000 Maribor

Paket preusmerite na bencinski servis,
ko je ta že na poti

Če ste ob spletnem nakupu navedli svojo mobilno številko ali e-naslov, boste o dostavi paketa prejeli obvestilo, kjer bo tudi povezava do možnosti spremembe lokacije prevzema. 

To omogoča rešitev Moja dostava, moja izbira.


lokacije bencinski servis

Petrol, v skladu s svojim cenikom, zaračunava nadomestilo za izročitev paketov (0,45 EUR) in nadomestilo za odkupno poslovanje (1,05 EUR) na prodajnih mestih BS Petrol.


Vračila določenim spletnim trgovcem

Brezplačno vračilo določenim spletnim trgovcem

Če s spletnim nakupom izbrane spletne trgovine niste zadovoljni, vam omogočamo enostavno in brezplačno vračilo paketa pošiljatelju.

Na paket nalepite izpolnjeno paketno spremnico za vračilo, ki ste jo prejeli od spletnega trgovca oziroma le to izpolnite na spletu (stiskate in nalepite na paket) ali izpolnite na bencinskem servisu. 

Za pohitritev oddaje paketa  izpolnite še potrdilo o oddaji pošiljke in ga priložite ob vračilu.    

Vračilo paketov

Oddaja pošiljk na Petrolu

Na bencinskih servisih Petrol vam omogočamo tudi oddajo paketov ter navadnih in priporočenih pisemskih pošiljk.

Velikosti paketov, ki jih sprejemajo na BS Petrol

 • BS paket - S (paket z velikostjo do 40 cm)
 • BS paket - M (paket z velikostjo do 80 cm)
 • BS paket - L (paket z velikostjo do 120 cm)
 • BS paket - XL (paket z velikostjo do 160 cm)
 • storitev "Pazljivejše ravnanje"
*velikost paketa pomeni seštevek najdaljše in najkrajše stranice

Velikosti priporočenih pisem

 • BS priporočeno pismo S (ovojnica za priporočeno pismo v velikosti amerikanke)
 • BS priporočeno pismo M (ovojnica za priporočeno pismo v velikosti A5)
 • BS priporočeno pismo L (ovojnica za priporočeno pismo v velikosti A4)

Na Na 34 Molovih bencinskih servisih vam omogočamo prevzem in oddajo paketov.

Prevzem paketov na Molu

Alternativne možnosti dostave

Bencinski servis izberete že med nakupom
V spletnem nakupu izberete dostavo s Pošto Slovenije in naslovite na naslov izbranega bencinskega servisa.

Pravilno naslavljanje:
Janez Vzorec
Benciski servis Mol
Ptujska cesta 56 (lokacija BS)
2000 Maribor

Preusmerite paket na bencinski servis, ko je ta že na poti
Če ste ob spletnem nakupu navedli svojo mobilno številko ali e-naslov, boste o dostavi paketa prejeli obvestilo, kjer bo tudi povezava do možnosti spremembe lokacije prevzema. To omogoča rešitev Moja dostava, moja izbira.


lokacije bencinskih servisov

Mol za izročitev paketov ne zaračunava dodatnega nadomestila.

Oddaja paketov na Molu

Na bencinskih servisih MOL vam omogočamo tudi oddajo paketnih pošiljk.

Velikosti paketov, ki jih sprejemajo na BS MOL

 • BS paket - S (paket z velikostjo do 40 cm)
 • BS paket - M (paket z velikostjo do 80 cm)
 • BS paket - L (paket z velikostjo do 120 cm)
 • BS paket - XL (paket z velikostjo do 160 cm)
 • storitev "Pazljivejše ravnanje"
*velikost paketa pomeni seštevek najdaljše in najkrajše stranice