Dovoljena dimenzija in masa mednarodnega palete za Hrvaško  


Prednosti
Podpis naslovnika

Podpis naslovnika

 
 
 

Pogoji poslovanja

Mednarodne palete lahko pošiljajo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, naslovnikom, ki so pravne ali fizične osebe, in sicer ob predhodni sklenitvi pogodbe s Pošto Slovenije.

Oddaja pošiljk

Mednarodne palete se oddajo v prenos s paketno spremnico CP 72. Za lažje izpolnjevanje obrazcev lahko uporabljate ustrezno aplikacijo Pošte Slovenije.

Kratki časi prenosa

Mednarodne palete so dostavljene naslovnikom v Zagrebu že naslednji delovni dan, na ostalih območjih Hrvaške v dveh dneh ter na otokih v treh dneh.

Zavarovanje pošiljk

Vaše pošiljke so v primeru izgube ali poškodovanja vsebine pošiljke zavarovane do vrednosti, označene na spremnici oz. na priloženem računu, in sicer do višine dejanske škode, vendar največ do 4.200,00 EUR.


​​
 

Kontakti ​​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.