Pred bližajočimi se volitvami poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament vam za prenos volilnega materiala oziroma drugih obvestil v sklopu volitev ponujamo prenos nenaslovljenih in delno naslovljenih pošiljk.

Če se boste odločili za navedeno obliko oglaševanja, ki fizično doseže vsako gospodinjstvo oz. doseže vsa gospodinjstva na območjih, ki jih izberete, so v nadaljevanju dodatna pojasnila k načinu obračuna storitev, napotki glede lastnosti tiskanih materialov ter informacije, povezane z oddajo pošiljk.

A) Nenaslovljena direktna pošta

Kot nenaslovljeno direktno pošto (v nadaljevanju: NNDP) lahko oddate pošiljke, ki so namenjene za celotni okoliš dostavne oz. naslovne pošte (oddaja pošiljk za vsa gospodinjstva, vključno z gospodinjstvi z nalepko za prepoved vročanja NNDP), lahko pa za območje posamezne pošte oddate tudi manjšo količino letakov, takrat izvedemo dostavo v okolišu te pošte po lastni presoji.

Vse ostale pošiljke, ki so oddane v prenos za gospodinjstva po določenih kriterijih, kot so npr. volilna enota, volilni okraj, občina ipd., ki ne pokrijejo celotnega območja, ki ga pokriva posamezna pošta, so uvrščene med delno naslovljeno direktno pošto (v nadaljevanju: DNDP). Prenos pošiljk DNDP se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom naslovljene direktne pošte. 

Pri navedenih vrstah NNDP in DNDP se za pripravo razdelilnika obrnite na svetovalca prodaje v Pošti Slovenije vsaj pet delovnih dni pred oddajo.

Oblike, velikosti in gramatura papirja: 

 • material naj bo pokončne, pravokotne oblike,
 • najmanjša velikost 160 mm x 250 mm, največja velikost 230 mm x 300 mm,
 • zunanji listi NNDP ne smejo biti perforirani, 
 • pri obsegu do 4 liste mora biti papir premazan,
 • vezava: pregib naj bo spet oz. lepljen po najdaljši stranici na način, ki zagotavlja, da material ne razpada,
 • če celoto predstavljata dva materiala, morata biti enakih dimenzij, vloženi material pa mora biti po zunanjih robovih poravnan z zunanjim materialom, ki mora ustrezati zahtevam glede dimenzij,
 • material naj obsega do 48 strani (24 listov) in naj ne bo dodatno prepognjen,
 • material naj obsega do 48 strani (24 listov) in naj ne bo dodatno prepognjen, gramatura papirja NNDP mora biti najmanj 110 g/m2, če NNDP obsega en list, 80 g/m2, če NNDP obsega dva lista, 60 g/m2, če NNDP obsega do vključno štiri liste, 45 g/m2, če NNDP obsega več kot štiri liste, 43 g/m2 z volumnom vsaj 1,1, če NNDP obsega več kot štiri liste, pri čemer mora naročnik to gramaturo izkazati s certifikatom o standardu papirja, ki mora biti priložen ob oddaji NNDP.

Z navedenim si zagotovite znižanje stroškov priprave materialov pred dostavo.

Za dostavo NNDP in DNDP lahko izberete naslednje delovne dni: ponedeljek, sreda in četrtek. 

Rok najave oddaje za NNDP in DNDP je najmanj štiri (4) delovne dni pred distribucijo do 12. ure, po predhodnem dogovoru s svetovalcem prodaje, ki ga kontaktirajte za pripravo razdelilnika pred navedenim rokom. Odstopanja pri DNDP so možna v primerih, ko oddate pošiljke na pošti, ki pošiljke dejansko dostavlja.

Roki za oddajo NNDP in DNDP so naslednji: 

 • v poštnem logističnem centru (PLC) Ljubljana, sprejemna pošta 1102 Ljubljana, tri delovne dni pred distribucijo do 9. ure;  
 • v poštnem logističnem centru Maribor, sprejemna pošta 2102 Maribor, tri delovne dni pred distribucijo do 12. ure; 
 • na ostale pošte pa vsaj štiri delovne dni pred datumom dostave. 
Če ne morete oddati celotne količine NNDP do predhodno določenih rokov, ki veljajo za oddajo v poštnih logističnih centrih (do 9. ure v PLC Ljubljana oziroma do 12. ure v PLC Maribor), imate možnost delne oddaje količin (npr. vsaj 50 odstotkov od celotne količine oddanih materialov) do predhodno navedenih ur, preostalo količino pa lahko oddate do 18. ure istega dne.
Odstopanje je možno le pri oddaji DNDP, kadar pošiljke oddate na pošti, ki pošiljke dejansko dostavlja.


B) Nenaslovljena publikacija

Med nenaslovljeno publikacijo (v nadaljevanju: NNPUB) se uvrščajo pošiljke, med katere sodijo časopisi, revije ter druge tiskane oblike objavljanja uredniško oblikovanih vsebin, ki imajo praviloma številčne in/ali časovne oznake in izhajajo redno ali neredno v zaporednih številkah, njihov bistven namen pa ni spodbujanje prejemnika k nakupu (oz. marketinško naravnana vsebina). Če je vsebina marketinško naravnana, se taka pošiljka šteje kot NNDP. Kot NNPUB lahko oddate pošiljke, ki so namenjene za celotni okoliš naslovne oz. dostavne pošte, lahko pa za območje posamezne pošte oddate tudi manjšo količino letakov, takrat dostavo v okolišu te pošte  izvedemo po lastni presoji.

Vse ostale pošiljke, ki so oddane v prenos za gospodinjstva po določenih kriterijih, kot so npr. volilna enota, volilni okraj, občina ipd., ki ne pokrijejo celotnega območja, ki ga pokriva posamezna pošta, se uvrščajo med delno naslovljeno publikacijo (v nadaljevanju: DNPUB). Prenos pošiljk DNPUB se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom naslovljene publikacije.

Za dostavo NNPUB in DNPUB lahko izberete naslednje dneve: ponedeljek, torek, sreda in četrtek. 

Roki za oddajo NNPUB in DNPUB so naslednji:

 • za pošiljke NNPUB in DNPUB, za katere je treba izvesti dodatne storitve pisemskega ekspedita, jer rok za oddajo vsaj dva delovna dneva pred datumom dostave do 18. ure;
 • če storitev pisemskega ekspedita za NNPUB ni treba izvesti, lahko materiale oddate en delovni dan pred datumom distribucije v rednem delovnem času sprejemne pošte;
 • če boste NNPUB ali DNPUB oddali na pošti za območje dostavne pošte, jo lahko oddate en delovni dan pred začetkom izvedbe dostave v delovnem času sprejemne pošte, ki je hkrati tudi dostavna pošta.

Dostavo NNDP in NNPUB  bomo izvedli najkasneje v roku dveh delovnih dni, DNDP in DNPUB pa v roku treh delovnih dni od datuma, ki je dogovorjen za začetek distribucije, zato vas pozivamo k pravočasnim oddajam naročil in materialov, ki bodo zagotavljala distribucijo materialov volivcem še pred datumom volitev oz. pred začetkom volilnega molka.

Priporočamo, da pred oddajo naročila za distribucijo podrobneje pregledate Pravila političnega oglaševanja v Pošti Slovenije ter celotne pogoje poslovanja, ki jih najdete na spletni strani direktna posta in pisemski ekspedit.