Uspeh vaše spletne trgovine bo odvisen o inovativnih dostavnih rešitev

S porastom spletne trgovine in priložnosti, ki jih ponuja, raste tudi konkurenca. Uspešnost spletne trgovine je odvisna od vedno več dejavnikov, med katerimi dostava dobiva vedno večji pomen. Kupci postajajo vse zahtevnejši, njihov profil se nenehno spreminja. Le dobra nakupna izkušnja jih privede do ponovnega nakupa v vaši spletni trgovini. Velika konkurenca med spletnimi trgovinami nezadovoljnim kupcem omogoča, da brez oklevanja prekinejo nakup in odidejo drugam.

Dostava ima vedno večji pomen pri nakupnem procesu

  • 39 odstotkov kupcev z negativno izkušnjo ob dostavi, nikoli več ne bo ponovilo nakupa v tej spletni trgovini.
  • 50 odstotkov kupcev je v preteklosti že preklicalo nakup, ker spletna trgovina ni imela na voljo različnih možnosti dostave.
  • 60 odstotkov kupcev je izdelek kupilo v drugi spletni trgovini, ker prva ni imela na voljo različnih možnosti dostave.
  • 29 odstotkov kupcev je spremenilo datum ali lokacijo prevzema med procesom dostave; dodatnih 50 odstotkov bi to možnost uporabilo, če bi jim bila na voljo.
Vir: Metapack – State of ecommerce delivery consumer research report 2017

Tudi slovenskim spletnim kupcem predstavlja dostava pomemben faktor odločanja v nakupnem procesu. Po raziskavi Shopper's Mind Slovenija 2017 je kar 32 odstotkom spletnih kupcev pomembno, da spletna trgovina ponuja različne možnosti dostave.

Z razvojem spletnih trgovin se tako razvijajo tudi potrebe spletnih kupcev. Ti niso več zadovoljni le s klasično dostavo na dom. Glede na podatke različnih raziskav, bi med našimi uporabniki v letu 2018 torej morali zaslediti izrazito povečanje zanimanja za alternativne možnosti dostave, a temu ni bilo tako. Dostava na dom se je po naših podatkih celo povečala za 2 odstotka, na 80,8 odstotka.
Kje tiči razlog, da slovenski kupec še vedno primarno uporablja dostavo na dom? Strah pred novostmi ni pravi razlog. Odgovor smo dobili , ko smo na trgu predstavili dve rešitvi, ki sta izbiro možnosti dostave ponudili na enostaven način.

Kupci so pripravljeni na novosti, v kolikor so enostavne za uporabo

Konec leta 2018 smo razvili dve novi rešitvi, ki kupcem na enostaven način omogočata pošiljanje in preusmeritev pošiljk na alternativna prevzemna mesta. S pomočjo vtičnika za platforme spletnih trgovin, ki si ga spletni trgovec brezplačno namesti v svojo spletno trgovino, si lahko kupci enostavno izberejo alternativno mesto prevzema. Storitev Moja dostava – moja izbira (krajše MDMI) pa to možnost kupcu omogoča med samim prenosom pošiljke.

Čeprav se obe rešitvi uporabljata le slabe tri mesece, ugotavljamo, da so kupci še kako pripravljeni uporabiti drugo obliko prevzema pošiljke. Preko vtičnika se kupci najpogosteje poslužujejo prevzema v paketomatu, sledi prevzem na pošti.

V primeru rešitve MDMI pa je krepko na prvem mestu prevzem na pošti (48,4 %), sledijo dostava na izbran datum (17,7 %), dostava na drug naslov (19,4 %), paketomat (6,2 %), drugo prevzemno mesto in dogovorjeno mesto (3 %).

Moja dostava – moja izbira

V procesu spletnega nakupovanja postaja dostava torej vse pomembnejša. Kupci se na novosti hitro navadijo, saj jim te izboljšajo nakupovalno izkušnjo. Tako lahko tudi dostavo povsem prilagodijo svojim potrebam in željam. Tisti spletni trgovci, ki bodo za svoje kupce poskrbeli tudi na teh področjih, bodo vsekakor v veliki prednosti.