​​​  

 

Ustanovitev

Pošta Slovenije je bila ustanovljena 9. decembra 1994, poslovati pa je začela 1. januarja 1995 ob razdružitvi nekdanjega skupnega PTT podjetja Slovenije (Pošte in Telekoma). Od julija 2002 deluje kot gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije.

Družbo upravlja ustanovitelj, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Ustanovitelj in edini družbenik je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice prek Slovenske odškodninske družbe. Organa družbe sta nadzorni svet in poslovodstvo.

Dejavnost

Naša primarna dejavnost je izvajanje univerzalne poštne storitve, velik pomen pa imajo tudi druge poštne in kurirske storitve, denarne storitve ter prodaja blaga.

Opravljamo še vrsto drugih dejavnosti, določenih v Aktu o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o.

Organiziranost

Imamo pet poslovnih enot, in sicer Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Poštni logistični center ter strokovne službe družbe. Poštno omrežje, ki je razvejano po vsej državi, sestavlja 554 pošt.

 

V strokovnih službah družbe so naslednja področja

  • Področje prodaje in razvoja
  • Področje kadrovskih in pravnih zadev,
  • Področje računovodstva in financ,
  • Področje mednarodnih odnosov,
  • Področje investicij in nabave,
  • Področje informacijske tehnologije,
  • Področje korporativne varnosti in nadzora,
  • Področje tehnologije in globalne logistike in
  • Področje prodaje in razvoja informacijskih storitev.
APS plus IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Feniksšped