Nekatere pošiljke, kot vrednostna pisma, mednarodni poslovni paketi, pošiljke Hitre pošte, so zavarovane za primer izgube, oplenjenja oziroma poškodovanja pošiljke. Pogoje si lahko preberete pri posamezni vrsti pošiljk v nadaljevanju ter v Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošnih pogojih izvajanja drugih poštnih storitev.

Ob izgubi pošiljke in v primeru ugotovljene poškodbe oziroma oplenitve pošiljke pred vročitvijo pošiljke naslovniku je do odškodnine načeloma upravičen pošiljatelj pošiljke. V primeru ugotovljene poškodbe oziroma oplenitve pošiljke po vročitvi pošiljke naslovniku pa je do odškodnine načeloma upravičen naslovnik pošiljke.

Priporočeno pismo, blagovno pismo s sledenjem, blagovno pismo s podpisom in pismo s sledenjem – dokumenti v mednarodnem prometu, z izbiro dodatne storitve jamstvo vsebine omogočajo, da lahko pošiljatelj vsebino zaščiti do vrednosti 100,00 EUR. V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja pošiljke je uporabnik upravičen do odškodnine v maksimalnem znesku 100,00 EUR (odvisno od dejanske vrednosti vsebine) + povrnitve cene, plačane za izvedeno storitev, zmanjšane za jamstvo . S to storitvijo lahko uporabniki pošiljajo omenjene vsebine do vrednosti 100,00 EUR v vse države, torej tudi v države, ki ne sprejemajo vrednostnih pisem oziroma vrednostnih paketov. Vsebine, ki so opredeljene v 18. členu Konvencije Svetovne poštne zveze – kovance in bankovce; denar ali vrednostne papirje, ki glasijo na prinosnika, je dovoljeno pošiljati samo v vrednostnih pošiljkah.Pošta Slovenije v skladu s 4. točko 52. člena Zakona o poštnih storitvah in v skladu z določili aktov Svetovne poštne zveze ne izplačuje odškodnine za nevarne in prepovedane vsebine.

Vrednostno pismo

V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja vrednostnega pisma, je uporabnik upravičen do odškodnine v znesku označene vrednosti oziroma do višine dejanske škode, ki je nastala, če je ta manjša od označene vrednosti.

Uporabnik je upravičen tudi do povrnitve cene, plačane za izvedeno storitev. Pošta Slovenije v skladu s 4. točko 52. člena Zakona o poštnih storitvah in v skladu z določili aktov Svetovne poštne zveze ne izplačuje odškodnine za nevarne in prepovedane vsebine.

Mednarodni paket

V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja paketa z označeno vrednostjo, je uporabnik upravičen do odškodnine v višini označene vrednosti oziroma do višine dejanske škode, ki je nastala, če je ta manjša od označene vrednosti. Uporabnik je upravičen tudi do povrnitve cene, plačane za izvedeno storitev.

Pošta Slovenije v skladu s 4. točko 52. člena Zakona o poštnih storitvah in v skladu z določili aktov Svetovne poštne zveze ne izplačuje odškodnine za paket brez označene vrednosti, kadar gre za vsebine, ki so v skladu z akti Svetovne poštne zveze opredeljene kot nevarne in prepovedane vsebine. Velja tudi za pakete z označeno vrednostjo.

Mednarodni poslovni paket

Mednarodni poslovni paket je zavarovan za primer izgube, kraje, poškodbe ali izropanja mednarodnega poslovnega paketa uporabnik upravičen do višine označene vrednosti, vendar največ do 4.200 EUR oziroma do višine dejanske škode, ki je nastala, če je ta manjša od označene vrednosti. Če na paketu vrednost ni bila označena, je uporabnik upravičen do višine dejanske škode, vendar največ do 420 EUR. Odškodnine se ne izplačujejo za nevarne in prepovedane vsebine.

Hitra pošta v tujino

V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja Hitre pošte v tujino z blagom (Hitra pošta UPS in Hitra pošta EMS paket), je uporabnik upravičen do odškodnine v višini dejanske škode, vendar ne več kot 4.200 EUR. Uporabnik je upravičen tudi do povrnitve cene, plačane za izvedeno storitev. V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja Hitre pošte v tujino z dokumenti, je uporabnik pri Hitri pošti UPS upravičen do povrnitve cene, plačane za izvedeno storitev, pri Hitri pošti EMS pa do odškodnine v višini dejanske škode, vendar ne več kot 30 DTS (za leto 2024 velja tečaj: 1 DTS = 1,24841 EUR). V primeru prekoračitve roka prenosa je uporabnik za mesta, kjer je rok prenosa zagotovljen, upravičen do povrnitve cene, plačane za izvedeno storitev. Odškodnine se ne izplačuje za nevarne in prepovedane vsebine.

Paleta - HR

Vaše pošiljke so v primeru izgube ali poškodovanja vsebine pošiljke zavarovane do vrednosti, označene na spremnici oz. na priloženem računu, in sicer do višine dejanske škode, vendar največ do 4.200,00 EUR.


​​
 

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.