​​​Poštne pošiljke, ki ne vsebujejo izrecno dokumentov, se obravnavajo kot blagovne pošiljke. Zanje veljajo uvozni in izvozni carinski in varnostni predpisi.

Elektronska izmenjava podatkov

Izmenjava informacij med Finančno upravo Republike Slovenije – FURS (carino) in Pošto Slovenije poteka v elektronski obliki in temelji na enkratnem zajemanju podatkov o pošiljkah. Zahtevane podatke in dokumente lahko pošljete v elektronski obliki preko spletnega portala, ki je dostopen na povezavi carinska.posta.si.

V letu 2018 smo začeli uvajati nove načine pošiljanja blagovnih pošiljk v tujino, in sicer s pomočjo posebnega portala.

Na portalu lahko uporabniki

  • Pripravijo carinsko izjavo (obrazec CN 23) v elektronski obliki za poštne pošiljke z blagom, namenjene v tujino (za ne-EU države)
  • Uredijo carinske formalnosti za pošiljke, ki so prispele iz tujine

Uporabo portala uvajamo postopno, da lahko preverjamo pravilnost delovanja in zagotavljamo tudi pravilno podporo pri sprejemu pošiljk, ki so namenjene v tujino.

Vabimo vas, da na zgoraj navedeni povezavi izdelate carinske izjave (obrazce CN23) v papirnati ali elektronski obliki, in to pred oddajo pošiljke. Tako boste kasneje, ob oddaji, pospešili postopke sprejema pošiljk na poštnih okencih.

Morebitne pripombe ali predloge za izboljšave lahko posredujete na povezavi.

Izvoz pošiljk

Izmenjave blagovnih pošiljk v poštnem prometu izven EU morajo spremljati ustrezni dokumenti.


Preberi več

Carinjenje pošiljk

Uvoz pošiljk

Hitrost izvedbe uvoznega carinskega postopka je odvisna od kvalitete razpoložljivih podatkov.
Pošta Slovenije omogoča izmenjavo informacij v elektronski obliki.


Preberi več


Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.