​​​Poštne pošiljke, ki ne vsebujejo izrecno dokumentov, se obravnavajo kot blagovne pošiljke. Zanje veljajo uvozni in izvozni carinski in varnostni predpisi.

Elektronska izmenjava podatkov

Izmenjava informacij med Finančno upravo Republike Slovenije – FURS (carino) in Pošto Slovenije poteka v elektronski obliki in temelji na enkratnem zajemanju podatkov o pošiljkah. Zahtevane podatke in dokumente lahko pošljete v elektronski obliki preko spletnega portala, ki je dostopen na povezavi carinska.posta.si.

Izvoz pošiljk

Izmenjave blagovnih pošiljk v poštnem prometu izven EU morajo spremljati ustrezni dokumenti.


Preberi več

Carinjenje pošiljk

Uvoz pošiljk

Hitrost izvedbe uvoznega carinskega postopka je odvisna od kvalitete razpoložljivih podatkov.
Pošta Slovenije omogoča izmenjavo informacij v elektronski obliki.


Preberi več

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.