​​​​​​​​Uspešnost poslovanja Pošte Slovenije povezujemo s prizadevanji za razvoj ožjega in širšega družbenega okolja.

Želimo negovati prijazno okolje ter dvigniti​ kakovost življenja zaposlenih in širše skupnosti. Spodbujamo komunikacijo, ki temelji na spoštovanju in ima pošten in enakopraven odnos do zaposlenih. Zavedamo se, da rezultatov dela ni mogoče pričakovati brez vlaganj v strokovni razvoj zaposlenih in procesov, brez skrbi za varno in zdravo delovno okolje, za socialno varnost zaposlenih, brez dostojnega in rednega plačila za opravljeno delo, poštenega in etičnega poslovanja. Odgovorno ravnamo z okoljem, doniramo zdravstvenim ustanovam ter kulturnim, športnim in drugim društvom.

Zavedanje pomembnosti družbene odgovornosti je zapisano v etičnem kodeksu ravnanja zaposlenih.

Aktivnosti Pošte Slovenije na področju varovanja okolja

Vozni park Pošte Slovenije porabi skupaj nekaj več kot štiri milijone litrov naftnih derivatov, največ od tega, več kot 85 %, porabijo štirikolesna vozila. Iz tega podatka lahko izračunamo približne emisije toplogrednih plinov, z vsakim kilogramom goriva namreč v ozračje izpustimo približno 3 kg ogljikovega dioksida. Tako se je na področju učinkovitega okoljskega delovanja v Pošti Slovenije sprejela strategija o ekološki učinkovitosti transporta, ki kaže potencial za dolgoročno zmanjšanje letnih emisij toplogrednih plinov in stroškov voznega parka do leta 2030.

Pomembna prelomnica na področju varovanja okolja je bilo leto 2010, ko so bila v vozni park Pošte Slovenije uvedena prva lahka dostavna vozila na električni pogon, leto pred tem pa so vozni park dopolnila električna kolesa. Vse od uvedbe, to je leta 2009, se število električnih koles povečuje.

Kot podjetje z velikim voznim parkom namenjamo veliko pozornosti usposabljanju zaposlenih voznikov o ekološko naravnani vožnji. Na tak način dvigujemo stopnjo zavedanja za varovanje okolja pri zaposlenih, da se bodo do okolja vedli odgovorno, tako v podjetju, kakor tudi izven podjetja. Skrbimo, da pri uvajanju novih transportnih sredstev v vozni park, ki jih poganjajo fosilna goriva le-ta izpolnjujejo najvišje ekološke standarde.

V preteklosti smo opravili več testiranj različnih električnih avtomobilov. Med drugim smo izvedli testiranje Renaultovih električnih vozil, ki je pokazalo, da so nekatera e-vozila, kot nap. Renault Kangoo Z.E., ki je prilagojen potrebam profesionalnih uporabnikov, enakovredna nekaterim vozilom z motorji na notranje zgorevanje. Izdelali smo tudi izračune za povrnitev investicije zamenjave voznega parka v letu 2010, na osnovi predvidevanja vsakoletnega povečevanja ekoloških vozil in zmanjševanja »klasičnih« vozil v voznem parku PS. Izračuni so za 15-letno obdobje pokazali, da bi se stroški delovanja voznega parka (gorivo, amortizacija, vzdrževanje) najprej nekoliko povečali (v prvem 5-letnem obdobju), nato bi se ustalili, proti koncu tega obdobja pa bi se naj stroški delovanja e-voznega parka znižali.

Uvedli smo uporabo električnega lahkega dostavnega vozila Piaggio Porter Electric v nekaterih mestih (Piran, Portorož, Ljubljana), kjer je dostava s klasičnimi vozili onemogočena oziroma zakonsko prepovedana. Omenjeni električni avtomobil je manjših dimenzij in zato tudi primeren za izvajanje dostave v središčih mest, kjer so ovira tudi ozke ulice (Slika 1 ). Nabava e-vozil pa je le ena dimenzija, za uporabo le-teh pa je potrebna še dobro organizirana servisna mreža za nudenje kvalitetnih poprodajnih storitev in tudi ustrezne polnilne postaje za hitro polnjenje e-vozil, za kar si bomo v Pošti Slovenije v prihodnje prizadevali skupaj s ponudniki opreme takšnih postaj. Ena takšnih postaj je že locirana na območju Poštnega logističnega centra v Mariboru na Zagrebški cesti 106. V dokumentu Polnilna postaja za električna vozila si lahko preberete več o polnilni postaji in možnostih uporabe ter navodila za priključitev takšne vrste polnilnih naprav.

Ekološki vozni park Pošte Slovenije trenutno šteje 5 lahkih dostavnih vozil na električni pogon, 60 dostavnih avtomobilov s pogonom na utekočinjeni naftni plin, 60 koles na električni pogon in 20 skuterjev na električni pogon. V Pošti Slovenije si nenehno prizadevamo, da bi pridobili čim več kakovostnih informacij o možnostih uporabe ekološko sprejemljivejših vozil. V ta namen pogosto izvajajmo testiranja različnih tipov vozil, ki bi jih lahko v prihodnje uporabili za izvajanje naših dejavnosti.

​​
 

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa