Poišči poštno številko ali poslovalnico
Sledi pošiljki
​​​​​​​​Želiš vedeti, kje se nahaja pošiljka?
V pomoč bo aplikacija Sledenje pošiljk.​​​​​
Sledenje ​​​​​

Izračunaj poštnino
​​​​​​​​Koliko stane pošiljanje d​​oločene pošiljke?
Izračunajte ceno s kalkulatorjem.​​​​​
Izračunaj ​​​​​


Dostavni časi hitre pošte
Navadno pismo

Enostavna in cenovno ugodna rešitev za pošiljanje dokumentov. Je pošiljka, ki se ob sprejemu in vročitvi ne evidentira (ne prejme trinajstmestne sprejemne številke). Uporabniki jo lahko oddajo na vseh poštah in pod pogoji, ki so navedeni v Seznamu držav, s katerimi se izmenjujejo pisemske pošiljke.

Dovoljena dimenzija in masa navadnega pisma  
Dovoljena dimenzija valja  
 
 
 

Možne dodatne storitve

V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja navadnega in standardnega pisma, uporabnik ni upravičen do odškodnine.

Standardno pismo

Cenovno ugodna rešitev za pošiljanje dokumentov. Pošiljka ima predpisano velikost in obliko ter prostor za prejemnikov naslov. Natančna navodila so na voljo tukaj. Pošiljka se ob sprejemu in vročitvi ne evidentira (ne prejme trinajstmestne sprejemne številke). Uporabniki jo lahko oddajo na vseh poštah in pod pogoji, ki so navedeni v Seznamu držav, s katerimi se izmenjujejo pisemske pošiljke.

Dovoljena dimenzija in masa standardnega pisma  
 
 
 
 
 

Možne dodatne storitve

V primeru izgube, kraje, poškodbe ali izropanja navadnega in standardnega pisma, uporabnik ni upravičen do odškodnine.

Priporočeno pismo

Prava rešitev, ko pošiljate dokumente, za katere želite, da se evidentirajo ob oddaji pošiljke in prejemu pri naslovniku. Ob oddaji boste prejeli potrdilo o oddaji pošiljke. Masa in velikosti morajo ustrezati pogojem za navadno pismo.

Dovoljena dimenzija in masa priporočenega pisma  

 
Prednosti
Sledljivost

Sledljivost*

Podpis naslovnika

Podpis naslovnika

 

*Ni na voljo za vse države.

Možne dodatne storitve


Nasvet

Pri pošiljki večje vrednosti uporabite storitev Jamstvo vsebine do 100 EUR.

Več si lahko preberete na strani Zavarovanje.

Če pošiljate blago, izberite storitev Blagovno pismo ali Paket.

Izpolnite ustrezne dokumente za pošiljanje v tujino Oddajte podatke

Vrednostno pismo

Idealna rešitev za pošiljanje vsebin, kot so: bankovci, čeki, vrednostni papirji, poštne znamke, loterijske srečke, potovalni instrumenti ali drugi vrednostni dokumenti (do mase in velikosti, dovoljene za navadno pismo). V vrednostnem pismu ni dovoljeno pošiljati blaga. Ob oddaji vrednostnega pisma boste prejeli potrdilo o oddaji pošiljke.

Dovoljena dimenzija in masa vrednostnega pisma  

 
Prednosti
Sledljivost

Sledljivost

Podpis naslovnika

Podpis naslovnika

Vrednost

Vrednost

Dobro je vedeti

Preden se odločite za pošiljanje, preverite, ali je storitev za izbrano naslovno državo na voljo in najvišjo vrednost, ki jo lahko pošljete. Ta je navedena v DTS (franc. kratica za »Posebne pravice črpanja«), tj. svetovnem denarju oz. obliki mednarodnih denarnih rezerv, ki jo uporabljajo države v mednarodnem poštnem obračunu (za leto 2024 velja tečaj: 1 DTS = 1,24841 EUR). V državah, pri katerih storitev za vrednostno pismo in vrednost v DTS ni označena, tuji poštni operaterji vrednostnih pisem ne sprejemajo. Več o tem si lahko preberete v Seznamu držav, s katerimi se izmenjujejo pisemske pošiljke.

Nasvet

Za države, katerih pošte ne sprejemajo vrednostnih pisem, priporočamo izbiro storitev Priporočeno pismo s storitvijo jamstvo vsebine (jamčimo za vsebino do vrednosti 100,00 EUR).

Več si lahko preberete na strani Zavarovanje.


Če pošiljate blago, izberite storitev Blagovno pismo ali Paket.

Izpolnite ustrezne dokumente za pošiljanje v tujino Oddajte podatke

Blagovno pismo

Prava rešitev, ko pošiljate blago je ena izmed storitev blagovnega pisma. Masa in velikost morajo ustrezati pogojem za blagovno pismo.

Blagovno pismo brez sledenja se evidentira le ob oddaji pošiljke, pošiljka se v naslovnikovo državo odpravi prednostno in se naslovniku vroči direktno v hišni predalčnik, brez podpisa.

Blagovno pismo s sledenjem zagotavlja statuse sledenja in se naslovniku prav tako vroči direktno v hišni predalčnik, brez podpisa.

Blagovno pismo s podpisom zagotavlja statuse sledenja, naslovniku se vroči le osebno, kar mora naslovnik potrditi s podpisom.

Dovoljena dimenzija in masa blagovnega pisma

Možne dodatne storitve, veljajo za blagovno pismo s sledenjem in blagovno pismo s podpisom

  • Jamstvo vsebine do 100 EUR

Nasvet

Pri pošiljki večje vrednosti uporabite storitev Jamstvo vsebine do 100 EUR.

Več si lahko preberete na strani Zavarovanje.

Pismo s sledenjem – dokumenti

Prava rešitev, ko pošiljate dokumente, za katere želite, da se evidentirajo in naslovniku vročijo direktno v hišni predalčnik, brez podpisa. Masa in velikosti morajo ustrezati pogojem za navadno pismo.

Dovoljena dimenzija in masa Pismo s sledenjem – dokumenti

Možne dodatne storitve

  • Jamstvo vsebine do 100 EUR

Nasvet

Pri pošiljki večje vrednosti uporabite storitev Jamstvo vsebine do 100 EUR.

Več si lahko preberete na strani Zavarovanje.

Pošta Slovenije v skladu s 4. točko 52. člena Zakona o poštnih storitvah in v skladu z določili aktov Svetovne poštne zveze ne izplačuje odškodnine, kadar gre za vsebine, ki so v skladu z akti Svetovne poštne zveze opredeljene kot nevarne in prepovedane vsebine. Ne velja za standardno pismo.Imate vprašanje za Pošto? Vprašajte nas!

Hvala za vaše vprašanje.