Skupina Pošta Slovenije je skupina podjetij, ki skrbi za dobrobit družbe, kar vpliva na naše dolgoročne odnose z okoljem, v katerem delujemo.

Na področju sponzoriranja vodimo strategijo segmentiranja, profiliranja in razpoznavnosti. Prek sponzoriranja pomagamo pri koncentriranju povpraševanja določenih tržnih segmentov (npr. sponzoriranje dogodka s področja informatike je priložnost za oglaševanje informacijskih storitev ter s tem za doseganje točno določenih ciljnih skupin). Gradimo na dolgoročnem sodelovanju s sponzoriranci in na gradnji prepoznavnosti oz. povezavi med podjetjem in projekti, ki jih podpiramo. Prizadevamo si za dvig ugleda podjetja, ki aktivno podpira družbene cilje prek sponzorstev in donacij, in v projekte uspešno vključuje trženje svoje blagovne znamke. Sredstva, ki so sicer omejena, tako preudarno in sistematično vlagamo predvsem v šport in kulturo, saj se zavedamo, da so vztrajnost, zanesljivost, hitrost in ustvarjalno okolje osnova za doseganje uspehov. Z uveljavitvijo na kulturnem, športnem in zabavnem področju gradimo prepoznavnost in ugled. Podpiramo tudi različne humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte oziroma dejavnosti.

Vsi projekti, ki jih v Skupini Pošta Slovenije podpiramo, praviloma združujejo naslednje značilnosti: vseslovenskost, aktualnost, tradicionalnost, odmevnost inidentifikacija blagovnih znamk s sporočilom projekta.

Področja sponzoriranja

S prevzemom sponzorstva želimo predstaviti svojo korporativno blagovno znamko, krepiti podobo podjetja ter utrjevati odnose tako s svojimi zaposlenimi kot tudi ciljnimi skupinami.


Merila/kriteriji za obravnavo posameznih prispelih vlog za sponzorstvo

  • prepoznavnost dogodka/posameznika,
  • obiskanost/obseg dogodka,
  • ciljna skupina,
  • možnost predstavitve podjetja na dogodku,
  • čas trajanja in kraj dogodka.

V Skupini Pošta Slovenije se tako odločamo za sponzoriranje dogodkov in prireditev, ki doprinesejo k večji prepoznavnosti korporativne blagovne znamke, in sicer na področju filatelije, športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in znanosti, ekologije in varstva okolja ter humanitarnosti.

Sponzorska sredstva namenjamo tudi zaposlenim in njihovim družinskim članom, ki dosegajo izjemne rezultate na državnih in širših tekmovanjih oz. doseženi uspehi na različnih področjih – glasba, likovna umetnost, literarno ustvarjanje ipd.

Področja doniranja

V Skupini Pošta Slovenije donacijska sredstva namenimo za podpiranje projektov na področjih, ki so družbeno pomembna in/oziroma na področjih, za katera ocenjujemo, da bi lahko bila uporaba sponzorstva moralno oporečna oz. neizvedljiva (npr. donacije bolnišnicam za nakup aparatov, varnim hišam ipd.).


Donacijska sredstva namenjamo projektom z naslednjih področij

  • socialno področje/humanitarnosti (bolnišnice, varne hiše, različna invalidna društva …),
  • izobraževanje in znanost (znanstveni oz. vzgojno-izobraževalni projekti …),
  • kultura in umetnost (skrb za kulturno dediščino, npr. galerije, umetniška društva, …).

Finančna oz. donacijska sredstva namenjamo tudi ustanovam oz. posameznikom v primerih, kjer je izražena nujnost takojšnje finančne pomoči.

Vloge za sponzorstva in donacije zbiramo od 3. decembra do 15. januarja. Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva.donacije@posta.si.

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa