Pošta Slovenije s sponzoriranjem in doniranjem potrjuje in krepi družbeno odgovornost družbe ter njeno razpoznavnost na celotnem območju Slovenije.

Na področju sponzoriranja vodi strategijo segmentiranja, profiliranja in razpoznavnosti. Sredstva preudarno in sistematično vlaga predvsem v šport in kulturo, saj se zaveda, da so vrednote, kot so vztrajnost, zanesljivost, hitrost in ustvarjalno okolje, osnova za doseganje uspehov. Podpira tudi različne humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte in s tem krepi svojo vlogo družbeno odgovornega podjetja. 

Projekti, ki jih podpira, praviloma združujejo naslednje značilnosti: vseslovenskost, aktualnost, tradicionalnost, odmevnost in identifikacijo blagovnih znamk s sporočili projektov. Tako skrbi za dobrobit družbe, kar vpliva na dolgoročne odnose z okoljem, v katerem deluje.

Način oz. kriteriji dodeljevanja sponzorskih in donatorskih sredstev veljajo tudi za odvisne družbe v skupini.

Kriteriji, ki jih pri izboru za dodelitev sponzorskih sredstev upoštevamo, so:

  • prispevek k krepitvi ugleda družbe ter uveljavljanju družbene odgovornosti,
  • zagotovljena prepoznavnost, medijska ali oglaševalska pojavnost  ter pridobitev vsebin za marketinške aktivnosti,
  • kakovost, strokovnost, širša družbena pomembnost projekta/dogodka, ki je predmet sponzoriranja ter ugled in integriteta prosilca,
  • prispevek k uveljavljanju ugodnosti za zaposlene v družbi.

Kriteriji, ki jih pri izboru za dodelitev donacij, upoštevamo so:

  • socialne stiske in/ali zdravstvene težave in/ali slabi eksistenčni pogoji,
  • programi, ki zajemajo humanitarnost/dobrodelnost in prostovoljstvo,
  • prispevek k uveljavljanju družbene odgovornosti,
  • integriteta prosilca in širša družbena pomembnost projekta/dogodka, ki je predmet donacije.

Vlogo za sponzorstvo ali donacijo oddajte prek obrazca na e-naslov sponzorstva.donacije@posta.si. Zaradi možnosti izvedbe bodo obravnavane samo vloge, oddane vsaj 60 dni pred izvedbo projekta. V primeru, da vam v enem mesecu po oddaji prošnje ne odgovorimo, se vašemu projektu žal ne moremo pridružiti.
Za morebitne dodatne informacije nam lahko prav tako pišete na e-naslov sponzorstva.donacije@posta.si

 

Kontakti ​​​Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.