Tu so naročila, ki se oddajajo po postopkih, določenih v ​ZJN-3. PONUDNIKE OBVEŠČAMO, DA BOMO NE GLEDE NA ZAPIS V RAZPISNIH DOKUMENTACIJAH PRI SKLEPANJU VSEH POGODB UPOŠTEVALI PLAČILNI ROK V SKLADU S 6. ČLENOM ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (Ur. l. RS št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011).


Rok za oddajo ponudbe: 06.11.2020 do 12:00:00

Predmet naročila je: Pogonsko gorivo, mazivo in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno olje

Kontaktna oseba za razpis naročila je Irena Klis Presker, tel. 02/4492308.

Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo s klikom na Dokumenti – spodaj predložene datoteke.

Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki pošljejo na portal javnih naročil. Odgovore na vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20894

Naročnik obvešča ponudnike, da je z namenom prilagoditve razpisne dokumentacije zaradi prenehanja veljavnosti uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov in še neodgovorjenih vprašanj s Portala JN, rok za oddajo prijav za celotno naročilo podaljšal do 30.10.2020 do 12:00 ure, rok za postavljanje vprašanj pa do 21.10.2020 do 12:00 ure.        

Naročnik obvešča ponudnike, da podaljšuje rok za oddajo prijav na 6.11.2020. do 12:00 ure, rok za postavljanje vprašanj pa na 28.10.2020do 12:00 ure.

 

Rok za oddajo ponudbe: 27.11.2020 do 12:00:00

​Kontaktna oseba za razpis naročila je Irena Klis Presker, tel. 02/4492308.

Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo s klikom na spodaj predložene datoteke.

Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki pošljejo na portal javnih naročil. Odgovore na vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21256

Rok za oddajo ponudbe: 04.11.2020 do 12:00:00

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI – MVS

ROK ZA OODAJO PONUD JE PODALJŠAN do 4.11.2020

Predmet naročila je: Vzdrževanje elektro instalacij in strelovodov, meritve elektro instalacij in strelovodnih naprav

Kontaktna oseba za razpis naročila je Natli Podgrajski, tel. 02/449 2384, natli.podgrajski@posta.si.

Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo s klikom na Dokumenti – spodaj predložene datoteke. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki pošljejo na portal javnih naročil. Odgovore na vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=21597

 

 

Rok za oddajo ponudbe: 19.11.2020 do 12:00:00

Naročnik je podaljšal rok oddaje ponudb iz dne 30.10.2020 na 19.11.2020.

Kontaktna oseba za razpis naročila je Andreja Breznik, tel. 02/449-2383, andreja.breznik@posta.si.

Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo s klikom na Dokumenti – spodaj predložene datoteke. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki pošljejo na portal javnih naročil. Odgovore na vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21726

Rok za oddajo ponudbe: 12.11.2020 do 12:00:00

Kontaktna oseba za razpis naročila je Alenka Horvat, tel. 02/449 2305, alenka.horvat@posta.si 
    

Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo s klikom na spodnjo povezavo. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki pošljejo na portal javnih naročil. Odgovore na vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil. 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na  povezavi: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21555

​​​​​​​​​​​​

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.