Tu so naročila, ki se oddajajo po postopkih, določenih v ​ZJN-3. PONUDNIKE OBVEŠČAMO, DA BOMO NEGLEDE NA ZAPIS V RAZPISNIH DOKUMENTACIJAH PRI SKLEPANJU VSEH POGODB UPOŠTEVALI PLAČILNI ROK V SKLADU S 6. ČLENOM ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (Ur. l. RS št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011).


Rok za oddajo ponudbe: 03.04.2018 do 12:00:00

Kontaktna oseba za razpis naročila je Alenka Horvat, 02 449 2305. Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo, obrazce ter morebitna vprašanja in odgovore pridobijo s klikom na spodnjo povezavo.

Dodatna pojasnila in morebitne dopolnitve in spremembe vezane na razpisno dokumentacijo bo naročnik posredoval na portal javnih naročil.

Rok za oddajo ponudbe: 03.04.2018 do 12:00:00

Javno odpiranje ponudb bo 3.4. 2018 ob 13:00 uri. Kontaktna oseba za razpis naročila je Irena Klis Presker, 02 449 2308. E mail: irena.klispresker@posta.si

 

Odgovore na morebitna vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudbe: 04.04.2018 do 12:00:00

Javno odpiranje ponudb bo 4.4. 2018 ob 13:00 uri. Kontaktna oseba za razpis naročila je Irena Klis Presker, 02 449 2308. E mail: irena.klispresker@posta.si

 

Odgovore na morebitna vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

 

Naročnik dne 12.3.2018 objavlja dopolnjen obrazec ponudbenega predračuna in sicer je dodana tabela s tehničnimi karakteristikami vozil. Ponudniki ponudbi priložijo zadnji objavljen obrazec.

Rok za oddajo ponudbe: 05.04.2018 do 12:00:00

Rok za oddajo ponudb je 5. 4. 2018 do 12:00 ure. Kontaktna oseba za razpis naročila je Natli Podgrajski, tel. 02/449 2384, natli.podgrajski@posta.si.

Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo s klikom na spodnjo povezavo. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki pošljejo na portal javnih naročili. Odgovore na vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudbe: 10.04.2018 do 12:00:00

Kontaktna oseba za razpis naročila je Alenka Horvat, 02 449 2305. Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo, obrazce ter morebitna vprašanja in odgovore pridobijo s klikom na spodnjo povezavo.

Dodatna pojasnila in morebitne dopolnitve in spremembe vezane na razpisno dokumentacijo bo naročnik posredoval na portal javnih naročil.

Rok za oddajo ponudbe: 16.04.2018 do 12:00:00

​Rok za predložitev ponudb je do 16. 4. 2018 do 12. ure, javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 2018 ob 10. uri na sedežu naročnika.

Morebitna vprašanja za razpis lahko ponudniki posredujejo pisno do navedenega roka na Portal javnih naročil. Odgovore bo naročnik objavil na Portalu JN in na svoji spletni strani pod predmetom naročila.

Kontaktna oseba za razpis je Andreja Breznik, tel. 02 449 2383, e-mail: andreja.breznik@posta.si.

Rok za oddajo ponudbe: 04.04.2018 do 12:00:00

​Rok za oddajo ponudb je do 4. 4. 2018 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 2018 ob 13. uri.

Kontaktna oseba za naročilo je Andreja Breznik, tel. 02 449 2383, e-naslov: andreja.breznik@posta.si.

Morebitna vprašanja ponudniki naročniku zastavljajo preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo odgovore objavil na Portalu javnih naročil in svoji spletni strani pod predmetom naročila.

Rok za oddajo ponudbe: 05.04.2018 do 00:00:00

​Naročnik bo naknadno objavil vzorec okvirnega sporazuma.

  1. Predmet naročila je: Vzdrževanje strojnih, vodovodnih instalacij in centralnega ogrevanja ter plinskih kotlovnic za več PE

     Rok za oddajo ponudb je 5. 4. 2018 do 12:00 ure. Kontaktna oseba za razpis naročila je Natli Podgrajski, tel. 02/449 2384, natli.podgrajski@posta.si.

    Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo s klikom na spodnjo povezavo. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki pošljejo na portal javnih naročil. Odgovore na vprašanja bo naročnik objavil na svoji spletni strani in na portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudbe: 10.04.2018 do 12:00:00

Kontaktna oseba za razpis naročila je Alenka Horvat, 02 449 2305. Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo, obrazce ter morebitna vprašanja in odgovore pridobijo s klikom na spodnjo povezavo.

Dodatna pojasnila in morebitne dopolnitve in spremembe vezane na razpisno dokumentacijo bo naročnik posredoval na portal javnih naročil.

 

​​​​​​​​​​​​

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.