Pri pošiljanju pošiljk lahko izberete tudi dodatno storitev, s katero prilagodite lastnosti in način prenosa pošiljk svojim potrebam.

Izbirate lahko med naslednjimi dodatnimi storitvami

Odkupnina

Storitev pošiljatelju omogoča, da Pošta v njegovem imenu pred vročitvijo pošiljke zaračuna določen znesek »kupnine«. Pošiljko oddajte skupaj z ustrezno izpolnjenim vplačilnim dokumentom (npr. obrazec UPN, poštna nakaznica), na naslovno stran napišite besedo “Odkupnina” (za pošiljanje v tujino “Cash on delivery”) in znesek odkupnine.

Prejemnik pošiljke bo ob prevzemu pošiljke plačal znesek odkupnine ter znesek vplačnine za priložen vplačilni dokument (zneske vplačnin lahko preverite v Ceniku ostalih storitev).

 

Povratnica

Storitev pošiljatelju omogoča, da pridobi potrditev vročitve pošiljke s strani naslovnika na posebnem obrazcu – povratnici, ki se mu vrne po vročitvi pošiljke naslovniku. Povratnico priložite ob oddaji pošiljke v prenos.

Pazljivejše ravnanje

To poštno storitev izberite, če pošiljate občutljivo/lomljivo vsebino. S takšno pošiljko ravnamo še posebej pazljivo.

Pri tem upoštevajte:

  • Pošiljka, ki jo oddajate s pazljivejšim ravnanjem, mora imeti primerno notranjo zaščito, da se vsebina pri normalnem obravnavanju pošiljke ne more poškodovati,
  • Na naslovno stran pošiljke namestite ustrezno oznako, ki opozarja na naravo vsebine pošiljke (na primer: Občutljivo, Varuj pred toploto, Ne obračaj, Steklo), na pošti pa bomo pošiljko opremili z oznako “Občutljivo”(“Fragile”),
  • Če v pošiljki pošiljate žive živali ter nevarne snovi, ki si jih izmenjujejo za to pristojne ustanove na način in pod pogoji, ki so predpisani z zakonom, je obvezna uporaba storitve pazljivejše ravnanje.
Prednostno

Je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka prednost pri prenosu. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka "Priority".

Osebna vročitev

Osebna vročitev je poštna storitev v notranjem prometu, pri kateri priporočeno ali vrednostno pismo vročimo osebno naslovniku. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka "Vročiti osebno".


Imate vprašanje za Pošto? Vprašajte nas!

Hvala za vaše vprašanje.