Pri pošiljanju pošiljk lahko izberete tudi dodatno storitev, s katero prilagodite lastnosti in način prenosa pošiljk svojim potrebam.

Izbirate lahko med naslednjimi dodatnimi storitvami

Odkupnina

Storitev pošiljatelju omogoča, da Pošta v njegovem imenu pred vročitvijo pošiljke zaračuna določen znesek »kupnine«. Pošiljko oddajte skupaj z ustrezno izpolnjenim vplačilnim dokumentom (npr. obrazec UPN, poštna nakaznica), na naslovno stran napišite besedo “Odkupnina” (za pošiljanje v tujino “Cash on delivery”) in znesek odkupnine.

Prejemnik pošiljke bo ob prevzemu pošiljke plačal znesek odkupnine ter znesek vplačnine za priložen vplačilni dokument (zneske vplačnin lahko preverite v Ceniku ostalih storitev).

 

Povratnica

Storitev pošiljatelju omogoča, da pridobi potrditev vročitve pošiljke s strani naslovnika na posebnem obrazcu – povratnici, ki se mu vrne po vročitvi pošiljke naslovniku. Povratnico priložite ob oddaji pošiljke v prenos.

Pazljivejše ravnanje

To poštno storitev izberite, če pošiljate občutljivo/lomljivo vsebino. S takšno pošiljko ravnamo še posebej pazljivo.

Pri tem upoštevajte:

  • Pošiljka, ki jo oddajate s pazljivejšim ravnanjem, mora imeti primerno notranjo zaščito, da se vsebina pri normalnem obravnavanju pošiljke ne more poškodovati,
  • Na naslovno stran pošiljke namestite ustrezno oznako, ki opozarja na naravo vsebine pošiljke (na primer: Občutljivo, Varuj pred toploto, Ne obračaj, Steklo), na pošti pa bomo pošiljko opremili z oznako “Občutljivo”(“Fragile”),
  • Če v pošiljki pošiljate žive živali ter nevarne snovi, ki si jih izmenjujejo za to pristojne ustanove na način in pod pogoji, ki so predpisani z zakonom, je obvezna uporaba storitve pazljivejše ravnanje.
Prednostno

Je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka prednost pri prenosu. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka "Priority".

Osebna vročitev

Osebna vročitev je poštna storitev v notranjem prometu, pri kateri priporočeno ali vrednostno pismo vročimo osebno naslovniku. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka "Vročiti osebno".


Imate vprašanje za Pošto? Vprašajte nas!

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa