Pri pošiljanju pošiljk lahko izberete tudi dodatno storitev, s katero prilagodite lastnosti in način prenosa pošiljk svojim potrebam.

Izbirate lahko med naslednjimi dodatnimi storitvami

Odkupnina

Storitev pošiljatelju omogoča, da Pošta v njegovem imenu pred vročitvijo pošiljke zaračuna določen znesek »kupnine«. Pošiljko oddajte skupaj z ustrezno izpolnjenim vplačilnim dokumentom (npr. obrazec UPN QR, poštna nakaznica), na naslovno stran napišite besedo “Odkupnina” in znesek odkupnine.

Prejemnik pošiljke bo ob prevzemu pošiljke plačal znesek odkupnine ter znesek vplačnine za priložen vplačilni dokument (zneske vplačnin lahko preverite v Ceniku ostalih storitev).

 

Povratnica

Storitev pošiljatelju omogoča, da pridobi potrditev vročitve pošiljke s strani naslovnika na posebnem obrazcu – povratnici, ki se mu vrne po vročitvi pošiljke naslovniku. Povratnico priložite ob oddaji pošiljke v prenos.

Pazljivejše ravnanje

To poštno storitev izberite pri paketih, če pošiljate občutljivo/lomljivo vsebino. S takšno pošiljko ravnamo še posebej pazljivo.

Pri tem upoštevajte:

  • Pošiljka, ki jo oddajate s pazljivejšim ravnanjem, mora imeti primerno notranjo zaščito, da se vsebina pri normalnem obravnavanju pošiljke ne more poškodovati,
  • Na naslovno stran pošiljke namestite ustrezno oznako, ki opozarja na naravo vsebine pošiljke (na primer: Občutljivo, Varuj pred toploto, Ne obračaj, Steklo), na pošti pa bomo pošiljko opremili z oznako “Občutljivo”(“Fragile”),
  • Če v pošiljki pošiljate žive živali ter nevarne snovi, ki si jih izmenjujejo za to pristojne ustanove na način in pod pogoji, ki so predpisani z zakonom, je obvezna uporaba storitve pazljivejše ravnanje.
Prednostno

Storitev prednostno uporabite, ko želite, da je vaša pošiljka dostavljena čim hitreje. Prednostna pošiljka ima prednost pri prenosu in je v notranjem prometu dostavljena praviloma naslednji delovni dan po oddaji. Kot prednostno se lahko v notranjem prometu pošljejo standardno pismo, navadno pismo, dopisnica, priporočeno pismo, priporočeno pismo s storitvijo, vrednostno pismo ter pošiljka za slepe in slabovidne. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka "Prednostno".

Storitev Prednostno lahko uporabite tudi v mednarodnem prometu. To storitev lahko izberete pri standardnem pismu, navadnem pismu, dopisnici, tiskovini, naslovljeni publikaciji, pošiljki za slepe in slabovidne ter paketu. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka "Priority".

Osebna vročitev

Osebna vročitev je poštna storitev v notranjem prometu, pri kateri priporočeno pismo ali blagovno pismo s podpisom vročimo le osebno naslovniku. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka "Vročiti osebno".Imate vprašanje za Pošto? Vprašajte nas!

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa