Vsako trajnostno naravnano podjetje mora skrbeti za lasten razvoj. Le redke družbe se razvoja in raziskav (RR) lotevajo izključno z lastnimi viri. Pošta Slovenije (PS) je v zadnjih letih sklenila številna poslovna partnerstva na raziskovalno-razvojnih področjih (univerze, instituti, start-up podjetja).

PS s pomočjo zunanjih partnerjev išče inovativne rešitve za nadgradnjo svojih storitev in možnosti za uvedbo novih storitev. Usmerjamo se predvsem v inovacije s področja optimizacije dostave, pametne logistike in e-poslovanja.

Z RR-partnerji iščemo rešitve v novih, disruptivnih tehnologijah, npr. "Big Data" (masovni podatki ), konceptu IoT (Internet of Things oz. internet stvari), strojnem učenju, umetni inteligenci ...

S partnerji se prijavljamo na različne projekte, ki so v skladu s strateškimi usmeritvami PS. Izkoriščamo priložnosti na razpisih, ki jih financirajo nacionalni viri (razpisi različnih ministrstev) in viri EU (predvsem H2020).

Projekt x5gon

Projekt x5gon

Razvojno raziskovalni projekt x5gon: Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual, Cross Domain and Cross Site Global OER Network.

Preberi več
Projekt COG-LO

Projekt COG-LO

Raziskovalno-razvojni inovativni (RRI) projekt COG-LO, ki se v okviru EU programa Obzorja 2020 izvaja na področju t.i. kognitivne oz. pametne logistike.

Preberi več
Projekt RSDO

Projekt RSDO

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (RSDO).

Preberi več
Projekt EDISON WINCI

Projekt EDISON WINCI

Razvoj infrastrukture, kompetenc in gradnikov poslovnih modelov logističnih sistemov električnih vozil z brezkontaktnim polnjenjem

Preberi več