Vsako trajnostno naravnano podjetje mora skrbeti za lasten razvoj. Le redke družbe se razvoja in raziskav (RR) lotevajo izključno z lastnimi viri. Pošta Slovenije (PS) je v zadnjih letih sklenila številna poslovna partnerstva na raziskovalno-razvojnih področjih (univerze, instituti, start-up podjetja).

PS s pomočjo zunanjih partnerjev išče inovativne rešitve za nadgradnjo svojih storitev in možnosti za uvedbo novih storitev. Usmerjamo se predvsem v inovacije s področja optimizacije dostave, pametne logistike in e-poslovanja.

Z RR-partnerji iščemo rešitve v novih, disruptivnih tehnologijah, npr. "Big Data" (masovni podatki ), konceptu IoT (Internet of Things oz. internet stvari), strojnem učenju, umetni inteligenci ...

S partnerji se prijavljamo na različne projekte, ki so v skladu s strateškimi usmeritvami PS. Izkoriščamo priložnosti na razpisih, ki jih financirajo nacionalni viri (razpisi različnih ministrstev) in viri EU (predvsem H2020).

Projekt x5gon

Projekt x5gon

Razvojno raziskovalni projekt x5gon: Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual, Cross Domain and Cross Site Global OER Network.

Preberi več
Projekt COG-LO

Projekt COG-LO

Raziskovalno-razvojni inovativni (RRI) projekt COG-LO, ki se v okviru EU programa Obzorja 2020 izvaja na področju t.i. kognitivne oz. pametne logistike.

Preberi več
eTrezor

eTrezor

Vzpostavitev sistema digitalnih poštnih predalov za pripravo, uvoz, prejemanje, podpisovanje, pošiljanje in hrambo katerihkoli dokumentov v e-obliki.

Preberi več

APS plus IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Feniksšped