Pravilna priprava pošiljk

Da bo vaša pošiljka varno prispela na cilj, je ključna izbira primerne in kakovostne embalaže. To velja tako za običajno blago kot tudi za specifične predmete, ki pri transportu zahtevajo pazljivejše ravnanje. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem vam bomo pomagali, da boste vaše pošiljke primerno pripravili za transport.

Najpogostejše vrste pošiljk
Mali poslovni paket
MojPaket Mini

  • Min.: 16 x 11 x 2 cm
  • Maks.: 40 x 30 x 15 cm
  • Teža: do 500 g
Poslovni paket


MojPaket Midi

  • Min: 16 x 11 x 2 cm
  • Maks.: 120 x 60 x 60 cm
  • Teža: do 31,5 kg
Poslovni paket večjih dimenzij

MojPaket Maxi

  • Min: 16 x 11 x 2 cm
  • Maks.: d ≤ 250 cm, v ≤ 180 cm
  • Teža: do 1.000 kg

Več o storitvi MojPaket

Primerno pakiranje pošiljk

Pomembno je uporabiti primerno embalažo. Ta mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke pred morebitnimi poškodbami.

Ovojnina

Ovojnina

Za ovojnino pošiljke se lahko uporabi oblazinjena kuverta, vendar le takrat, kadar vsebina pošiljke ni lomljiva oziroma občutljiva. Mehke kuverte, ki so predvidene za pisemske pošiljke, niso dovoljene za pošiljanje paketnih pošiljk.

Neprimerni materiali

Neprimerni materiali

Ovojni papir, celofan, darilni papir, vrvice ter vrečke iz blaga niso primerni za pakiranje, saj se lahko med avtomatskim usmerjanjem pošiljk strgajo.

Zunanja embalaža

Zunanja embalaža

Zunanja embalaža (škatla) mora biti izdelana iz trdnega ter odpornega materiala, ki prepreči morebitne poškodbe vsebine. Priporočamo uporabo embalaže iz valovitega kartona s kakovostnimi zunanjimi podlogami.

Specifikacije embalaže

Specifikacije embalaže

Pred uporabo embalaže je treba preveriti specifikacije embalaže. Prav tako se je treba prepričati, da embalaža ni kakorkoli poškodovana. Embalaža naj bo izbrana na podlagi velikosti vsebine pošiljke.

Minimalna velikost

Minimalna velikost

Embalaža mora imeti dovolj veliko in ravno površino, da se nanjo nalepi obrazec Spremnica. Če to ni mogoče, naj se uporabi večja embalaža. Z embalaže je treba odstraniti vse stare naslove, nalepke in druge moteče napise.

Lomljivi predmeti

Lomljivi predmeti

Lomljivi predmeti naj bodo postavljeni v sredino paketa, tako da se ne dotikajo stranic paketa. Založeni naj bodo z vseh strani, medsebojno ločeni s kartonom ali drugim ustreznim materialom (zračnimi blazinicami).

Delno tekoče in mastne snov

Praški in drobna zrna

Praški in drobna zrna naj bodo v dobro zaščitenih plastičnih vrečkah, te pa nepremično zapakirane v neprepustno škatlo.

Ostri predmeti

Ostri predmeti

Pri pošiljanju ostrih predmetov (npr. škarje, noži) je treba rezilo in konice dobro zaščititi. Primerna je škatla iz trdega kartona. Zaščitni material naj bo fiksiran, tako da ga med prenosom ni mogoče odstraniti.

Manjši predmeti

Manjši predmeti

Manjši predmeti naj bodo v paketih primerno zapakirani, npr. v škatlicah ali manjših vrečkah.

Delno tekoče in mastne snov

Delno tekoče in mastne snov

Delno tekoče in mastne snovi ter substance z močnim vonjem naj bodo najprej zapečatene z lepilnim trakom in potem ovite v papir, odporen na mast, oz. ovite v embalažo, ki v primeru poškodbe zadrži vsebino, da se ne razlije*.

Tekočine

Tekočine

Tekočine naj bodo shranjene v neprepustnih posodah in vložene (vertikalno) v večjo zunanjo embalažo ter obložene z ustreznim vpojnim materialom, pošiljke pa dovolj zaščitene in ustrezno označene.

Zvitki

Zvitki

Za pošiljanje zemljevidov, načrtov in drugih zvitkov naj se uporabljajo trapezni tulci ali okrogla embalaža.

Uporaba polnil in zaščitnih materialov
Dno embalaže

Dno embalaže

Na dnu škatle naj bo položena vsaj 5 cm debela plast polnila. Občutljivi in težji deli potrebujejo več zaščite na dnu, ob strani ter na vrhu škatle.

Kako uporabiti zaščito

Kako uporabiti zaščito

Vsak del predmeta, ki ga pošiljate, je treba zaviti v zaščitno embalažo in ga postaviti čim bolj na sredino škatle. Kosi naj se ne dotikajo in naj bodo z vseh strani dobro obloženi s polnilom.

Manjši predmeti

Manjši predmeti

Ves prazen prostor je treba zapolniti z dodatnim polnilom, plast polnila pa naj bo nasuta tudi na vrhu uporabljene embalaže.

Težji predmeti

Težji predmeti

Polnilo nudi težjim predmetom samo delno zaščito, zato morajo biti poslani v posebej ojačani embalaži. Težja vsebina se položi na dno, lažja na vrh, občutljiva vsebina pa na sredino.

Pravilno zapiranje in oprema paketov
Lepljenje z lepilnim trakom

Lepljenje z lepilnim trakom

Najprej se zalepi špranja, zatem se dva kosa lepilnega traku nalepita na vsak rob, pravokotno na špranjo. Težja ko je vsebina paketa, več traku bo treba uporabiti, da bo paket varno zaprt

Oznaka za “posebno lego

Oznaka za “posebno lego”

Za materiale, ki zahtevajo posebno lego, naj se uporabi oznaka “navzgor usmerjene puščice”.

Oznaka “Občutljivo”

Oznaka “Občutljivo”

Oznaka “Občutljivo” je opozorilo za pazljivejše ravnanje s pošiljko v času prenosa. Predpogoj, da se vsebina pošiljke ne poškoduje, pa je primerna notranja zaščita*.

Spremnica

Spremnica

Spremnica se nalepi na največjo ploskev embalaže, čeznjo naj se ne lepijo lepilni trakovi za zapiranje embalaže. Če je mogoče, naj se uporabi samolepilna spremnica.Imate Vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.