​​​​​​Preden se podamo na izbrano pot, ki nas bo popeljala do zastavljenih ciljev, si moramo ustvariti miselno podobo prihodnosti. Ta nas motivira in usmerja.

Poslanstvo

Prebivalstvu in pravnim subjektom v domačem ter mednarodnem okolju zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje

  • Poštnih storitev
  • Logističnih storitev
  • Varnih elektronskih poštnih storitev
  • Storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja in prodaje trgovskega blaga

Prispevati k

  • Nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih
  • Zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev
  • Večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov

Vizija

Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU.

Razvijati pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati njihovo socialno varnost. Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega kapitala.

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.