​​​​​​Preden se podamo na izbrano pot, ki nas bo popeljala do zastavljenih ciljev, si moramo ustvariti miselno podobo prihodnosti. Ta nas motivira in usmerja.

Poslanstvo

Prebivalstvu in pravnim subjektom v domačem ter mednarodnem okolju zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje

  • poštnih storitev, 
  • logističnih storitev,
  • varnih elektronskih poštnih storitev,
  • storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja in prodaje trgovskega blaga.

Prispevati želimo k

  • nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih
  • zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev,
  • večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov.

Vizija

Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU.

Razvijati pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati njihovo socialno varnost. Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega kapitala.

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.