​​​​​​Za pošiljanje vsebin v poštnih pošiljkah veljajo določene omejitve in prepovedi. Za vse veljajo prepoved pošiljanja nevarnih predmetov, ki so natančneje opredeljeni v Priročniku za mednarodni poštni promet – nevarni predmeti.

Priporočeno pismo

Vsebine, ki so opredeljene v 18. členu Konvencije Svetovne poštne zveze – kovance in bankovce; denar ali vrednostne papirje, ki glasijo na prinosnika; potovalne čeke; platino, zlato in srebro; drage kamne; nakit in druge dragocenosti, dovoljeno pošiljati samo v vrednostnih pošiljkah.​

Priporočeno pismo s storitvijo zavarovanja vsebine

Vsebine, ki so opredeljene v 18. členu Konvencije Svetovne poštne zveze – kovance in bankovce; denar ali vrednostne papirje, ki glasijo na prinosnika, je dovoljeno pošiljati samo v vrednostnih pošiljkah.​​

Paketi

Prepoved pošiljanja velja za pakete, ki

 • Imajo pomanjkljivo ali neustrezno embalažo. Paketi morajo biti pakirani v primerni škatli ali ovojnini, ki ustreza naravi vsebine
 • Vsebujejo naslednje vrednostne predmete: zlato, dragocene kamne, nakit, denar, kovance, dokumente in vse vrste vrednostnih papirjev, dragocenih starin in umetnin
 • Vsebujejo nevarne predmete, zaradi katerih lahko pri prenosu pride do poškodb na drugih paketih, delovnih sredstvih in delavcih, ki imajo opravka s paketi (strupi, vnetljive in podobne snovi, eksploziv, strelivo, orožje ipd)
 • Vsebujejo krhke in lomljive predmete
 • Vsebujejo žive živali, hitro pokvarljive izdelke, snovi, ki so termično občutljive, mamila
 • Vsebujejo prehrambene izdelke, doze pod tlakom ter vžigalnike
Hitra pošta v tujino – pošiljka EMS

V pošiljki EMS ni dovoljeno pošiljati

 • Prehrambenih izdelkov, živih živali, zlata, dragih kamnov, nakita, zdravil, gotovine in drugih plačilnih sredstev, doz pod tlakom ter vžigalnikov
 • Nevarnih predmetov, zaradi katerih lahko nastanejo poškodbe na drugih pošiljkah, delovnih sredstvih in delavcih
Hitra pošta v tujino – pošiljka UPS

V pošiljkah UPS Express Saver, UPS Express ali UPS Express Plus ni dovoljeno pošiljati

 • Prehrambene izdelke, žive živali, zlato, drage kamne, nakit, zdravila (razen za države EU), gotovino in druga plačilna sredstva, doze pod tlakom ter vžigalnike
 • Nevarne predmete ali snovi, zaradi katerih lahko nastanejo poškodbe na drugih pošiljkah, delovnih sredstvih in delavcih

Teh pošiljk ni mogoče nasloviti na poštni predal (P.O. Box, Postfach, Case postale, Postbus, Apartado Correos, Apartado Postal) in poštno ležeče (Poste restante).

 

Prepoved litijevih baterij v poštnih pošiljkah v letalskem transportu

V poštnih pošiljkah v letalskem prometu je prepovedano pošiljati samostojne litijeve ionske in kovinske celice/baterije in tudi litijeve celice/baterije, ki so vgrajene ali vstavljene v elektronske naprave in opremo kot so kamere, GPS-naprave, mobilni telefoni, prenosni računalniki ipd.

Prepoved ne velja za naslovne države, v katere odpravljamo pošiljke, tudi prednostne, v cestnem prometu.

 

Po cesti odpravljamo poštne pošiljke v naslednje države

 • Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska in Slovaška – vse vrste poštnih pošiljk
 • Češka in Nemčija – vse paketne pošiljke in neprednostna pisma
 • Srbija in ZDA – neprednostna pisma

Iniciativa Svetovne poštne zveze – "Poskrbi za mojo varnost, da prispem hitreje"

Na iniciativo Svetovne poštne zveze poteka informiranje uporabnikov poštnih storitev glede dovoljenih in nedovoljenih vsebin v poštnih pošiljkah. Iniciativo za povečanje varnosti v okviru globalnega prenosa blaga podpirajo tudi Mednarodna organizacija civilnega letalstva, Mednarodno združenje za zračni transport in Svetovna carinska organizacija. Pošte in carine ter letalski prevozniki tesno sodelujemo, da bi zagotovili hiter in varen prenos pošiljk po vsem svetu. Le ob upoštevanju pravil se bodo skrajšali Časi prenosa pošiljk, čas preverjanja vsebin in carinski postopki.

Potrošniki se velikokrat ne zavedajo, da posamezno blago, klasificirano kot nevarno blago, ne more potovati skozi mednarodne poštne tokove.

Številni splošno uporabni predmeti, ki sicer niso poznani kot nevarni, lahko postanejo prav to, ko se pošiljajo v poštnih pošiljkah. Ni namreč splošno znano, da npr. zračna blazina vsebuje eksploziv ter da so lahko parfumi, oljne barve, aerosoli in litijeve baterije, vnetljivi. Zato jih letalski prevozniki smatrajo za nevarne, ker lahko povzročijo požar s pogubnimi posledicami. Ker se mednarodne poštne pošiljke večinoma prenašajo v okviru letalskega transporta, so prepovedi in omejitve o prenosu tovrstnega blaga strogo upoštevane.

 

Poslanstvo Pošte Slovenije je, da izvaja poštne storitve kakovostno in zanesljivo ter s tem prispeva k zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev. Zato priporočamo, da si na v nadaljevanju ogledate tri kratke filme. Če bomo sodelovali, bomo vsi zadovoljni in uspešni!

 

Eksplozivne snovi

 

Vnetljive snovi

 

Ponarejeni izdelki

 
​​​