Moja dostava – moja izbira

Moja dostava, moja izbira

Storitev Moja dostava – moja izbira vam omogoča, da lahko spremenite dostavo vaše pošiljke, tudi ko je ta že na poti k vam.

Preberi več

Naslovnikovo naročilo

Naslovnikovo naročilo

Z naslovnikovim naročilom lahko določite način vročanja vaših pošiljk, ki vam je najustreznejši.

Preberi več

Predalčnik za prejemanje pošte

Predalčnik za prejemanje pošte

Pooblastilo za prevzem pošiljk

Pooblastilo za prevzem pošiljk

Pomeni, da s pisnim pooblastilom določite drugo osebo (ali več oseb), da lahko prevzemajo na vas naslovljene pošiljke.

Preberi več

Uvoz pošiljk

Uvoz pošiljk

Hitrost izvedbe uvoznega carinskega postopka je odvisna od kvalitete razpoložljivih podatkov.

Preberi več

Plačila prek POS terminalov

Pos-terminal

Ob dostavi za plačilo paketa izberite varno in priročno plačilo s kartico.

Preberi več
Zakaj pri plačilu odkupnine moram navesti toliko podatkov?

Junija 2017 je začela veljati in se uporabljati Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (v nadaljevanju: Uredba), ki velja za vse ponudnike plačilnih storitev (banke, hranilnice,…) v Evropski uniji. Pošta Slovenije prek svojih poštnih okenc izvaja plačilne storitve kot zunanji izvajalec za ponudnika plačilnih storitev, Novo KBM d.d., kar pomeni, da pravila veljajo tudi za vplačila prek Pošte.

V skladu z Uredbo je treba torej pri določenih vplačilih evidentirati tudi podatke o dejanskem plačniku, zato mora dejanski plačnik predložiti delavcu enega izmed veljavnih osebnih dokumentov s fotografijo (osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje – kartica, izkaznico prosilca za mednarodno zaščito, dovoljenje za začasno prebivanje, dovoljenje za stalno prebivanje, diplomatsko/konzularna izkaznico, vozniško dovoljenje - staro).

 

Podatki, ki se morajo evidentirati in spremljajo prenos

  • Ime priimek, naslov vplačnika, državo naslova dejanskega plačnika
  • Vrsto osebnega dokumenta
  • Številko osebnega dokumenta
  • Kraj rojstva
  • Datum rojstva

Podatke, ki na osebnem dokumentu niso navedeni, stranka poštnemu delavcu poda ustno.

V določenih primerih veljajo izjeme pri izvajanju Uredbe, kar pomeni, da zgoraj navedene identifikacije plačnikov ne izvajamo v naslednjih primerih:

  • v primeru plačil na račune proračunskih uporabnikov, ki imajo v registru oznako P (namen plačila poravnava davkov, kazni ali drugih dajatev javnim organom) do vključno 1.000,00 EUR ter pri pologu gotovine za pravne osebe v dnevno nočni trezor,
  • kadar stranka izvede plačilo z UPN nalogom, ki ima QR kodo z vsemi podatki (obrazec UPN QR) ali OCR vrstico in zneskom do vključno 1.000,00 EUR, ne glede na to, ali je za plačilo predložila gotovino ali drug plačilni instrument, saj lahko ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila z enolično identifikacijsko oznako transakcije (OCR ali QR koda) prek prejemnika plačila izsledi prenos sredstev od osebe, ki je s prejemnikom plačila sklenila dogovor o dobavi blaga ali opravljanju storitev.

Vendar, če pa UPN nalog s QR kodo ali OCR ne vsebuje vseh podatkov in je torej "nepopoln", potem izjema ne velja, kar pomeni, da je v tem primeru pa potrebno evidentirati podatke o dejanskem vplačniku.

Uredbo smo dolžni izvajati tudi v primerih vročanja pošiljk s storitvijo odkupnina, ki mu je priložen UPN nalog, saj tudi nalog, ki ga k pošiljki z odkupnino priloži pošiljatelj pošiljke z namenom, da mu Pošta Slovenije nakaže znesek odkupnine po izročitvi pošiljke naslovniku, sodi med plačilne storitve, kar pomeni, da je treba tudi vplačilih t.i. odkupnih UPN nalogov evidentirati oz. vnesti v sistem podatke o dejanskem plačniku.

Te podatke morajo zato pridobiti tudi pismonoši ob vročitvi pošiljke s storitvijo odkupnina in prevzemu gotovine za plačilo k pošiljki priloženega odkupnega plačilnega naloga, saj drugače storitve ni možno dokončno izvesti.

Podatke pismonoša vpiše na hrbtno stran plačilnega naloga, saj se ustreznost in popolnost UPN nalogov, opremljenih s QR kodo/OCR, lahko preveri šele ob vnosu v računalnik (kar se zgodi v poslovalnici).

S tem se tudi želimo izogniti naknadnemu pridobivanju podatkov od naslovnikov pošiljk.

Naj dodamo, da Pošta Slovenije zakonito obdeluje osebne podatke pri identifikaciji plačnikov, kar je ugotovil tudi informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem postopku.Imate vprašanje za Pošto? Vprašajte nas!

Hvala za vaše vprašanje.