Poišči poštno številko ali poslovalnico
Sledi pošiljki
​​​​​​​​Želiš vedeti, kje se nahaja pošiljka?
V pomoč bo aplikacija Sledenje pošiljk.​​​​​
Sledenje ​​​​​

Izračunaj poštnino
​​​​​​​​Koliko stane pošiljanje d​​oločene pošiljke?
Izračunajte ceno s kalkulatorjem.​​​​​
Izračunaj ​​​​​

Dostavni časi hitre pošte

Pisemske pošiljke lahko pošiljate prednostno ali neprednostno.

Preverite več
Vrsta pošiljke
Prednostni prenos
Neprednostni prenos
Univerzalne storitve
Standardno pismo
Navadno pismo
Tiskovina
Vrednostno pismo
Blagovno pismo brez sledenja
Blagovno pismo s sledenjem
Blagovno pismo s podpisom
Druge storitve
Priporočeno pismo s storitvijo (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov)
Blagovno pismo s podpisom s storitvijo (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov)

Pismo je pošiljka, ki je praviloma namenjena pošiljanju korespondence, dokumentov in ostale pisne komunikacije. Sem se uvršajo tudi pošiljke s karticami (bančnimi, zdravstvenimi, članskimi...), fotografijami,vizitkami, zdravstvenimi kartotekami, pisnimi priznanji in diplomami, dokumenti na elektronskih medijih (USB ključ, CD ipd.), glasbene voščilnice...

Če pošiljka vsebuje blago s komercialno vrednostjo ali brez nje izberite blagovno pismo.

Pismo se pošlje v zaprti pisemski ovojnici, oblazinjeni kuverti, škatlici oz. drugi vrsti ovojnine, ki mora biti primerna glede na velikosti, obliko in težo vsebine. Ovojnina mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke in drugih pošiljk pred poškodbami in okvarami. V pismih ni dovoljeno pošiljati strupov, orožja, streliva, vnetljivih snovi, ipd.

Pisma v notranjem prometu (za naslovnike po Sloveniji) so praviloma naslovniku dostavljena naslednji delovni dan po oddaji pri prednostnih pošiljkah oziroma v roku treh delovnih dni pri neprednostnih pošiljkah.

Prednostni prenos lahko izberete pri standardnem pismu, navadnem pismu, dopisnici, priporočenem pismu, priporočenem pismu s storitvijo, vrednostnem pismu ter pošiljki za slepe in slabovidne.

Glede na vsebino pisma, ki ga pošiljate, lahko izberete:

Standardno pismo

je lahko težko do 20 g in ima natančno določeno velikost in obliko ter prostor za naslovnikov naslov. Pošljete ga v pravokotni, neprosojni ovojnici, ki ima lahko tudi prosojno okence, skozi katerega se vidi naslov naslovnika.

Dovoljena dimenzija in masa standardnega pisma

Standardno pismo ne sme vsebovati izbočenih in trdih predmetov in ga ni dovoljeno zapirati s spenjalnikom ali drugimi sredstvi, ki bi lahko poškodovala druge pošiljke in naprave.

Posebne zahteve glede vsebine, velikosti, ovojnine, naslova, so potrebne zaradi strojnega usmerjanja pošiljk, zato je poštnina za standardno pismo nižja, kot poštnina za navadno pismo enake velikosti.

Če standardno pismo pošiljate v tujino, priporočamo, da izberete storitev »prednostno«.

V standardnem pismu je dovoljeno pošiljati le dokumente.

Navadno pismo

je lahko težko največ 2 kg in ima lahko obliko pravokotnika ali valja.

Dovoljena dimenzija in masa navadnega pisma
Sledljivost

Če navadno pismo pošiljate v tujino, priporočamo, da izberete storitev »prednostno«.

V navadnem pismu je dovoljeno pošiljati le dokumente.

Priporočeno pismo

je prava rešitev, ko pošiljate dokumente, za katere želite, da se evidentirajo ob oddaji pošiljke in prejemu pri naslovniku. Ob oddaji boste prejeli potrdilo o oddaji pošiljke.

Na potrdilu je izpisana sprejemna številka pošiljke, na osnovi katere lahko sledite pošiljki.

Dovoljena dimenzija in masa priporočenega pisma
Prednosti
Sledljivost

Sledljivost

Podpis naslovnika

Podpis naslovnika

 

Izberete lahko tudi naslednje storitve

  • Odkupnina
  • Povratnica
  • Osebna vročitev
  • Podpis dokumentov
Vrednostno pismo

je idealna rešitev za pošiljanje vsebin večje vrednosti, kot so: bankovci, čeki, vrednostni papirji, zlato in druge žlahtne kovine, dragi kamni, poštne znamke, loterijske srečke, potovalni instrumenti ali drugi vrednostni dokumenti (do mase in velikosti, dovoljene za navadno pismo). Ob oddaji vrednostnega pisma boste prejeli potrdilo o oddaji pošiljke. Potrdilo vsebuje podatke, kdaj je bilo pismo poslano, kateremu naslovniku in znesek vrednosti poslane vsebine. Prav tako je na potrdilu izpisana sprejemna številka pošiljke, na osnovi katere lahko sledite pošiljki.

Dovoljena dimenzija in masa vrednostnega pisma
Prednosti
Sledljivost

Sledljivost

Podpis naslovnika

Podpis naslovnika

Vrednost

Vrednost

Dobro je vedeti

Na pismo je treba napisati tudi pošiljateljev naslov ter dejansko vrednost poslane vsebine. Za ovojnino vrednostnega pisma je treba uporabiti tipiziran poštni ovitek ali drugo enobarvno ovojnico, ki ni izdelana iz papirja s črtami in nima barvastih robov, niti prosojnega okenca. Ovojnico lahko kupite na vsaki pošti. Lahko pa se za ovojnino uporabi tudi močan večslojni papir ali škatla iz lepenke, lesa ali drugega potrebnega materiala. Za zapiranje vrednostnega pisma priporočamo uporabo varnostne nalepke (kupite jo lahko na vsaki pošti), lepilnega traka, ipd.

Blagovno pismo

Prava rešitev, ko pošiljate blago, je ena izmed storitev blagovnega pisma.

Blagovno pismo brez sledenja je pošiljka, ki se ob sprejemu in vročitvi ne evidentira (ne prejme trinajstmestne sprejemne številke) in se naslovniku vroči direktno v hišni predalčnik, brez podpisa.

Blagovno pismo s sledenjem zagotavlja statuse sledenja in se naslovniku prav tako vroči direktno v hišni predalčnik, brez podpisa.

Blagovno pismo s podpisom zagotavlja statuse sledenja, prevzemniku proti podpisu.

Dovoljena dimenzija in masa blagovnega pisma

Pri blagovnem pismu s podpisom s storitvijo lahko izberete tudi naslednje storitve:

  • Odkupnina
  • Osebna vročitev
  • Podpis dokumentov