​​​​​ Povwzane družbe Pošte Slovenije  

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o odvisnih družbah v skupini Pošte Slovenije d. o. o., ter o drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.