Spremenjene uporabniške navade in strukturne spremembe na trgu poštnih storitev

V zadnjih desetih letih beležimo več kot 40-odstotni upad pisemskih pošiljk ter več kot 50-odstotni upad
univerzalnih poštnih storitev, največji pa je upad plačilnih storitev, ki znaša kar več kot 60 odstotkov.

Povečuje se število storitev, ki jih uporabniki opravijo na daljavo, obisk poštnih poslovalnic pa se zmanjšuje.

Spremenjenim okoliščinam, ki se odražajo v zmanjšanju obsega klasičnih poštnih storitev, se prilagajamo tudi tako, da optimiziramo poštno mrežo z uvajanjem pogodbenih pošt.

Oglejte si primere dobrih praks pogodbenih pošt

Pogodbene pošte v občinah Topolšica, Ljubljana-Dobrunje

Pogodbene pošte v občinah Makole, Destrnik in Apače

Obisk pošt pada

 
57 % anketirancev obišče pošto manj kot 1 krat mesečno,
27 % pa le 2-3 krat mesečno.
Vir: Raziskava agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, 2019

Uporaba interneta narašča
 
87 % gospodinjstev ima dostop do interneta,
71 % prebivalcev
med 16 in 74 letom pa ga uporablja vsak dan
Vir: Statistični urad RS, 2018


Prve pogodbene pošte že leta 2012

Od takrat pa do danes je bilo preoblikovanih že več kot 160 pošt, ki sedaj poslujejo kot pogodbene pošte. Tako ohranjamo število kontaktnih točk, saj pošte na zapremo, ampak storitve izvaja naš pogodbeni partner.

Model pogodbene pošte ni nov in ga že dalj časa prakticirajo tudi druge države. Medtem ko je v Sloveniji delež pogodbenih pošt 30 %, v tujini že nekaj let prevladujejo pogodbene pošte.

Delež pogodbenih pošt*PGP je kratica za pogodbeno pošto

Pogodbeni partnerji po strukturi oz. organiziranosti:

 • Samostojni podjetniki
 • Kmetijske zadruge
 • Manjša podjetja
 • Delniška družba
 • Občina

Pogodbeni partnerji po dejavnostih:

 • Trgovina z živili oz. z mešanim blagom
 • Trgovina z galanterijo oz. s tehničnim blagom
 • Računovodski servis
 • Gostinska dejavnost
 • Turistično društvo
 • Bencinski servis
 

Dokumenti

Preverite, ali je v teku zbiranje ponudb.

Imate vprašanje? Vprašajte nas.

Hvala za vaše vprašanje.