Nova organizacijska oblika poštne enote

Preoblikovanje pošt v pogodbene pošte je poslovni model, ki omogoča ohranitev poštnih okenc oziroma pošt tudi na daljši rok. V pogodbene pošte se preoblikujejo predvsem manjše pošte. Načeloma pogodbena pošta deluje povsem enako. Poštne, denarne in ostale storitve, ki jih nudi pogodbena pošta v imenu in za račun Pošte Slovenije in Nove Kreditne banke, opravlja skrbno izbran pogodbeni izvajalec, s katerim Pošta Slovenije in Nova Kreditna banka skleneta dolgoročno pravnoformalno poslovno razmerje.

Izbrani izvajalec pogodbene pošte praviloma že izvaja svojo lastno samostojno dejavnost (trgovska, turistično-informacijska, lekarniška ali druga ustrezna dejavnost), ki praviloma ali vsaj v večjem obsegu ni konkurenčna poštni dejavnosti. S pogodbeno pošto izbrani izvajalec že obstoječi lastni dejavnosti pridruži še izvajanje poštnih storitev.

Kakovostne storitve

Pogodbena pošta ohranja predpisan visok nivo tako učinkovitosti kot tudi kakovosti in zanesljivosti izvajanja univerzalne poštne storitve (sprejem in izročitev poštnih pošiljk) na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Prav vsak izbran pogodbeni izvajalec je namreč deležen obveznega šolanja, ki se zaključi z opravljanjem strokovnega izpita.

 

Storitve, ki jih uporabniki lahko opravijo na pogodbenih poštah

 • Oddajo pisemsko pošiljko ali paket za notranji in mednarodni poštni promet
 • Prevzamejo pošiljko, za katero so dobili obvestilo o prispeli pošiljki in ki je pismonoša ni uspel vročiti na naslovu
 • Uporabniki lahko kupijo tudi znamke, dopisnice, voščilnice, hišne predalčnike, virtualne kartice različnih mobilnih operaterjev, nalepko AKOS, obrazec UPN, paketno embalažo ter pisemske ovojnice
 • Vplačajo poštno nakaznico
 • Uporabniki lahko na pogodbenih poštah opravijo naslednje bančne in finančne storitve:
  • Vplačajo univerzalni plačilni nalog- obrazec UPN (pogovorno položnica),
  • Dvignejo gotovino prek POS terminala ob predložitvi kartic Maestro, Mastercard, Visa, Diners club, American Express,
  • Dobijo informacijo o stanju na osebnem računu fizične osebe in zasebnika pri Novi KBM, vplačajo sredstva ali jih dvignejo z osebnega računa in hranilne vloge pri Novi KBM,
  • Pravne osebe, ki imajo transakcijski račun (TRR) pri Novi KBM lahko dobijo informacijo o stanju na računu, opravijo storitve pologa in dviga sredstev s transakcijskega računa ter negotovinsko plačilo obrazca UPN iz transakcijskega računa.

Poštna številka ostaja nespremenjena

Pogodbena pošta uporabnikom poštnih storitev ne prinaša bistvenih sprememb, naslovi ostajajo enaki, saj pogodbena pošta uporablja obstoječo poštno številko in žig pošte, ki jo prevzame v upravljanje.

Zakonska in ostala določila

 • Pogodbene pošte so kot ena od organizacijskih oblik pošt opredeljene v Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/2010). To pomeni, da obstaja ustrezna pravno-formalna podlaga, ki Pošti Slovenije omogoča odziv na dogajanje na trgu poštnih storitev
 • Pogodbena pošta mora biti za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprta vsaj pet delovnih dni v tednu in vsaj dve zaporedni uri vsak delovni dan, od tega vsaj enkrat na teden v popoldanskem času po 16. uri (7. člen Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 14/2017). Lahko pa je odprta tudi dlje
 • Izbrani pogodbenik dejavnost pogodbene pošte opravlja v lastnih ali najetih poslovnih prostorih
 • Pošta Slovenije izbira pogodbene partnerje v skladu z zakonodajo o javnem naročanju, in sicer na podlagi izdelanih meril.
 

Kontakti ​​​​

Imate vprašanje? Vprašajte nas.

Hvala za vaše vprašanje.

APS plus IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Feniksšped