Brezplačno vam zagotovimo pult oz. poštno okence ter svetujemo pri postavitvi. Pogodbenik lahko poštno okence uredi tudi sam, v lastni režiji, v skladu z ostalo opremo v prostoru. Za ureditev pogodbene pošte vam zagotovimo tudi ostalo osnovno opremo:

 • Najem komunikacijske povezave.
 • Komunikacijske naprave in vzpostavitev komunikacijske povezave.
 • Vso računalniško in programsko opremo – aplikacijo UPO in vzdrževanje.
 • Delovna sredstva (poštni žig, obrazce, nalepke …).
 • Poštni nabiralnik.
 • Notranje in zunanje označitve (nalepke ali table).
 • Ustrezen tehnični sistem za zaznavanje neupravičenega gibanja v objektu oz. protivlomni sistem in tehnični sistem za prijavo morebitnega ropa.
 • Okenski oglaševalski medij za pult pogodbene pošte.

POS-terminal in ureditev prodajnega mesta za izplačila gotovine zagotovi Nova KBM.

Seznam opreme, ki jo mora pogodbenik za izvajanje poštne dejavnosti zagotoviti sam.


Izobraževanje zaposlenih

Skrbimo za izobraževanje zaposlenih na pogodbenih poštah. Program usposabljanja obsega teoretični in praktični del. Po prvem seminarju (splošni del) sledi najmanj petdnevno praktično usposabljanje na mentorski/učni pošti pod vodstvom mentorja, nato se mora kandidat udeležiti še drugega, strokovnega dela seminarja ter na koncu opraviti izpit. Oglejte si terminski plan izobraževanj.

Osebno svetovanje in pomoč zaposlenim

Zaposlene na pogodbenih poštah pisno obveščamo o ponudbah, novostih, novih postopkih idr. Vsaki pogodbeni pošti pa je dodeljena tudi matična pošta, ki je po telefonu vedno na voljo za pomoč v konkretnih situacijah. Pomoč in informacije zaposlenim na pogodbenih poštah nudijo tudi zaposleni v strokovnih službah Pošte.

Pomoč pri izvedbi zagotavljanja varnosti poslovanja

Nudimo vam pomoč pri izvedbi zagotavljanja varnosti poslovanja.

Zaradi zagotavljanja varnosti mora pogodbenik:

 • poskrbeti za organizacijo varovanja (oz. organizacijo tehničnega varovanja, prenosa alarmnih signalov na družbo za zasebno varovanje in morebitne intervencije) v lastni režiji ali režiji Pošte,
 • izdelati načrt varovanja (pri tem mu strokovno pomaga Pošta),
 • zagotoviti ustrezno mehansko varovanje vseh dostopov v objekt,
 • zagotoviti ustrezno mehansko zaščito delovnega prostora, ki temelji na oceni stanja ogroženosti, navedeni v načrtu varovanja,
 • postaviti okence za delo s strankami tako, da strankam onemogoča seznanitev s podatki, ki so izpisani na monitorju,
 • izdelati požarni načrt.

Zneski posameznih finančnih in plačilnih transakcij so zaradi zmanjševanja varnostnih tveganj pri poslovanju z gotovino in pravno-formalnih zahtev s tega področja navzgor omejeni.