Za uporabnike

  • Poštna številka ostane nespremenjena
  • Daljši odpiralni čas
  • Zagotovljeno izvajanje več kot le univerzalne poštne storitve
  • 70 % anketirancev je zadovoljnih z izvajanjem poštnih storitev (Raziskava AKOS, 2019)

Za izvajalca

  • Združitev dejavnosti pošte s samostojno dejavnostjo izbranega pogodbenika
  • Pridobitev novih strank in konkurenčne prednosti pred tekmeci
  • Lastna določitev delovnega časa pogodbene pošte
  • Provizija oz. stalno nadomestilo pogodbenemu izvajalcu