​​​Splošno

S pravnim obvestilo Pošta Slovenije obvešča svoje uporabnike in obiskovalce o splošnih informacijah in pogojih uporabe spletišča Pošta Slovenije. Pravno obvestilo je skladno z zakonodajo Republike Slovenije in veljajo za vse obiskovalce in uporabnike spletne strani, spletne pasice, profila posamezne aplikacije in povezanih spletnih strani.

Ob vstopu na spletišče Pošte Slovenije, ta uporabnikom oziroma obiskovalcem priporoča, da pozorno preberejo celotno vsebino tega pravnega obvestila in ga v celoti upoštevajo pri uporabi spletnega mesta, saj spletno stran Pošte Slovenije uporabniki oziroma obiskovalci uporabljate prostovoljno in na lastno odgovornost.

Spletišče Pošta Slovenije je dostopno na svetovnem spletu na spletni povezavi www.posta.si. Na enem mestu združuje spletne strani Pošte Slovenije in z njo povezanih družb z namenom, da uporabniku zagotovi boljši dostop do informacij o celotni ponudbi in dodatnih ugodnosti v poštnih poslovalnicah, na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in Youtube ter v prodajalnah povezanih družb.

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravnem obvestilu imajo naslednji pomen:

  • Izraz »spletišče Pošta Slovenije« oziroma njegove izvedenke pomenijo skupen izraz za spletno pasico, spletne strani: www.posta.si, telegrami.posta.si, osebnaznamka.posta.si, eracun.posta.si, psposljipaket.posta.si, www.ups.comwww.pspaketomat.si, www.postar.eu, www.posita.si, www.poslovnicenter.si, dogodki.posta.si, eportal.posta.si in druge povezane spletne strani, ki jih upravljavec umesti v spletišče.
  • Pojem »lastnik spletišča«, »upravljavec osebnih podatkov« oziroma »upravljavec« v teh splošnih pogojih pomeni družbo: Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
  • Izraza »obiskovalec in/ali uporabnik« pomenita; v primeru obiskovalca spletnega portala gre za osebo, ki obišče spletišče Pošta Slovenije, pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Uporabnik spletnega portala pa je oseba, ki se je za uporabo posamezne aplikacije Pošte Slovenije dostopne preko tega spletišča registriral in je pridobil uporabniško ime in geslo za uporabo te aplikacije.

 

Splošni pogoji delovanja in uporabe spletišča Pošte Slovenije

Z vstopom na spletišče Pošte Slovenije in njegovo uporabo se obiskovalec strinja, da je bil s strani Pošte Slovenije seznanjen s splošnimi pogoji uporabe tega spletišča ter jih tudi hkrati z uporabo tega spletišča sprejema in potrjuje.

 

Uporaba spletišča (neregistriran ali registriran obiskovalec)

Obiskovalec spletišče uporablja kot neregistriran uporabnik, pri čemer pa ima pri posameznih aplikacija na spletišču možnost oziroma obveznost se registrirati kot uporabnik aplikacije ob naročanju na storitev na spletišču tako, da izpolni registrski obrazec in si pridobi uporabniške pravice. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do uporabe storitev in ugodnosti, ki jih ta aplikacija na spletišču Pošta Slovenije, in sicer po pogojih delovanja te aplikacije, objavljene in dostopne ob sami registraciji.

Ob registraciji mora uporabnik upravljavcu posredovati najmanj obvezne podatke, kot so uporabniško ime (elektronski naslov), ime in priimek in državo. Na registracijskem obrazcu pa mora uporabnik sporoči še druge obvezne podatke (naslov, poštna številka, pošta, idr.), odvisno od storitve na katero se naroča z registracijo, pri čemer je seznanjen tudi s splošnimi pogoji naročanja, ki jih potrdi in sprejme.

Registracija za uporabo aplikacije na spletišču Pošte Slovenije je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob sprejemu potrdila o prejemu prijave. Če uporabnik ne želi posredovati katerega od obveznih podatkov ali ne sprejme potrdila o prejemu prijave, ne bo mogel uspešno dokončati prijave in njegova prijava v aplikacijo na spletišču Pošte Slovenije ne bo izvedena oz. uspešna.

Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik aplikacijo na spletišču uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom, ki je enak elektronskemu naslovu in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji.

Če želi uporabnik prejemati elektronska obvestila o posebnih ugodnostih na svoj mobilni telefon preko SMS sporočila ali preko elektronske pošte, se lahko na spletišču Pošte Slovenije naroči na e-obvestila o akcijah in novostih. Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil o posebnih ponudbah tudi vsak čas odjavi. Varstvo in zaupnost osebnih podatkov Pošta Slovenije zagotavlja skladno z zapisanim v nadaljevanju tega pravnega obvestila.

 

Preklic registracije uporabnika oziroma prekinitev registracije s strani upravljavca

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo registracijo, in sicer lahko to stori tako, da se prijavi na aplikacijo na spletišču Pošta Slovenije in prekliče registracijo z izbiro »Preklic registracije«. Preklic registracije za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom in bo uporabnik odstranjen s seznama registriranih uporabnikov.

Če je uporabnik na spletišču neaktiven (ne uporablja spletišča) več kot dve leti, lahko upravljavec uporabniku avtomatsko prekine registriran dostop, o čemer je uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke s seznama registriranih uporabnikov, prenehanje registracije pa za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

 

Točnost podatkov in omejitev odgovornosti

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

 

Avtorske pravice

Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

 

Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni pravno obvestilo za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah pogojev uporabe spletišča bo uporabnik obveščen preko posebnih spletnih oken, ki se mu bodo prikazale ob uporabi spletišča.

POŠTA SLOVENIJE d. o. o.
Maribor avgust 2016 (ver. 1.0)