Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije (RSDO)

Kratek opis projekta

S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju je Slovenija prepoznala pomen razvoja sodobnih jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost. Končni izdelki bodo na uporabniško prijazen način pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah, in prispevali k premagovanju jezikovnih meja.

Razvoj jezikovnih tehnologij je ključnega pomena za preživetje jezika v digitalni dobi, saj se sicer ne bodo mogli vključiti v nove načine komunikacije, metode dela ter preživljanja prostega časa, ki bodo na voljo v prihodnosti. Del te nevarnosti lahko že opazimo v segmentu pametnih asistentov, s katerimi se že danes lahko pogovarjamo – vendar le v nekaj jezikih (Amazon Alexa: 8 jezikov, Google Assistant: 13 jezikov in Apple Siri: 21 jezikov). S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju želimo slovenščino pripeljati v družbo teh jezikov.

Vsa programska koda in zbirke podatkov, ki bodo nastale med projektom, bodo dostopne javno pod odprtokodno licenco, vse aplikacije (prepoznava govora, transkripcija, strojno prevajanje, terminološki portal in luščenje terminologije) pa bodo (po vzoru latvijskega portala hugo.lv na voljo tudi na javnem portalu RSDO, kjer jih bo vsak lahko preizkusil in uporabljal.

Konzorcij

Vodilni partner:

 • Univerza v Ljubljani (UL):
  • Center za jezikovne vire in tehnologije UL (CJVT),
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI),
  • Fakulteta za elektrotehniko (FE),
  • Filozofska fakulteta (FF),
  • Fakulteta za družbene vede (FDV),
  • Pedagoška fakulteta (PEF),
  • Fakulteta za upravo (FU).

Partnerji:

 • Univerza v Mariboru (UM):
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI),
  • Pedagoška fakulteta (PEF) ter
  • Fakulteta za organizacijske vede (FOV).
 • Univerza v Novi Gorici (UNG), Fakulteta za humanistiko.
 • Znanstvenoraziskovalni center SAZU (ZRC), Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (ISJFR).
 • Institut »Jožef Stefan« (IJS), Odsek za tehnologije znanja in Laboratorij za umetno inteligenco.
 • Amebis, d.o.o.
 • Aikwit d.o.o.
 • Alpineon d.o.o.
 • Slovenska tiskovna agencija d.o.o.
 • Pošta Slovenije d.o.o.
 • VITASIS d.o.o.

Obdobje trajanja projekta

4. maj 2020 – 31. avgust 2022

Spletna stran projekta

https://slovenscina.eu/

Logotip projekta

Financiranje

Operacijo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za kulturo