obvestilo
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je konec leta 2020 objavila nov Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve ( Ur. l. RS, št. 137/2020), ki začne veljati 1. 7. 2021 in uvaja prenos pisemskih pošiljk dveh hitrosti. V skladu z novim splošnim aktom uvajamo ločevanje pošiljk na prednostne in neprednostne pošiljke. Roki prenosa se zaradi navedenih sprememb ne bodo podaljšali, bodo pa uporabniki imeli možnost izbire med sedanjim nivojem kakovosti.
Vrsta pošiljke
Vsebina
Prednostni prenos
Neprednostni prenos
Univerzalne storitve
Standardno pismo korespondenca in dokumenti
Navadno pismo korespondenca in dokumenti
Tiskovina knjige, katalogi, časopisi in periodični tisk
Vrednostno pismo vrednostni papirji, bankovci, čeki, loterijske srečke, poštne znamke, potovalni instrumenti in drugih vredni dokumenti
Druge storitve
Priporočeno pismo s storitvami (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov) korespondenca in dokumenti
Blagovno pismo brez sledenja blago
Blagovno pismo s sledenjem blago
Blagovno pismo s podpisom (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov) blago

Kaj je glavna razlika med prednostno in neprednostno pošiljko

Prednostno
Prednostna pošiljka
Za pošiljke s prednostnim prenosom bomo, kot izvajalec univerzalne poštne storitve, zagotovili, da bo v enem mesecu vsaj 95 % pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu (D+1), vsaj 99,5 % pošiljk korespondence v dveh delovnih dneh (D+2) in 100 % pošiljk korespondence v treh delovnih dneh (D+3).
Neprednostno
Neprednostna pošiljka
Za pošiljke z neprednostnim, običajnim prenosom pa bomo , kot izvajalec univerzalne poštne storitve, zagotovili, da bo v enem mesecu vsaj 99 % pošiljk korespondence prenesenih v treh delovnih dneh (D+3).

Ostale koristne informacije o pisemskih storitvah

Sprememba cen univezalnih poštnih storitev

S 1. 7. 2021 spreminjamo tudi cene univerzalnih poštnih storitev v notranjem prometu.

Ceniki

Podrobnosti o pisemskih storitvah

Preglejte še več informacij o pisemskih storitvah.

Preberi več

 

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Zakaj se spreminja kakovost dostave?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve vsakoletno izvede raziskavo potreb uporabnikov in prouči regulacijo poštnih storitev v drugih EU državah, ki je prav tako odvisna od upadanja količin pisemskih pošiljk in spremenjenih navad uporabnikov. Na podlagi navedenega je Agencija spremenila Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve in za pošiljke korespondence, to je standardno pismo, navadno pismo, dopisnico, priporočeno pismo, vrednostno pismo ter pošiljke za slepe in slabovidne, uvedla dve hitrosti prenosa pošiljk. S tem je uporabniku omogočeno, da izbere tudi cenejšo storitev z nižjo kakovostjo.

Kje lahko oddam prednostno pošiljko?

Navadno prednostno pošiljko se lahko odda na vseh poštah, pa tudi v poštni nabiralnik. Pri oddaji v poštni nabiralnik mora biti pošiljka opremljena z nalepko »Prednostno«, ki jo prejmete na vsaki pošti. Ob oddaji je treba paziti tudi na ustrezno označitev poštnine, ki se razlikuje od cene za prenos standardnega pisma (znamka A) oz. navadnega pisma do 50 g ali dopisnice (znamka B). K znamki A morate dodati še znamko za 0,05 EUR oz. k znamki B še znamke v višini 0,06 EUR. V pripravi so tudi znamke za označevanje prednostnih navadnih pošiljk, ki bodo predvidoma izdane v septembru. Priporočene in vrednostne prednostne pošiljke se lahko oddajo samo na pošti, kot je to veljalo že do sedaj.

Kako oddam neprednostno pošiljko?

Neprednostno navadno pošiljko oddate kot ste bili vajeni do sedaj, torej na pošti ali v poštni nabiralnik, pri čemer za standardno pismo uporabite znamko A, za navadno pismo do 50 g ali dopisnico pa znamko B. Priporočene in vrednostne prednostne pošiljke se lahko oddajo samo na pošti, kot je to veljalo že do sedaj.

Primeri dobrih praks v tujini za prednostne in neprednostne pošiljke.

Večina evropskih držav je že prešla na bistveno daljše roke prenosa pisem. Roki prenosa neprednostnih pisem sežejo do D+5 (Danska, Finska), za prednostne pošiljke pa je standard npr. 85 % v D+1 na Hrvaškem, 80 % D+1 v Italiji, ponekod pa se predpisani roki prenosa začnejo z D+2 ali D+3 (Estonija, Norveška, Romunija, Švedska). Zelo podobno ureditev prednostnih in neprednostnih pošiljk z vidika kakovosti, kot velja v Sloveniji imata npr. Avstrija in Nemčija.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa