obvestilo
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je konec leta 2020 objavila nov Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve ( Ur. l. RS, št. 137/2020), ki velja s 1. 7. 2021 in uvaja prenos pisemskih pošiljk dveh hitrosti. V skladu z novim splošnim aktom uvajamo ločevanje pošiljk na prednostne in neprednostne pošiljke. Roki prenosa se zaradi navedenih sprememb ne bodo podaljšali, bodo pa uporabniki imeli možnost izbire med sedanjim nivojem kakovosti.
Vrsta pošiljke
Vsebina
Prednostni prenos
Neprednostni prenos
Univerzalne storitve
Standardno pismo korespondenca in dokumenti
Navadno pismo korespondenca in dokumenti
Tiskovina knjige, katalogi, časopisi in periodični tisk
Vrednostno pismo vrednostni papirji, bankovci, čeki, loterijske srečke, poštne znamke, potovalni instrumenti in drugih vredni dokumenti
Druge storitve
Priporočeno pismo s storitvami (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov) korespondenca in dokumenti
Blagovno pismo brez sledenja blago
Blagovno pismo s sledenjem blago
Blagovno pismo s podpisom (odkupnina, povratnica, osebna vročitev, podpis dokumentov) blago

Kaj je glavna razlika med prednostno in neprednostno pošiljko

Prednostno
Prednostna pošiljka
Za pošiljke s prednostnim prenosom, kot izvajalec univerzalne poštne storitve zagotavljamo, da je v enem mesecu vsaj 95 % pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu (D+1), vsaj 99,5 % pošiljk korespondence v dveh delovnih dneh (D+2) in 100 % pošiljk korespondence v treh delovnih dneh (D+3).
Neprednostno
Neprednostna pošiljka
Za pošiljke z neprednostnim prenosom, kot izvajalec univerzalne poštne storitve zagotovljamo, da bo v enem mesecu vsaj 99 % pošiljk korespondence prenesenih v treh delovnih dneh (D+3).

Ostale koristne informacije o pisemskih storitvah

Cene pisemskih storitev

Oglejte si aktualne cenike pisemskih in drugih storitev.

Ceniki

Podrobnosti o pisemskih storitvah

Preglejte še več informacij o pisemskih storitvah.

Preberi več

 

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Kje lahko oddam prednostno pošiljko?

Navadno prednostno pošiljko lahko oddate na vseh poštah pa tudi v poštni nabiralnik. Pri oddaji v poštni nabiralnik mora biti pošiljka opremljena z nalepko »Prednostno«, ki jo prejmete na vsaki pošti. Ob oddaji bodite pozorni na ustrezno označitev poštnine, uporabite znamko »A-prednostno« za prenos standardnega pisma oz. znamko »B-prednostno« za prenos navadnega pisma do 50 g ali dopisnice. Priporočene in vrednostne prednostne pošiljke lahko oddate samo na pošti.

Kako oddam neprednostno pošiljko?

Neprednostno navadno pošiljko oddate na pošti ali v poštni nabiralnik, pri čemer za standardno pismo uporabite znamko A, za navadno pismo do 50 g ali dopisnico pa znamko B.