V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 173/2020) uporabljamo pri svojem poslovanju standarde SIST EN 13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR 15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace«).

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prednostnega in neprednostnega prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v septembru 2023 so naslednji:

Pošiljke s prednostnim prenosom

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 96,2 % pošiljk (Splošni akt - 95 %),
 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk (Splošni akt - 99,5 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % pošiljk (Splošni akt - 100 %).

Pošiljke z neprednostnim prenosom

 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 98,8 % pošiljk (Splošni akt - 99 %).

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem prometu v letu 2022 so naslednji:

Pošiljke s prednostnim prenosom

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 96,2 % pošiljk,
 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,8 % pošiljk,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,9 % pošiljk.

Pošiljke z neprednostnim prenosom

 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,8 % pošiljk.

Kakovost prenosa paketnih pošiljk

Rezultati meritev kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu za mesec oktober 2023 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,9 % teh paketov (standardt 80,0 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % teh paketov (standard 95,0 %).

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2022 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % teh paketov.

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2021 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,1 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % teh paketov.

Obravnavanje pritožb in reklamacij

Zahteve standarda SIST EN 14012 upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo.

Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za mesec oktober 2023 so naslednji:

 • vloženih je bilo 278 pritožb oz. reklamacij za notranji promet in 139 v mednarodnem poštnem prometu;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo za notranji promet 113 upravičenih. V mednarodnem poštnem prometu je bilo 34 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 25 pritožb oz. reklamacij v notranjem prometu in 11 v mednarodnem poštnem prometu;
 • delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0,7 % za notranji promet in 0,5 % v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 2,63 dni v notranjem prometu in 11,78 dni v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 2,77 dni v notranjem prometu in 11,78 dni v mednarodnem prometu;
Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za obdobje januar-december 2022 so naslednji:

 

 • vloženih je bilo 5.038 pritožb oz. reklamacij;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 2.037 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 538 pritožb oz. reklamacij;
Kakovost prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu

UNEX merjenje kakovosti leta 2022 v Evropi

V UNEX neodvisnem merjenju kakovosti, ki poteka pod okriljem International Post Corporation, se merijo roki prenosa prednostnih pisemskih pošiljk korespondence (dalje: pisemskih pošiljk) in doseganje CEN standardov, ki jih predpisuje Poštna direktiva Evropske unije: v treh delovnih dneh bi naj bilo dostavljenih 85 % in v petih dneh 97 % pisemskih pošiljk. Prenos pisemskih pošiljk se meri vse od oddaje pisma v odpravni državi, do sortiranja in transporta ter dostave v naslovni državi. Že sedmo leto zapored, od pričetka merjenja v letu 1997, standardi niso bili doseženi, vendar je v letu 2022 opazen dvig kakovosti v primerjavi s preteklimi leti.

Rezultati merjenja 2022 kažejo, da je bilo v Evropi dostavljenih: v treh dneh 63,6 % pisem in v petih dneh 85,3 % pisem. Povprečen rok prenosa prednostnega pisma v Evropi je lani znašal 3,7 dni. V merjenju so sodelovali poštni operaterji držav članic EU ter Islandije, Norveške, Švice in Velike Britanije.

Del prenosa, ki ga izvede samo Pošta Slovenije, je prenos pisemskih pošiljk od prispetja na Carinsko in izmenjalno pošto do vročitve naslovnikom po Sloveniji. V letu 2022 je bilo dan po prispetju v Slovenijo dostavljenih 87,4 % testnih pisem. V tujini so poštni operaterji dan po prispetju dostavili 62,3 % testnih pisem iz Slovenije.

Skupaj z ostalimi sodelujočimi operaterji in prevozniki so bili doseženi naslednji povprečni rezultati (merjenje od oddaje v odpravni državi do vročitve v naslovni državi):

 • pisma iz Slovenije za tujino (in v obratni smeri) so bila v povprečju dostavljena v 4 dneh;
 • v treh delovnih dneh je bilo dostavljenih 59,5% pisem poslanih iz Slovenije in 58,5 % poslanih iz tujine;
 • v petih delovnih dneh je bilo dostavljenih 82,9 % pisem poslanih iz Slovenije in 82,5 % poslanih iz tujine.


​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa