V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 173/2020) uporabljamo pri svojem poslovanju standarde SIST EN 13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR 15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace«).

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prednostnega in neprednostnega prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v aprilu 2024 so naslednji:

Pošiljke s prednostnim prenosom

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 95,1 % pošiljk (Splošni akt - 95 %),
 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk (Splošni akt - 99,5 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % pošiljk (Splošni akt - 100 %).

Pošiljke z neprednostnim prenosom

 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,4 % pošiljk (Splošni akt - 99 %).

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem prometu v letu 2023 so naslednji:

Pošiljke s prednostnim prenosom

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 96,6 % pošiljk,
 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,9 % pošiljk.

Pošiljke z neprednostnim prenosom

 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,6 % pošiljk.

Kakovost prenosa paketnih pošiljk

Rezultati meritev kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu za mesec april 2024 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,5 % teh paketov (standard 80,0 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,9 % teh paketov (standard 95,0 %).

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2023 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,8 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % teh paketov.

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2022 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 100 % teh paketov.

Obravnavanje pritožb in reklamacij

Zahteve standarda SIST EN 14012 upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo.

Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za mesec marec 2024 so naslednji:

 • vloženih je bilo 340 pritožb oz. reklamacij za notranji promet in 128 v mednarodnem poštnem prometu;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo za notranji promet 109 upravičenih. V mednarodnem poštnem prometu je bilo 41 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 36 pritožb oz. reklamacij v notranjem prometu in 20 v mednarodnem poštnem prometu;
 • delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0,82 % za notranji promet in 0,46 % v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 3,25 dni v notranjem prometu in 9,24 dni v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 3,77 dni v notranjem prometu in 9,24 dni v mednarodnem prometu;
Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za obdobje januar-december 2023 so naslednji:

 

 • vloženih je bilo 6.517 pritožb oz. reklamacij;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 2.204 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 632 pritožb oz. reklamacij;
Kakovost prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu

UNEX merjenje kakovosti leta 2023 v Evropi

V UNEX neodvisnem merjenju kakovosti, ki poteka pod okriljem International Post Corporation, se merijo roki prenosa prednostnih pisemskih pošiljk korespondence (dalje: pisemskih pošiljk) in doseganje CEN standardov, ki jih predpisuje Poštna direktiva Evropske unije: v treh delovnih dneh bi naj bilo dostavljenih 85 % in v petih dneh 97 % pisemskih pošiljk. Prenos pisemskih pošiljk se meri vse od oddaje pisma v odpravni državi, do sortiranja in transporta ter dostave v naslovni državi.

Rezultati merjenja 2023 kažejo, da je bilo v Evropi dostavljenih: v treh dneh 56,6 % pisem in v petih dneh 84,4 % pisem. Povprečen rok prenosa prednostnega pisma v Evropi je lani znašal 3,9 dni. V merjenju so sodelovali poštni operaterji držav članic EU ter Islandije, Norveške, Švice in Velike Britanije.

Del prenosa, ki ga izvede samo Pošta Slovenije, je prenos pisemskih pošiljk od prispetja na Carinsko in izmenjalno pošto do vročitve naslovnikom po Sloveniji. V letu 2023 je bilo dan po prispetju v Slovenijo dostavljenih 89,5 % testnih pisem. V tujini so poštni operaterji dan po prispetju dostavili 63,3 % testnih pisem iz Slovenije.

Skupaj z ostalimi sodelujočimi operaterji in prevozniki so bili doseženi naslednji povprečni rezultati (merjenje od oddaje v odpravni državi do vročitve v naslovni državi):

 • pisma iz Slovenije za tujino (in v obratni smeri) so bila v povprečju dostavljena v 3,4 dneh;
 • v treh delovnih dneh je bilo dostavljenih 63,7% pisem poslanih iz Slovenije in 59,8 % poslanih iz tujine;
 • v petih delovnih dneh je bilo dostavljenih 88,6 % pisem poslanih iz Slovenije in 86,1 % poslanih iz tujine.


​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.