V skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne storitve (Ur. list RS, št. 47/2010) uporabljamo pri svojem poslovanju standarde SIST EN 13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR 15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track and trace«).

Za območje Slovenije je bila z odredbo v letu 2020 v dveh obdobjih (od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020) ter v letu 2021, v obdobju od 1. 1. 2021 do 15. 6. 2021, razglašena epidemija nalezljive bolezni SAR-CoV-2 (COVID-19). Obdobja razglašene epidemije so opredeljena kot višja sila in so izvzeta iz neodvisnega merjenja kakovosti prenosa pošiljk korespondence.

Kakovost prenosa pisemskih pošiljk

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v juliju 2022 so naslednji:

Pošiljke s prednostnim prenosom

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 94 % pošiljk (Splošni akt - 95 %),
 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 96,6 % pošiljk (Splošni akt - 99,5 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 96,6 % pošiljk (Splošni akt - 100 %).

Pošiljke z neprednostnim prenosom

 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 96,6 % pošiljk (Splošni akt - 99 %).

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem prometu v letu 2021 so naslednji:

Pošiljke s prednostnim prenosom

 • v enem delovnem dnevu je bilo prenesenih 90 % pošiljk,
 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,4 % pošiljk,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,9 % pošiljk.

Pošiljke z neprednostnim prenosom

 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % pošiljk.

Kakovost prenosa paketnih pošiljk

Rezultati meritev kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu za mesec julij 2022 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,9 % teh paketov (standard 80,0 %),
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,9 % teh paketov (standard 95,0 %).

Rezultati kakovosti paketnih pošiljk univerzalne poštne storitve v notranjem poštnem prometu v letu 2021 so naslednji:

 • v dveh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,1 % teh paketov,
 • v treh delovnih dneh je bilo prenesenih 99,7 % teh paketov.

Obravnavanje pritožb in reklamacij

Zahteve standarda SIST EN 14012 upoštevamo pri centralnem vodenju in obravnavanju pritožb, reklamacij in odškodninskih postopkov v zvezi z univerzalno poštno storitvijo.

Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za mesec avgust 2022 so naslednji:

 • vloženih je bilo 214 pritožb oz. reklamacij za notranji promet in 70 v mednarodnem poštnem prometu;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo za notranji promet 69 upravičenih. V mednarodnem poštnem prometu je bilo 16 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 13 pritožb oz. reklamacij v notranjem prometu in 6 v mednarodnem poštnem prometu;
 • delež pritožb oz. reklamacij, kjer je bilo končno poročilo odposlano v maksimalnem pritožbenem roku, je bil 0,69 % za notranji promet in 0,42 % v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo prvega poročila, je bil 2,1 dni v notranjem prometu in 7,6 dni v mednarodnem prometu;
 • povprečen čas, potreben za izdajo končnega poročila, je bil 2,2 dni v notranjem prometu in 7,6 dneva v mednarodnem prometu;
Podatki o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih v zvezi z univerzalno poštno storitvijo za obdobje januar-julij 2021 so naslednji:

 

 • vloženih je bilo 5.270 pritožb oz. reklamacij;
 • od vseh vloženih pritožb oz. reklamacij je bilo 2.081 upravičenih;
 • odškodnine so bile izplačane za 1.100 pritožb oz. reklamacij;
Kakovost prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu

UNEX merjenje kakovosti leta 2021 v Evropi

V UNEX neodvisnem merjenju kakovosti, ki poteka pod okriljem International Post Corporation, se merijo roki prenosa prednostnih pisemskih pošiljk korespondence (dalje: pisemskih pošiljk) in doseganje CEN standardov, ki jih predpisuje Poštna direktiva Evropske unije: v treh delovnih dneh bi naj bilo dostavljenih 85 % in v petih dneh 97 % pisemskih pošiljk. Prenos pisemskih pošiljk se meri vse od oddaje pisma v odpravni državi, do sortiranja in transporta ter dostave v naslovni državi. Že šesto leto zapored, od pričetka merjenja v letu 1997, standardi niso bili doseženi, vendar je v letu 2021 opazen dvig kakovosti v primerjavi s preteklimi leti.

Rezultati merjenja 2021 kažejo, da je bilo v Evropi dostavljenih: v treh dneh 59,9 % pisem in v petih dneh 82 % pisem. Povprečen rok prenosa prednostnega pisma v Evropi je lani znašal 4,1 dni. V merjenju so sodelovali poštni operaterji držav članic EU ter Islandije, Norveške, Srbije, Švice in Velike Britanije.

Del prenosa, ki ga izvede samo Pošta Slovenije, je prenos pisemskih pošiljk od prispetja na Izmenjalno pošto do vročitve naslovnikom po Sloveniji. V letu 2021 je bilo dan po prispetju v Slovenijo dostavljenih 89,6 % testnih pisem. V tujini so poštni operaterji dan po prispetju dostavili 69,9 % testnih pisem iz Slovenije.

Skupaj z ostalimi sodelujočimi operaterji in prevozniki so bili doseženi naslednji povprečni rezultati (merjenje od oddaje v odpravni državi do vročitve v naslovni državi):

 • pisma iz Slovenije za tujino (in v obratni smeri) so bila v povprečju dostavljena v 4,6 dneh;
 • v treh delovnih dneh je bilo dostavljenih 54,1% pisem poslanih iz Slovenije in 52,3 % poslanih iz tujine;
 • v petih delovnih dneh je bilo dostavljenih 74,4 % pisem poslanih iz Slovenije in 73,7 % poslanih iz tujine.

​​
 

Kontakti ​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa