Zanesljivo. Danes. Jutri.

Skupina Pošta Slovenije je zanesljiva vez v pretoku blaga in informacij. To je naše poslanstvo. Zanesljivost je naša obljuba, ki nas vodi tudi v teh izrednih razmerah.

Družbeno. Odgovorno do ljudi.

Poštne storitve so od nekdaj pomemben del kakovosti življenja ljudi. Tudi v aktualnih izrednih razmerah želimo prispevati k čim bolj učinkovitemu delovanju države ter h kakovosti življenja prebivalcev Republike Slovenije. Odgovornost je naše načelo.

S posluhom za potrebe v družbi.

Tako prek razvejane mreže s poštnimi, paketnimi in logističnimi storitvami vsakodnevno posredno pomagamo pri reševanju življenj – pa naj gre za dostavo pošiljk gospodinjstvom in podjetjem, iskanje rešitev za nadaljevanje poslovanja podjetij, npr. spletnih trgovcev, ali za prevoz zaščitnih sredstev ter medicinske opreme zdravstvenim ustanovam.

Ob zastoju javnega življenja ter omejitvi tesnih medosebnih stikov se je pokazala tudi velika potreba po informacijskih storitvah. Tako smo omogočili brezplačen dostop do strežnika v oblaku Nacionalnemu centru za krizno upravljanje, pomoč pa smo ponudili tudi Zavodu ARNES za izvedbo učnih procesov na daljavo. Pomoč v obliki IKT infrastrukture, fizične oskrbe in terenskega dela nudimo tudi nacionalnemu zdravstvenemu sistemu. Pod okriljem ZIT-a na GZS namreč deluje skupina eZdravje, ki združuje večino ITK podjetij v Sloveniji.

Varnost je pomembna!

Na Pošti Slovenije pozorno in odgovorno že od začetka spremljamo razvoj širjenja koronavirusa – v Sloveniji in v svetu. Glede na potek in razvoj dogodkov sprejemamo ustrezne ukrepe ter dosledno sledimo vsem naloženim in priporočenim ukrepom Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) in drugih pristojnih inštitucij, pri čemer upoštevamo specifiko našega poslovanja.

Delovna skupina za odziv na izredne dogodke (SOID)

Za natančno spremljanje in obvladovanje izbruha koronavirusa ter zagotavljanje neprekinjenega poslovanja je bila že februarja ustanovljena delovna skupina za odziv na izredne dogodke (SOID). Njena naloga je koordinacija in usklajevanje dela različnih organizacijskih enot ter sprejemanje ukrepov pri obvladovanju tveganja pojava okužb. Pripravljeni so bili različni scenariji potencialnega razvoja dogodkov in jasni protokoli, s katerimi se trudimo ustrezno in pravočasno prilagoditi dani situaciji – zagotoviti delovne procese in poskrbeti za zdravje zaposlenih, zdravje strank, poslovnih partnerjev in ostalih prebivalcev Republike Slovenije.

Sprejeti ukrepi za zaščito in ohranitev zdravja

Varnost naših zaposlenih in strank je najpomembnejša.

Pošta Slovenije izvaja dejavnost posebnega družbenega pomena. V danih razmerah si v Pošti Slovenije prizadevamo vseskozi zagotavljati način dela, ki bo v največji možni meri zaščitil tako zaposlene na Pošti Slovenije kot tudi uporabnike naših storitev. Ob tem ostajamo zavezani izvajanju poštnega prometa, četudi v omejeni in prilagojeni obliki.

Zaposleni

Za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19 pri našem delu so bili doslej sprejeti številni preventivni ukrepi:

 • Posebno pozornost že od začetka namenjamo ozaveščanju zaposlenih (s plakati, obvestilni, navodili, informacijskimi zasloni, z zvokovnimi opozorili preko ozvočenja…) glede upoštevanja vsakodnevnih preventivnih higienskih ukrepov (priporočila NIJZ - pravilno umivanje rok, higiena kašlja, omejevanje stikov, …).
 • Prepovedali smo vse službene poti v tujino, odložili vse ostale načrtovane dogodke, izobraževanja ter takoj pričeli z organizacijo dela na daljavo (sestanki, videokonference …), kjer je to le mogoče.
 • Najbolj ranljive skupine zaposlenih ter zaposleni v strokovnih službah, kjer delovni proces in tehnologija to dopuščata, so bili napoteni na delo od doma.

Zaradi narave dela dostavljavcev, pismonoš in zaposlenih na okencih, voznikov, zaposlenih v obeh poštnih logističnih centrih in pretovornih poštah, uvedba dela od doma za to skupino naših sodelavcev ni mogoča. Zato smo sprejeli številne ukrepe ter protokole za zmanjšanje dejavnikov tveganja in preprečitev širitve virusa:

 • Zaposlenim na terenu ter na poštah redno dostavljamo zaščitna sredstva za osebno uporabo (razen zaščitnih mask, kjer pa se stanje pri nabavi izboljšuje z dneva v dan) za razkuževanje površin ter za dezinfekcijo rok zaposlenih, ki delo opravljajo na terenu kot tudi v prostorih, kjer se nahaja veliko zaposlenih in uporabnikov naših storitev.
 • Izvajamo dodatno čiščenje in razkuževanje e prostorov pošt in obeh poštnih logističnih centrov prav tako razkužujemo notranjost vozil.
 • Zagotovili smo priporočljivo varnostna razdalje med delovnimi mesti (med 1,5 do 2m) tam, kjer nam delovni proces tega ne omogoča smo postavili fizične ovire (pleski oz. kartonske pregrade) oz. delavce opremili z zaščitnimi sredstvi.
 • Skrbimo za redno in varno prezračevanje prostorov za delo s strankami ter prostorov, kjer delo opravljamo zaposleni.
 • Prenehali smo z izvajanjem storitev, ki so bile v trenutni situaciji ocenjene kot tvegane.
 • Uvedli smo omejen režim gibanja na poštah, s čimer je olajšan nadzor nad delovnimi procesi.
 • Z navodili in opozorili smo omejili gibanje po poštno logističnem centru, kakor tudi pri vstopanju v kadilnice in zadrževanje ob toplih napitkih, prav tako smo z dodatnimi ukrepi predpisali omejitve, ki veljajo pri zadrževanju v jedilnici (razmaki, razkuževanje, dezinfekcija…).
 • Večini pošt smo prilagodili delovne čase, nekatere pošte pa so zaprte (UKC Ljubljana, UKC Maribor in 4210 Brnik).

Svoje zaposlene o novih ukrepih redno obveščamo prek internih medijev in predstavnikov podjetja. Za morebitna vprašanja ali pobude, povezane s koronavirusom, pa smo zaposlenim ponudili tudi e-naslova strokovnih sodelavcev za varnost in zdravje pri delu in njihovo telefonsko svetovanje.

Stranke oz. uporabniki poštnih storitev

Vse prebivalce, stranke in poslovne partnerje smo javno pozvali, da pošto fizično obiščejo oziroma uporabljajo poštne storitve le, če je to res nujno potrebno, na poštah pa v času epidemije velja poseben režim poslovanja:

 • Pošto naj obiščejo le zdrave osebe – pred in po obisku si morajo umiti roke ali uporabiti razkužilo.
 • Posamičen vstop na pošto - na pošti se sočasno lahko nahaja le toliko strank, kolikor je delujočih okenc. Na prosto okence morajo stranke počakati pred vhodnimi vrati.
 • Prilagojen delovni čas pošt – večina pošt je od 20. marca dalje odprta od 9. do 15. oziroma od 9. do 11. ure; ob sobotah pošte, pogodbene pošte in dežurni pošti v Ljubljani in Mariboru ne poslujejo. Dežurni pošti sta zaprti tudi ob nedeljah.
 • Osebni prevzem določenih vrst priporočenih pisem ni več obvezen – vlagajo se v hišne predalčnike naslovnikov.
 • Omogočamo brezkontaktno vročanje, ki ne vključuje fizičnega kontakta z dostavljavcem - stranke smo pozvali k izbiri alternativnega vročanja (PS Paketomat) ali prevzem na dogovorjenem mestu (npr. pri vhodu v stavbo, pred garažo …). Ob tem jih tudi prosimo, da upoštevajo varnostno razdaljo, vsaj 1,5 m, z dostavljavcem na terenu.
 • Poslovne stranke, še posebno spletne trgovce, smo pozvali, da svoje kupce do nadaljnjega usmerjajo na spletna plačila in se izognejo posebnim storitvam (plačilo po prevzetju, dobavnica, podpis dokumentov).
 • Začasna ukinitev izvajanja določenih storitev - do nadaljnjega je prekinjena jutranja dostava časnikov in časopisov; vnos/odvoz blaga v stanovanje naslovnika; dostava v posamezne pisarne ter storitev dostave v določenih časovnih oknih, na primer po 16. uri.
 • Obvezna uporaba zaščitne opreme - ob obisku pošte morajo stranke od 30. 3. 2020 obvezno uporabljati masko ali drugo obliko zaščite, ki prekrije usta in nos (npr. ruto, šal ...) ter zaščitne rokavice.

Tudi v prihodnje bomo skrbno spremljali aktualno dogajanje ter sprejemali vse potrebne ukrepe glede prilagoditve organizacije dela, postopkov vročanja ipd.

Aktualne informacije, ukrepe in spremembe redno objavljamo na naši spletni strani, in sicer na vstopni strani na zavihku »Ukrepi ob širitvi koronavirusa«.

Vabljeni k ogledu opisov ter nasvetov pri dostavi pošiljk ter napotkov o varnem spletnem nakupovanju v obdobju epidemije s koronavirusom.