Na Pošti Slovenije pozivamo vse prebivalce, da v skrbi za zdravje zaposlenih in vseh uporabnikov poštnih storitev upoštevate spodnje nasvete.

Obisk poslovalnic (pošt)

Pogoj PCT ne preverjamo
Od ponedeljka, 21. februarja 2022, lahko uporabniki vse storitve v poštnih poslovalnicah opravijo brez izkazovanja izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje), še vedno pa morajo upoštevati obvezno uporabo zaščitnih mask (kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3), razkuževanje rok in medosebno razdaljo.

Obvezna uporaba zaščitne opreme in razkužila 
Obisk pošte je mogoč samo z obvezno uporabo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 ter ob razkuženju rok.

Uporabljajte alternativne oblike pošt za sprejem in izročanje pošiljk 
Oddajte prek paketomata, naročite dostavo paketa v paketnik ali se dogovorite s pismonošem, da vam ga dostavi na dogovorjeno lokacijo, blago plačajte ob naročilu prek spleta in ne izberite storitev odkupnina.

Spletna naročila in dostava paketov

Ne plačujte po povzetju

Prejemniki paketov za plačilo koristite načine direktnega plačila spletnim trgovcem (s plačilom po predračunu ali s plačilnimi karticami). Izogibajte se plačevanju po povzetju, da se lahko v čim večji meri izognete stiku z dostavljalcem, gotovino.

Pakete prevzemajte pred vrati

Primopredaja paketov poteka na prostem, brez vstopa dostavljalca v prostore strank (npr. v stanovanjske bloke, večstanovanjske stavbe).  

Spletni trgovci

Vse spletne trgovce pozivamo, da zaradi minimiziranja osebnih kontaktov pri vročanju pošiljk do nadaljnjega svoje kupce usmerjajte na spletna plačila in se izognete posebnim storitvam, kot so odkupnina (plačilo po povzetju), AR (povratnica), POD (podpis naslovnika), DOB (dobavnica), PPN (poštnino plača naslovnik) in DVS (dostava z vnosom).

V času porasta spletnih naročil prosimo za razumevanje in potrpljenje pri morebitnih zamikih pri dostavi.

Pošiljanje v tujino

Zaradi ponovnega širjenja okužb s koronavirusom po svetu uporabnike poštnih storitev vljudno prosimo, da še naprej spremljajo seznam držav, iz katerega je razvidno, za katere države sprejemamo poštne pošiljke v prenos (označeno z zeleno barvo).

O vsem dogajanju v zvezi s prenosom čezmejnih pošiljk vas bomo sproti obveščali na naših spletnih straneh.

Načini vročanja pošiljk

Pošta Slovenije poskuša poštne pošiljke, kjer je to mogoče, vročati brezkontaktno na način, da se pismonoša in naslovnik dogovorita za prevzem, da se izogneta osebnemu stiku. Pri pošiljkah, kjer pa ni mogoče (pošiljke, ki jih je treba potrditi, morebitno plačilo pošiljke), pa poskuša zagotoviti vročitev brez fizičnega kontakta med pismonošem in naslovnikom z upoštevanjem ustrezne varnostne razdalje ter ostalih zaščitnih ukrepov (nošenjem maske, razkuževanjem itd.). Pošta Slovenije želi v danih razmerah vzpostaviti takšen način dela, ki bo v največji možni meri zaščitil zaposlene v Pošti Slovenije kot tudi njene stranke. Pošiljke se še vedno vročajo na prostem, da se ne vstopa v skupne prostore strank (npr. v stanovanjske bloke in do vrat naslovnika), ampak se stranko pozove, da prevzame pošiljko na vhodu v objekt. Do nadaljnjega Pošta Slovenije tudi ne izvaja dostave pošiljk v prostore naslovnikov (fizičnih oseb), ki zajema hojo po objektih, vstope v stanovanje, prav tako ne izvaja storitev, kot so dostava z vnosom v stanovanje, vnos/odvoz blaga v stanovanje naslovnika. 

Ponovna dostava

Do nadaljnjega ne sprejemamo naročil za ponovno brezplačno dostavo pisem, ki se vročajo po posebnih zakonih (ZUP in ZPP-osebno), ki jih po preteku roka za prevzem pisma na izročilni pošti vročimo naslovniku z vložitvijo v hišni predalčnik.

Za vse ostale pošiljke, za katere še naprej omogočamo storitev Ponovna redna dostava pošiljke, pa velja:

  • Stranka ne more izbirati časa ponovne dostave pošiljke, in sicer ob določeni uri ali pred oziroma po določeni uri. Izbira časovnega okna dostave torej ni mogoča (tudi sicer ni predvidena), pošiljke dostavljamo v okviru redne dostave v skladu z urnikom pismonoše.
  • Naročilo ponovne brezplačne dostave (ene pošiljke) je možno samo enkrat.
  • Zaradi povečanega obsega pošiljk, predvsem paketov, lahko prihaja do posebnosti v odvijanju poštnega prometa, posledično pa nezmožnosti izvedbe ponovne dostave pošiljke takoj naslednji delovni dan po prevzemu naročila stranke. Na navedeno okoliščino vas bo v skladu s situacijo na pošti opozorila pošta ob prevzemu naročila za ponovno dostavo.
Ustrezna označba hišnih predalčnikov

Dostava pošiljk v času epidemije je ponovno pokazala, kako pomembno je, da imajo naslovniki, tako gospodinjstva kot poslovni uporabniki, nameščene ustrezne hišne predalčnike za pošto.

Zakon o poštnih storitvah (43. in 44. člen) določa, da morajo lastniki stanovanj ali poslovnih prostorov ob vhodu v objekt zagotoviti namestitev, označitev in vzdrževanje hišnega predalčnika.

Uporabnik poštnih storitev v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru pa mora zagotoviti praznjenje hišnega predalčnika.

Hišni predalčniki v večstanovanjskih objektih morajo biti označeni s priimkom ali s firmo uporabnikov poštnih storitev v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru. Nameščeni morajo biti v pritličju, omogočen pa mora biti neoviran dostop. Če je vhod v stavbo zaklenjen, mora lastnik ali njen upravnik dostavljavcu zagotoviti dostop do predalčnikov. O načinu dostopa se dogovorita lastnik ali upravnik stavbe in izvajalec poštnih storitev.

Predalčniki morajo biti izdelani in nameščeni tako, da omogočajo varno dostavo dostavljavcu in zagotavljajo zaupnost poštnih pošiljk.

Telegrami

Vsebino telegramov bomo poskušali naslovnikom predati po telefonu oz. dostaviti kot navadno pismo. Do nadaljnjega ne sprejemamo in ne dostavljamo telegramov naslovnicam v porodnišnicah ter naslovnikom v domovih za starejše in v bolnišnicah. V tem primeru svetujemo, da se telegram pošlje na domači naslov.

Pokojninske nakaznice

Izplačila pokojnin prek pokojninskih nakaznic v dostavi oziroma na terenu bodo potekala na način kot do sedaj. Izplačila bodo torej potekala na način brez fizičnega kontakta, na primernem mestu na naslovu prejemnika, o čemer bodo ti prejeli ustne napotke od pismonoše. Prav tako kot do sedaj ostajajo v veljavi prilagojeni postopki za primere posameznikov, ki so priklenjeni na posteljo ali so drugače gibalno ovirani do te mere, da ne morejo priti pismonoši naproti, torej prevzeti pokojnine na vhodu v stavbo. Izplačilo pokojnin tem upokojencem je v tem obdobju prilagojeno tako, da bo pismonoša osebi, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, pustil enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice na pošti. Oseba, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, se bo kot do sedaj z izpolnjenim in podpisanim enkratnim pooblastilom s strani prejemnika pokojnine oglasila na določeni pošti, kjer bo uslužbenec na poštnem okencu izvedel identifikacijo osebe s preveritvijo podatkov v osebnem dokumentu ter nato izplačal pokojnino. Po ustaljenih postopkih, torej kot do sedaj, tečejo izplačila pokojnin varovancem v domovih za ostarele oziroma drugih ustanovah institucionalnega varstva. Pokojnine bodo za oskrbovance domov izplačane pooblaščenim osebam.Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa