COVID-19 FAQ

Pripravili smo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja z informacijo, kako obdobje koronavirusa vpliva na izvajanje storitev.

Naročil sem blago v spletni trgovini, kje lahko preverim, kje se nahaja moj paket?

Vaš paket lahko poiščete in mu sledite v aplikaciji Slednje pošiljk.

V označeno polje vnesete 13-mestno številko vašega paketa in varnostno kodo. Prejeli boste podatek o trenutnem statusu vašega paketa.

Kako lahko plačam kupnino za paket?

Vsem strankam priporočamo, da plačilo nakupa blaga opravijo že ob samem naročilu, in sicer s plačilno kartico, po predračunu z nakazilom na trr prodajalcu oz. v skladu s ponujenimi možnostmi prodajalca. Če prodajalec te možnosti ne omogoča, lahko izberete odkupno poslovanje in kupnino plačate ob prevzemu pošiljke pismonoši.

Pismonoša mi prinesel paket in zahteva, da ga prevzamem pred vhodom v stavbo – ali je tako prav?

Za zniževanje tveganja in zaščito strank in zaposlenih pred okužbo in širitvijo Covid-19 smo prilagodili postopke vročanja pošiljk in uvedli brezkontaktno vročitev paketov. Ravnanje pismonoša, ki vam paket vroči brez fizičnega osebnega stika pred vhodom v stavbo je pravilen.

Sem okužen in sem v samo izolaciji – kako lahko prevzamem pošiljko?

Če ste okuženi z virusom Covid-19 in ste v samo izolaciji ravnate v skladu za navodili pristojnih zdravstvenih inštitucij. To pravilom tudi pomeni, da vam pismonoša pošiljke zaradi preprečitve tveganja okužbe ne sme vročiti. Pismonoša vam bo v tem primeru v vašem nabiralniku pustil obvestilo, s katerim boste lahko pošiljko vi ali vaš pooblaščenec prevzeli na pošti v roku 15 dni. Pismonoša ste ob obisku (npr. zvonjenju na domofon ipd.) dolžni obvestiti, da pošiljke zaradi samo izolacije ne morete prevzeti.

Zakaj morajo stranke vstopati v pošte posamično in na sprostitev poštnega okenca čakati na prostem?

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 159/2020 z dne 5.11.2020), ki omejuje sočasno zadrževanje števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Ponudniki, tudi Pošta Slovenije morajo zagotoviti 30 kvadratnih metrov prostora na posamezno stranko ali dovoliti vstop le eni stranki, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Na tej osnovi je za vsako pošto določeno število strank, ki so lahko sočasno zadržujejo na pošti, o čemer stranke obveščamo z obvestilom na vhodu v pošto.

Ali lahko stranke vstopajo v pošto po zaključku odpiralnega časa za stranke?

Žal strankam ne smemo omogočiti vstopa na pošto po zaključku odpiralnega časa za stranke. Prav zaradi tega stranke že ves čas trajanja te omejitve pozivamo, da obisk pošte ustrezno načrtujejo in z njim ne odlašajo na zadnjo uro. Nekaterim poštam smo tudi podaljšali odpiralni čas.

Kje lahko preverim delovni čas pošte?

Delovni čas katerekoli pošte lahko preverite v iskalniku poslovalnic.

Ali Pošta Slovenije beleži veliko okužb med zaposlenimi?

Delež obolelih za virusom Covid-19 med zaposlenimi se giblje okrog 1 %. Občasno malo več, večinoma pa manj. Večji delež je tistih, ki zaradi ukrepov uveljavljajo višjo silo zaradi varstva otrok in ukinitve javnega prevoza.

Kako zaposleni v Pošti Slovenije skrbijo za zaščito pred okužbo in prenosom virusa – so uporabniki varni?

V Pošti Slovenije spoštujemo predpisane ukrepe za zaščito pred okužbo in širitvijo virusa Covid-19. Ker smo dnevno v stiku s strankami, spoštujemo visoke standarde zaščite in smo temu ustrezno prilagodili delovne procese.

Ali se virus prenaša na poštnih pošiljkah?

Po do sedaj znanih podatkih iz literature novi koronavirus SARS-CoV-2 na različnih materialih preživi različno dolgo:

  • tiskarski in tekstilni papir do 3 ure,
  • bakrena površina do 4 ure,
  • karton do 24 ur,
  • les in tkanine do 2 dni,
  • gladke površine (kot so steklo in bankovci) do 4 dni,
  • gladke površine (kot sta jeklo in plastika) do 1 teden.

Stabilnost oziroma infektivnost virusa je bila določena v laboratorijih v optimalnih pogojih in z visokimi začetnimi koncentracijami virusa. V praksi je zaradi dodatnih faktorjev, kot so dnevna svetloba, nihanja v temperaturi in vlažnosti ter nižjih začetnih koncentracij virusa, pričakovati, da je stabilnost manjša kot v laboratorijskih študijah.

Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka. Za čiščenje površin priporočamo vodo in običajna čistilna sredstva, za razkuževanje površin pa 0,1% raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Za občutljive površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol.

Ali Pošta Slovenije zagotavlja univerzalno poštno storitev tudi v času epidemije nemoteno?

Pošta Slovenije zagotavlja univerzalno poštno storitev tudi v času razglašene epidemije, vendar v obsegu, kot ji to omogočajo razmere.

Zakona o poštnih storitvah v 5. določa, da Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS na svoji spletni strani 19. 3. 2020 objavila obvestilo, s katerim javnost obvešča, da lahko izvajalec univerzalne poštne storitve v času razglašene epidemije storitev izvaja na prilagojen način in odstopa od predpisane kakovosti.

Izvajanje poštnih storitev v bistveno težjih pogojih zaradi vseh ukrepov in posledice epidemije Covid-19 pomeni, da pri opravljanju storitev prihaja do motenj, ki se lahko odražajo na daljših rokih prenosa pošiljk ipd.

Kakšni so v času epidemije povprečni roki prenosa pisem v notarjem prometu?

Pismo oziroma pošiljka korespondence v notranjem prometu mora biti vročena naslovniku v režimu D+3, kar pomeni do 3 dni po oddaji pošiljke v prenos, pri čemer se v ta rok ne šteje dan oddaje, sobote, nedelje, prazniki in dnevi, ko pošta ne posluje. V razmerah epidemije Covid-19 in posledic vseh sprejetih ukrepov so ponekod roki prenosa pošiljk daljši. Če pisma ne prejmete naslednji dan ali v običajnem roku, to ne pomeni, da je vaša pošiljka izgubljena, ampak bo dostavljena kasneje.

Ali sem v času epidemije zaradi prekoračitve roka prenosa pisma upravičen do odškodnine?

Ne, pošiljatelj oziroma uporabnik univerzalne poštne storitve ni upravičen do izplačila odškodnine zaradi prekoračitve roka prenosa priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa, ko je ta posledica višje sile.

V povezavi z razglašeno epidemijo, ki predstavlja višjo silo, Pošta Slovenije kot izvajalka univerzalne poštne storitve v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o poštnih storitvah ni odgovorna za povzročeno škodo.

Kakšni so v času epidemije povprečni roki prenosa paketov v notranjem prometu?

Paket v notranjem prometu mora biti vročena naslovniku v režimu D+3, kar pomeni do 3 dni po oddaji paketa v prenos, pri čemer se v ta rok ne šteje dan oddaje, sobote, nedelje, prazniki in dnevi, ko pošta ne posluje. V razmerah epidemije Covid-19 in posledic vseh sprejetih ukrepov so se povprečni roki prenosa paketov podaljšali.. Če paketa ne prejmete v običajnem roku, to ne pomeni, da je vaš paket izgubljen, ampak bo dostavljena kasneje.

Kdaj se šteje, da je paket izgubljen?

V skladu s splošnimi pogoji poslovanja se šteje, da je paket izgubljen, če njegova dostava ni izvedena v roku 20 dni od sprejema. Pošiljatelj je v takem primeru na osnovi izvedenega reklamacijskega postoka upravičen do ustrezne odškodnine.