COVID-19 FAQ

Pripravili smo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja z informacijo, kako obdobje koronavirusa vpliva na izvajanje storitev.

Naročil sem blago v spletni trgovini, kje lahko preverim, kje se nahaja moj paket?

Vaš paket lahko poiščete in mu sledite v aplikaciji Sledenje pošiljk.

V označeno polje vnesete 13-mestno številko vašega paketa in varnostno kodo. Prejeli boste podatek o trenutnem statusu vašega paketa.

Kako lahko plačam kupnino za paket?

Vsem strankam priporočamo, da blago plačajo že ob samem naročilu, in sicer s plačilno kartico, po predračunu z nakazilom na TRR prodajalca oz. v skladu s ponujenimi možnostmi prodajalca. Če prodajalec te možnosti ne omogoča, lahko izberete odkupno poslovanje in kupnino plačate ob prevzemu pošiljke pismonoši.

Pismonoša mi je prinesel paket in zahteval, da ga prevzamem pred vhodom v stavbo – ali je tako prav?

Za zmanjševanje tveganja in zaščito strank in zaposlenih pred okužbo in širitvijo covida-19 smo prilagodili postopke vročanja pošiljk in uvedli brezkontaktno vročitev paketov. Ravnanje pismonoša, ki vam paket vroči brez fizičnega osebnega stika pred vhodom v stavbo, je pravilno.

Sem okužen in sem v samoizolaciji – kako lahko prevzamem pošiljko?

Če ste okuženi s koronavirusom in ste v samoizolaciji, ravnate v skladu z navodili pristojnih zdravstvenih inštitucij. To praviloma tudi pomeni, da vam pismonoša pošiljke zaradi preprečitve tveganja okužbe ne sme vročiti.  Pismonoša morate ob njegovem obisku (npr. zvonjenju na domofon ipd.) obvestiti, da pošiljke zaradi samoizolacije ne morete prevzeti. Pismonoša bo v tem primeru v vašem nabiralniku pustil obvestilo, s katerim boste pošiljko lahko vi ali vaš pooblaščenec prevzeli na pošti v roku 15 dni.

Zakaj morajo stranke vstopati v pošte posamično in na sprostitev poštnega okenca čakati na prostem?

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 159/2020, z dne 5. novembra 2020), ki omejuje sočasno zadrževanje števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Ponudniki, tudi Pošta Slovenije morajo zagotoviti 30 kvadratnih metrov prostora na posamezno stranko ali dovoliti vstop le eni stranki, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Na tej osnovi je za vsako pošto določeno število strank, ki se lahko sočasno zadržujejo na pošti, o čemer stranke obveščamo z obvestilom na vhodnih vratih pošte.

Ali lahko stranke vstopajo na pošto po zaključku odpiralnega časa za stranke?

Žal strankam ne smemo omogočiti vstopa na pošto po zaključku odpiralnega časa za stranke. Prav zaradi tega stranke že ves čas trajanja te omejitve pozivamo, da obisk pošte ustrezno načrtujejo in z njim ne odlašajo na zadnjo uro. Nekaterim poštam smo tudi podaljšali odpiralni čas.

Kje lahko preverim delovni čas pošte?

Delovni čas katerekoli pošte lahko preverite v iskalniku poslovalnic.

Ali je med zaposlenimi Pošte Slovenije veliko okužb?

Delež obolelih za koronavirusom med zaposlenimi se giblje okrog 1 odstotek. Občasno malo več, večinoma pa manj. Večji je delež tistih, ki zaradi ukrepov uveljavljajo višjo silo zaradi varstva otrok in ukinitve javnega prevoza.

Kako zaposleni v Pošti Slovenije skrbijo za zaščito pred okužbo in prenosom virusa – so uporabniki varni?

V Pošti Slovenije spoštujemo predpisane ukrepe za zaščito pred okužbo in širitvijo koronavirusa. Ker smo dnevno v stiku s strankami, spoštujemo visoke standarde zaščite in smo temu ustrezno prilagodili delovne procese.

Ali se virus prenaša na poštnih pošiljkah?

Po do sedaj znanih podatkih iz literature novi koronavirus SARS-CoV-2 na različnih materialih preživi različno dolgo:

  • na tiskarskem in tekstilnem papirju do 3 ure,
  • na bakreni površini do 4 ure,
  • na kartonu do 24 ur,
  • na lesu in tkaninah do 2 dni,
  • na gladkih površinah (kot so steklo in bankovci) do 4 dni,
  • na gladkih površinah (kot sta jeklo in plastika) do 1 teden.

Stabilnost oziroma infektivnost virusa je bila določena v laboratorijih v optimalnih pogojih in z visokimi začetnimi koncentracijami virusa. V praksi je zaradi dodatnih faktorjev, kot so dnevna svetloba, nihanja v temperaturi in vlažnosti ter nižjih začetnih koncentracij virusa, pričakovati, da je stabilnost manjša kot v laboratorijskih študijah.

Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka. Za čiščenje površin priporočamo vodo in običajna čistilna sredstva, za razkuževanje površin pa 0,1-odstotno raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Za občutljive površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70-odstotni etanol.

Ali Pošta Slovenije zagotavlja univerzalno poštno storitev tudi v času epidemije nemoteno?

Pošta Slovenije zagotavlja univerzalno poštno storitev tudi v času razglašene epidemije, vendar v obsegu, kot ji to omogočajo razmere.

Zakon o poštnih storitvah v 5. členu določa, da Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je na svoji spletni strani 19. marca 2020 objavila obvestilo, da lahko izvajalec univerzalne poštne storitve v času razglašene epidemije storitev izvaja na prilagojen način in odstopa od predpisane kakovosti.

Izvajanje poštnih storitev v bistveno težjih pogojih zaradi vseh ukrepov in posledic epidemije covida-19 pomeni, da pri opravljanju storitev prihaja do motenj, ki se lahko odražajo v daljših rokih prenosa pošiljk ipd.

Kakšni so v času epidemije povprečni roki prenosa pisem v notranjem prometu?

Pismo oziroma pošiljka korespondence v notranjem prometu mora biti vročena naslovniku v režimu D+3, kar pomeni do tri dni po oddaji pošiljke v prenos, pri čemer se v ta rok ne štejejo dan oddaje, sobote, nedelje, prazniki in dnevi, ko pošta ne posluje. Zaradi epidemije covida-19 in posledic vseh sprejetih ukrepov so ponekod roki prenosa pošiljk daljši. Če pisma ne prejmete naslednji dan ali v običajnem roku, to ne pomeni, da je vaša pošiljka izgubljena, ampak bo dostavljena kasneje.

Ali sem v času epidemije zaradi prekoračitve roka prenosa pisma upravičen do odškodnine?

Ne, pošiljatelj oziroma uporabnik univerzalne poštne storitve ni upravičen do izplačila odškodnine zaradi prekoračitve roka prenosa priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa, ko je ta posledica višje sile.

V povezavi z razglašeno epidemijo, ki predstavlja višjo silo, Pošta Slovenije kot izvajalka univerzalne poštne storitve v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o poštnih storitvah ni odgovorna za povzročeno škodo.

Kakšni so v času epidemije povprečni roki prenosa paketov v notranjem prometu?

Paket v notranjem prometu mora biti vročena naslovniku v režimu D+3, kar pomeni do tri dni po oddaji paketa v prenos, pri čemer se v ta rok ne šteje dan oddaje, sobote, nedelje, prazniki in dnevi, ko pošta ne posluje.Zaradi epidemije covida-19 in posledic vseh sprejetih ukrepov so se povprečni roki prenosa paketov podaljšali.. Če paketa ne prejmete v običajnem roku, to ne pomeni, da je vaš paket izgubljen, ampak bo dostavljen kasneje.

Kdaj se šteje, da je paket izgubljen?

V skladu s splošnimi pogoji poslovanja se šteje, da je paket izgubljen, če ni dostava ni izvedena v roku 20 dni od sprejema. Pošiljatelj je v takem primeru na osnovi izvedenega reklamacijskega postopka upravičen do ustrezne odškodnine.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa