Varno spletno nakupovanje
v obdobju epidemije

V času povečane nevarnosti okužbe s COVID-19 ter ukrepov, ki omejujejo gibanje prebivalstva, se pričakovano krepi nakupovanje preko spleta.
Pri Pošti Slovenje smo zaradi lažje in predvsem varne dostave sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi bomo našim zaposlenim in kupcem odvzeli strah pred okužbo, hkrati pa zagotovili nemoteno spletno nakupovanje.

Primer dobre prakse spletnega trgovca

Ključni elementi varnega spletnega nakupa

1
 
Izdelek v spletni trgovini plačajte s kartico ali nakazilom iz spletne banke in ne po povzetju.
2
 
Paket prevzemite na prostem. Tam, kjer je možno izberite dostavo v paketomat.
3
 
Pismonoši zagotovite priporočeno razdaljo
(vsaj 2 m).
4
 
Izvede se brezkontaktna vročitev pri kateri podpis ni potreben.
 

Katerih storitev v tem obdobju ne izvajamo

  • dostave z vnosom v stanovanje,
  • odvoza starega blaga z vnosom v stanovanje,
  • odvoz reklamiranega blaga z vnosom v stanovanje.
 

Postopek brezkontaktnega vročanja

Pri dostavi oziroma prevzemu pošiljk koristite  brezkontaktno vročanje in strogo sledite navodilom.
  • Ob vročitvi se lahko (če in kjer obstaja možnost) dogovorite, da pismonoša odloži pošiljko na primerno mesto (npr. okenska polica, pred hišo, pred blokom, pri lopi …) in se tako izognete fizičnemu kontaktu.
  • Zagotovite priporočeno razdaljo (vsaj 2 m).
  • Ko se pismonoša umakne, varno prevzamite pošiljko. Podpis v tem primeru ni potreben, saj je izvedena brezkontaktna predaja pošiljke.
 

Vročanje pošiljk s storitvijo odkupnina

Plačilo po povzetju z gotovino ali preko POS terminala
V času koronaviusa smo izjemoma omogočili t.i. brezkontaktni prevzem odkupnih zneskov, če stranka ne more priti na pošto in pismonoša oceni, da bo na spodaj opisan način lahko vročil paket.
Denar v primeru odkupnine (če in kjer obstaja možnost) odložite na ustrezno mesto (npr. okenska polica, steber ograje ...), ter se umaknite na priporočeno razdaljo (2 m), da ga lahko pismonoša prevzame. Prosimo, da pripravite (če je seveda možno) točen znesek, da se izognemo nepotrebnim dodatnim stikom.
Potrditev prevzema, bomo v tem času tudi izvajali brezkontaktno, in sicer bo pismonoša v vaši navzočnosti v dostavni dokumentaciji/aplikaciji ustrezno evidentiral prevzem pošiljke.
Ta ukrep je namenjen ranljivim skupinam (starejšim, gibalno oviranim ...), ki prevzem pošiljk težko opravijo na izročilnih poštah. Podpis v tem primeru ni potreben, saj je izvedena brezkontaktna predaja pošiljke.

V danih razmerah želimo za vse zaposlene vzpostaviti takšen način dela, ki bo v največji možni meri v prvi vrsti zaščitil zaposlene v Pošti Slovenije in vse uporabnike poštnih storitev.