Pošta Slovenije je kot izvajalec poštnih storitev dolžna ravnati po Zakonu o poštnih storitvah.

Poslovanje Pošte Slovenije urejajo tudi Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve, Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev ter Splošni pogoji za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije d.o.o.
 

Kontakti ​​Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.