Pošta Slovenije je kot izvajalec poštnih storitev dolžna ravnati po Zakonu o poštnih storitvah.

Poslovanje Pošte Slovenije urejajo tudi Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve, Splošni pogoji izvajanja drugih poštnih storitev ter Splošni pogoji za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije d.o.o.

Zakoni in splošni pogoji Dostop do poštnega omrežja

Družba Pošta Slovenije zainteresirano javnost obvešča, da je odložila uveljavitev novih splošnih pogojev za dostop do poštnega omrežja. Splošni pogoji bodo objavljeni po uskladitvi s pristojnim regulatorjem in v primernem roku pred njihovo uveljavitvijo.

E-rešitve Pravila in pogoji nagradnih iger 

Kontakti ​​Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.