Denarne storitve  

Na poštah in pogodbenih poštah lahko izvedete gotovinsko čezmejno plačilo za prejemnike plačil v EU, pri čemer je banka prejemnika udeleženka sheme SEPA (Single European Payment Area).

Menjalniško poslovanje za fizične osebe

Storitve za Novo KBM so namenjene fizičnim osebam – prebivalstvu. Večje pošte odkupujejo in prodajajo tujo gotovino v skladu s tečajno listo Nove KBM, ki je objavljena na menjalniških poštah.

Seznam pošt, ki opravljajo storitve menjalniškega poslovanja, je na voljo tudi na vseh poštah.

Na področju deviznega poslovanja večje pošte opravljajo storitve (odprtje, vplačila, izplačila) v okviru multivalutnih osebnih računov ter vplačila in izplačila s hranilnih vlogv določenih tujih valutah. V tujih valutah opravljajo storitve samo menjalniške pošte. Dvig tuje valute lahko opravite po predhodnem naročilu, da si menjalniška pošta lahko priskrbi naročeno tujo gotovino.

Nakazilo v tujino in čezmejno plačilo z bremenitvijo osebnega računa pa lahko opravite na vseh poštah (razen na pogodbenih poštah).


Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa