​​​ Paleta  

Poslovni paket je pogodbena storitev, namenjena pravnim in fizičnim osebam, ki imajo v skladu s predpisi registrirano izvajanje dejavnosti. Distribucija paketov poteka na relaciji podjetje–podjetje in podjetje–fizična oseba.

 

Dovoljena dimenzija in masa poslovnega paketa  
​ 
Prednosti
Sledljivost

Sledenje

Podpis naslovnika

Podpis naslovnika

Vrednost

Vrednost

Največja dovoljena masa poslovnega paketa je 50 kg, največja velikost poslovnega paketa pa do 150 cm po katerokoli stranici, pri čemer seštevek dolžine in obsega ne sme presegati 300 cm.

Poslovni paketi bodo dostavljeni praviloma naslednji delovni dan, lahko pa sami določite čas dostave (do 10. ure ali po 16. uri - Seznam pošt, ki dostavlja poslovne pakete od ponedeljka do petka po 16. uri).

 

Poslovni paketi - isti naslovnik

 • Pri poslovnih paketih – isti naslovnik gre za seštevanje mas poslovnih paketov (z maso do 50 kg, ki niso večjih dimenzij). Merilo za to storitev je, da jih odda en pošiljatelj in so namenjeni enemu naslovniku.

Poslovni paketi večjih dimenzij

 • Po dogovoru prenesemo tudi težje in večje pakete, katerih dovoljena masa je do 100 kg, najdaljša stranica do 200 cm, seštevek dolžine in obsega pa do 550 cm.
 • Če poslovni paket večjih dimenzij presega navedene velikosti in/ali maso, se prenos le-tega opravi po ceniku za prevoz tovora.

 

Podrobnejše napotke o ustrezni opremi poslovnih paketov in poslovnih paketov večjih dimenzij najdete v Priročniku za pravilno opremo.

Ažurne informacije o dostavi

V Pošti Slovenije se zavedamo, so​ da prave informacije ključnega pomena.
Zato standard paketne dostave PS našim uporabnikom zagotavlja:

 • SMS/Viber obveščanje
 • E-obveščanje
 • Klic pred dostavo

Naslovnika obvestimo že ob prevzemu blaga pri pošiljatelju in ga informiramo o poteku ter času dostave ter mu ponudimo in ga seznanjamo z vsemi alternativnimi možnostmi prevzema in dostave.
Storitev zagotavljamo brez dodatnih stroškov za pošiljatelja, ta nam zagotovi le elektronske podatke (e-naslov, mobilno številko naslovnika).

Naš cilj je vročen paket po meri uporabnika

Dodatne storitve na poslovni paket
 • Dobavnica
 • Podpis dokumentov
 • Dostava do 10. ure (ne velja za pakete večjih dimenzij)
 • Dostava po 16. uri (ne velja za pakete večjih dimenzij)
 • Klic 2
 • Odkupnina
 • Označena vrednost
 • Pazljivejše ravnanje
 • Poštnino plača naslovnik
 • Prevzem na pošti (ne velja za pakete večjih dimenzij)
 • Vplačnina po pogodbi
 • SMS obveščanje
 • Odkupnina brez naloga
 • Odvoz starega blaga
 • Odvoz reklamiranega blaga
 • Povratnica
 • Nevarno blago v omejitvah

Cena prenosa poslovnih paketov vključuje zavarovanje do 420 EUR.

​​