Sporočila za medije

Spremembe pravil o obračunavanju DDV pri e-trgovanju v skladu z Direktivo Sveta EU

Datum objave: 21.05.2021


S 1. julijem 2021 se v skladu z Direktivo Sveta EU spreminjajo pravila o obračunavanju DDV pri e-trgovanju. Od tega datuma dalje ne bo več veljala oprostitev plačila uvoznih dajatev za blago do vrednosti 22 EUR. Vse blago, dobavljeno iz tretjih držav oz. držav izven EU, bo po 1. juliju 2021 predmet obračuna uvoznega DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa bodo še vedno oproščene plačila carine. Ne glede na vrednost blaga v pošiljki bo treba ob uvozu opraviti carinske formalnosti in obračunati DDV. 

Pošta Slovenije je kot carinski zastopnik dolžna zadostiti vsem zakonodajnim spremembam na področju davčne in carinske zakonodaje, zaradi česar spreminja in posodablja uvozne postopke, s ciljem pohitritve in poenostavitve postopkov vročitve pošiljk uporabnikom.

Nova pravila EU: DDV mora biti plačan tam, kjer bodo blago in storitve "koriščene"

Po nekaterih ocenah EU zaradi razcveta spletnega nakupovanja letno izgubi 7 milijard EUR javnih prihodkov zaradi oprostitve plačila DDV za uvoz blaga iz  držav, ki niso članice EU držav v vrednosti do 22 EUR.  Ob tem pa oprostitev ne velja za blago, kupljeno znotraj EU, kar še dodatno poslabša položaj evropskih spletnih trgovcev. Za blago, ki bo v Slovenijo prispelo iz tretjih držav, bodo od 1. julija 2021 naprej torej pričela veljati nova pravila, ki bodo zagotovila, da bo DDV plačan tam, kjer bodo blago in storitve »koriščene«, pri čemer se bo zahtevala izvedba uvoznih carinskih formalnosti za vso blago, uvoženo v EU. S tem se bo ponovno vzpostavila poštena konkurenca med evropskimi in neevropskimi spletnimi trgovci.

V skladu z novo direktivo je predvidena možnost, da bodo prodajalci oz. spletne platforme ob prodaji prek spleta že obračunali DDV in ga ustrezno odvedli naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če prodajalci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel carinski deklarant –  poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik.

V skladu s spremenjenimi pravili je tudi Pošta Slovenije, ki na podlagi pridobljenega dovoljenja nastopa v vlogi carinskega deklaranta oziroma zastopnika za poštne pošiljke z blagom, dolžna zadostiti vsem zakonodajnim spremembam na področju davčne in carinske zakonodaje.

Izvedba carinskih formalnosti prek portala Uvoz

Za predložitev carinske deklaracije in izvedbo carinskih formalnosti bo Pošta Slovenije kot carinski zastopnik od naslovnika oziroma prejemnika pošiljke od 1. julija 2021 dalje morala pridobiti določene informacije o pošiljki in o blagu v pošiljki ter ustrezna dokazila o vrednosti blaga. Da bi uporabnikom omogočila kar se da hitre in enostavne postopke, bo naslovnikom omogočila izvedbo carinskih formalnosti prek spremenjenega Portala uvoz. Poleg izvedbe carinskih postopkov prek posodobljenega Portala uvoz bo Pošta Slovenije strankam omogočila tudi spletno plačilo obračunanega DDV ter carinskih dajatev, s čimer bo dodatno poenostavila postopek vročitve pošiljke. Če uporabnik  ne bo uporabil spletnega plačila, bo lahko znesek poravnal ob vročitvi pošiljke. Ob tem bo za  vse pošiljke odpremljene iz carinske pošte,  torej tudi za navadne pošiljke, omogočeno sledenje do vročitve uporabniku.

Naslovniki bodo o uporabi portala uvoz obveščeni že pred prispetjem pošiljke v Slovenijo, če bo pošiljatelj pošiljke zagotovil ustrezne podatke ali pa ob prispetju pošiljke v Slovenijo. V obvestilu bo uporabnik prejel kodo za prijavo v portal. Obvestilo bo poslano v elektronski obliki na telefon ali elektronski naslov stranke. V primeru, da Pošta Slovenije z navedenimi podatki ne bo razpolagala, bo obvestilo v fizični obliki poslala naslovnikom.

V primeru, da naslovnik, ki v Slovenijo uvaža pošiljko, ki vsebuje blago do vrednosti 150 EUR (ne velja za trošarinsko blago) prek Portala uvoz potrebnih postopkov ne bo izvedel in Pošte Slovenije o  navedenem ne bo pravočasno obvestil, postopek predložitve carinske deklaracije ne bo izveden. To pomeni, da blaga ne bo mogoče sprostiti v promet oziroma ga dostaviti naslovniku dostaviti in bo po izteku 15 dni po prispetju pošiljke v Slovenijo vrnjeno pošiljatelju. 

 Obračunavanje carinskih formalnosti

Glede cene storitev carinskega poslovanja velja poudariti, da je Pošta Slovenije vložila vse napore, da  strankam zagotovi kar najbolj ugodne pogoje za izvedbo carinskih postopkov. Z dodatno avtomatizacijo procesov bodo uporabnikom posledično ponujene nižje cene za izvedbo carinskih postopkov. Vse cene so stroškovno naravnane in odražajo dejanski strošek izvedbe posameznega postopka. 

Cena izvedbe uvoznega carinskega postopka za pošiljko do 22 EUR bo enaka ceni izvedbe postopka za pošiljke do 150 EUR, če bo uporabnik izbral možnost neposrednega carinskega zastopanja. Neposredno carinsko zastopanje pomeni, da uporabnik prek spletnega obrazca in sistema Pošte Slovenije za vlaganje enotnih carinskih deklaracij sam dopolni potrebne podatke o blagu, Pošta Slovenije pa prek svojega informacijskega sistema vloži uvozno deklaracijo. Uporabnik dajatve ter stroške postopka poravna prek spletnega plačila. Cena takega postopka bo znašala 2,50 EUR z DDV.

V primeru, da se bo uporabnik odločil za neposredno carinsko zastopanje in spletno plačilo, ki predstavlja zanj najugodnejšo rešitev, bodo torej stroški carinskega postopka znašali 2,5 EUR za vse pošiljke do 150 EUR, temu pa  je treba dodati še DDV, ki se obračuna na vrednost blaga. Torej v primeru pošiljke v  vrednosti 15 EUR in 22 % DDV, bodo skupni stroški za uporabnika znašali 5,8 EUR. Če bi uporabnik prejel pošiljko v  vrednosti 150 EUR in bi izkoristil možnost neposrednega carinskega zastopanja, bi skupni stroški z upoštevanjem 22 % DDV znašali 35,5 EUR, doslej pa so znašali 46 EUR. 

Investicije, nujne za izvajanje direktive

Pošta Slovenije je zaradi omenjenih sprememb prenovila in povečala prostore za obdelavo prispelih pošiljk, ki bodo podvržene uvoznim postopkom, z vlaganjem v informatizacijo je omogočila uporabo naprednih rešitev za strojno branje na podlagi umetne inteligence, vzpostavila je aplikacijo za avtomatizirano določitev tarifnih številk blaga, ki prav tako deluje na podlagi umetne inteligence in prepoznava tudi opise blaga v več jezikih, nadgradila je aplikacijo za izvajanje carinskih postopkov in aplikacijo za izmenjavo podatkov v mednarodnem poštnem prometu ter posodobila portal za izvedbo carinskih postopkov, ki ga bodo uporabniki lahko preizkusili že konec meseca junija. Hkrati je zagotovila tudi dodatno kadrovsko podporo, s kombinacijo naštetih aktivnosti pa je omogočila izvajanje bistveno večjega obsega dela.

Pošta Slovenije trenutno na leto v povprečju izvede približno 100.000  carinskih postopkov za blago v vrednosti do 150 EUR, ocenjuje pa se, da se bo z uvedbo nove direktive število poenostavljenih carinskih postopkov bistveno povečalo, in sicer za okoli 30-krat.


Podrobnejše informacije o spremembah, povezanih z Direktivo Sveta EU, vključno s prenovljenim cenikom carinskega posredovanja, so na voljo tukaj.

 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •